בשנה שחלפה חגגה מדינת ישראל 70 שנה להקמתה, ו"מקורות" חגגה 80 שנה להיווסדה. קשה להפריז בחיוניות של פועלה של "מקורות", אחותה הבוגרת של מדינת ישראל, בבניין הארץ ובביסוס המדינה הצעירה. מראשיתה, הייתה "מקורות" לחלק בלתי נפרד מהחזון הציוני.

פועלה של "מקורות" שלוב באופן כה יסודי בפיתוח משק המים בישראל עד כדי שנדמה ששמה הפך שם נרדף ל"מים" בישראל. ביתו הצעירה של לוי אשכול, עפרה נבו-אשכול, סיפרה על הנסיבות שהביאו להקמת "מקורות": "סיפרו בדגניה ב', שבימיה הראשונים של הקבוצה היו גלעדי ואשכול נוסעים בעגלה רתומה לזוג פרדות להביא חביות מים מן הירדן. יום אחד נמאס להם העניין ואמרו: 'מוכרחים לעשות משהו. צריכים להניח משאבה וצינור. השאלה היא רק איך עושים את זה.' שיתפו השניים בצרתם את המהנדס שימחה בלאס...ובעקבות ההתייעצות הביאו משאבה וצינור לדגניה וכך קמה 'מקורות'. >>>

מה חדש
למעלה