מרחב הדרום

מערכת ניטור איכות מים באמצעות דגים - FISHTOX 

ערך: אייל בן-דוד – מהנדס איכות מים

בחודשים האחרונים מטמיעה יא"מ נגב צפוני, בליווי הנדסת איכות המים במרחב, מחלקת ביטחון, איכות מים במטה הראשי והביולוגים מהמעבדה המרכזית, מכשיר דגים חדש בתחנת שמחה. המערכת מיועדת להתרעה מהירה על חדירת זיהום למערכת אספקת המים. מערכת FISHTOX מבוססת על מצלמת וידאו המצלמת את השחייה של כ-8 דגיגים באקווריום אליו מוזרמים ברציפות מים מקו האספקה הראשי. תמונת הווידאו מועברת באופן מקוון לתוכנה אינטגרלית, המזהה כל שינוי משמעותי בכמות, בצורה ובמהירות השחייה של הדגים.
שינוי משמעותי במספר הדגים, במהירות השחייה או בתבנית השחייה, מתורגם לאינדקס רעילות והפלט המועבר לחדר בקרה הינו התרעות או תקלות מהמערכת, אשר מאפשרות לערוך מייד את בדיקות המים הנחוצות בשטח ובמעבדה, ולדווח לבעלי התפקידים. מכשירים מסוג זה הופעלו בשנה האחרונה בתחנות ניטור אחרות של "מקורות", ובניסויים מבוקרים הוכח שגם בריכוזים נמוכים של מזהמים תתקבל התרעה תוך זמן קצר. מאידך, המכשירים כוילו מראש לסוג דגים מתאים, כך שכמעט לא תתקבלנה אזעקות שווא. בהמשך השנה, לאחר לימוד המערכת והכשרת המפעילים לנוהלי העבודה עם המכשיר, תיכנס המערכת  למבצעיות מלאה.
המערכת יוצרה וסופקה על ידי חברת BBE בגרמניה. עלות רכישת המערכת 140 אלש"ח.

 

 


 

 

מכתב הוקרה מאוניברסיטת בן-גוריון

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה