חבל הירדן

הפסקת "המוביל הארצי" 2012

כתב וצילם: מררו נוריאל

 

מבוא
כמדי שנה מבצע חבל הירדן במהלך חודשים ינואר-פברואר את פרויקט הפסקת "המוביל הארצי". הפרויקט משלב עבודות אחזקה מונעת ומתוכננת, אשר ביצוען מחייב השבתת המפא"ר, תוך מאמץ מיוחד ובלו"ז קצר מוגדר ומאושר מראש.
במהלך ההפסקה מבצעים עובדי היחידות בסיוע צוותי תגבור מ"שחמ מקורות ביצוע" וקבלנים פרויקטים ופעילויות שונות, תוך תיאום העבודות בין מחלקות האחזקה השונות.
במהלך הפסקת "המוביל הארצי" 2012, שארכה כחודשיים, בוצעו יותר מ-30 פרויקטים ומאות פעילויות בהיקף תקציבי של 11 מלש"ח.
היערכות החבל לפרויקט כוללת בניית תוכנית עבודה מפורטת, המתבססת על מסקנות דוחות סיכום של ההפסקות הקודמת, בתוספת פרויקטים חדשים הנדרשים במסגרת אחזקה, חו"ש פיתוח.


בניית תוכנית העבודה, הנמשכת כשנה, כוללת את השלבים הבאים:
    •    מינוי מנהל פרויקט
    •    קיום מפגשי הנדסה ויחידות אספקת מים לגיבוש הצרכים
    •    מיפוי פרויקטים המחייבים ביצוע בעת השבתה והכנת תוכנית עבודה
    •    שיפוט ואישור תוכנית העבודה על ידי מהנדס החבל
    •    מינוי רפרנט מקצועי ומנהל לכל פעילות
    •    התארגנות מול "שחמ מקורות ביצוע" וקבלנים חיצוניים ובניית תקציב (רכש והתקשרויות)
    •    בניית לו"ז מפורט לכל פעילות ולו"ז כולל לפרויקט
    •    תיאום ואישור מועדי הפסקת "המוביל הארצי" מול יחידת משאבי מים ורשות המים
    •    שיפוט ואישור ברמת מנהל החבל
    •    הצגה להנהלת החברה ואישור


בהפסקת "המוביל הארצי" 2012 בוצעו מספר פרויקטים מרכזיים כגון:
חיבור צומת המוביל
על מנת לאפשר את ביצוע מחלף צומת המוביל החדש, אשר ממוקם מעל צינור "המוביל הארצי", דרשה "מקורות" לבצע הסטת צינור המוביל מהמחלף.
במהלך ההפסקה בוצעה החלפת 200 מטר קו בטון "109 ישן בקו פלדה "108 חדש. כמו כן התבצעה הפעלה של מד מים מגנטי בקוטר "104 ראשון מסוגו ב"מקורות" וכן הפעלת חדר דיגום חדש שישרת את "מפעל הסינון המרכזי".

רכבת העמק
במהלך ההפסקה בוצעו חיתוך והוצאת 10 מקטעי צנרת בטון "109 שהוחלפו בצנרת פלדה עטופת בטון, על מנת לאפשר ביצוע גשרון מעל קו צינור "המוביל הארצי" לטובת פרויקט רכבת העמק העתידי.
 

שדרוג מתקן כלורינציה ב"מפעל הסינון המרכזי"
מטרת הפרויקט הינה שיפור רמת האמינות, הבטיחות ומערכת הבקרה של המתקן. מדובר בפרויקט עתיר טכנולוגיה, הכולל היבטים תהליכיים מורכבים ביותר.
במהלך הפסקת "המוביל הארצי" בוצעו עבודות לשינוי צנרת תהליך, התקנת ציוד ואביזרי מכשור שונים ובוצעו בדיקת הרצה לתוכנת הבקרה החדשה של המערכת.

חיבור מצר, מתקן התפלה חדרה לכיוון צפון
החיבור הצפוני נועד לאפשר הזרמת מים ממתפיל חדרה במעלה צינור "המוביל הארצי" לכיוון צפון עד אשכול, וזאת בפעם הראשונה מאז הקמת "המוביל הארצי".
הפרויקט, אשר החל בהפסקת "המוביל הארצי" 2011, כלל הנחת קו "80, המחבר בין החיבור הדרומי לצפוני, ובניית ארגז המכיל את המגופים. החיבור לצינור "המוביל הארצי" הושלם בהפסקה הנוכחית ויהיה זמין להזרמת מים צפונה.
במסגרת פרויקט זה בוצעה התקנה של  מד ספיקה אולטרא סוני בקוטר "108 במורד מגוף פרפר מצר, אשר יאפשר מדידה ומנייה מדויקת של מי "המוביל הארצי" המוזרמים במורד התחנה.

טורבינה מצר
במסגרת התייעלות חבל הירדן בתחום הצריכה האנרגטית, החבל מתכנן להתקין טורבינה לצורך הפקת אנרגיה עלידי שבירת לחץ המים הזורמים דרך תחנת מצר.
במסגרת הפסקת "המוביל הארצי" בוצעו הכנות בצנרת אשר יאפשרו את ביצוע פרויקט התקנת הטורבינה, ללא צורך בהפסקת ההזרמה ב"מוביל הארצי" או הפסקה של ההזרמה ממתפיל חדרה.

 

 

סקר גיחונים
במהלך הפסקת "המוביל הארצי" בוצע סקר הנדסי למצב הגיחונים (עמוד וצלמון) - עבודה מורכבת הכוללת שימוש במערכת גלישת מדרונות (סנפלינג) לצורך ירידה לתוך הגיחונים.
הגיחונים הינם אלמנטים של צנרת פלדה בקוטר 3,100 מ"מ עם ציפוי פנימי.
מטרת הסקר הינה ביצוע בדיקה ויזואלית, צילום, מדידה וסימון ממצאים חריגים בציפוי הצינור, לצורך בחינה ומעקב אחר מצב הגיחונים.


שיקום יחידה ב' בתחנת ספיר
שיקום היחידה הינו פרויקט מערכתי משולב הכולל בתוכו החלפה, חידוש ושיפוץ של מכלולי יחידות השאיבה בתחנת ספיר, לצורך הגדלת אורך חיי ציוד השאיבה ושיפור אמינותו ויעילותו.
אחד השלבים העיקריים במסגרת פרויקט השיקום הינו טיפול בנזקי קורוזיה בחלקי המשאבות.
בהפסקה הנוכחית בוצע ניקוי חול וצביעה של הצנרת ושל חלקי המשאבה שפורקו.

 

 

 


 


רקע כללי למפעל הטיית המעיינות המליחים
 

ערך וצילם: יאיר בייטלר

מפעל הטיית המעיינות המליחים (ה.מ.מ.), הוקם בשנת 1965 במטרה להפחית את כמות הכלורידים במי הכנרת מ-400 מ"ג כלורידים ל-250 מ"ג כלורידים.
המפעל, שאורכו כ-23 ק"מ, עובר במקביל לחוף המערבי של הכנרת, החל במעיינות נור (טבחה), לאורך כביש 90, דרך העיר טבריה, המושבה כנרת ומסתיים דרומית לשפך הכנרת לירדן (סכר אלומות).
במשך השנים נוספה למפעל משימה של קליטה והולכת מי הביוב והקולחים של יישובי הסביבה ושל מט"ש (מכון טיפול בשפכים) טבריה, שהאיצו את הבלאי הטבעי ויצרו בעיות של אפשרות דליפת ביוב לכנרת ובעיות תפעול ואחזקה.
מבנה המפעל הישן כולל תעלת בטון פתוחה בשילוב קטעי צנרת סגורים.
יעד השדרוג הינו הזרמת המים בצנרת (GRP) פיברגלאס בקטרים של 1,000-1,200 מ"מ לצורך הקטנת הסיכוי לגלישת ביוב לכנרת ולצורך הגברת האמינות, הקטנת עלויות אחזקה והפרדת מערכות מים.
הקטע שמצפון לעיר טבריה הסתיים.

 

 


כיום חבל הירדן מבצע את הקטע האחרון שמדרום לעיר טבריה - מחמי טבריה ועד לשפך הירדן.
סך העלות של הפרויקט מוערכת בכ–120 מיליון ₪. הפרויקט כולל חפירות הצלה לעתיקות, הנחת צינור (GRP) פיברגלאס בקוטר 1,200 מ"מ באורך של כ–8.5 ק"מ להולכת המים המליחים ממעיינות נור, שני קווי פוליתיאלן (PE100) בקוטר 710 מ"מ ובאורך של כ–8.5 ק"מ  כל אחד, להולכת תמלחת של חמי טבריה ולהולכת ביוב העיר טבריה ממט"ש טבריה ועד מט"ש ביתניה הנבנה בימים אלה.

ממצאים של עתיקות בתוואי העבודה
במהלך העבודות באזור קבוצת כנרת התגלה ממצא מדהים - כנראה מהתקופה ההלניסטית מהמאה השביעית לספירה. מדובר בשתי מערכות צנרת אחת מעל השנייה להולכת מים ליישוב הקדום תל ירח שפעלו כגיחון (סיפון), האחת מחרס (העתיקה יותר) והשנייה מבזלת.
תחילת המערכת - מאמת המים שהוליכה מים מנחל יבניאל לעיר טבריה ועד לתל ירח.
צינור החרס נמצא בעומק של 1.3 מטר מהקרקע הטבעית. חוליות החרס היו בצורת גליל באורך של כ–22 ס"מ, כל חוליה יוצרה כ"שקע-תקע": הצד הזִכרי בקוטר של 5 ס"מ והצד הנִקבי 8 ס"מ.
החוליות הונחו על גבי שתית של חומר לייצור לבנים ונעטפו באותו חומר בהידוק.
בדיוק על אותו תוואי של צינור החרס וחצי מטר מעליו, נתגלה חוליות צינור בזלת שהונחו על שתית מהודקת.
כיום אנחנו מכנים את זה "הגדלת קוטר קו".
לחוליות צורת קובייה, בגדלים משתנים של אורך 55-66 ס"מ, רוחב 65-75 ס"מ וגובה 60-70 ס"מ עם חציבה עגולה בקוטר 30 ס"מ. גם הן יוצרו בשיטת "שקע-תקע".
בכל חוליה נחצב פתח עילי לצורך ניקוי החוליות, שנאטם בעזרת אבן בצורה קונית.
החיבור בין החוליות נעשה על ידי חומר גירי לבן.
כל הממצאים סומנו, תועדו והועברו למחסני רשות העתיקות.

 

חוליית צינור מחרס                             חוליית צינור מבזלת                              חתך של חוליית צינור מבזלת

 


 

 

 

מכתב הוקרה לישראל מוסקוביץ, סגן מנהל חבל הירדן

 

 

 

 

 

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה