עובדות ועובדים יקרים,

לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, ברצוני לפרוס בפניכם את הפעילות הענפה ורחבת ההיקף שמבצעת בימים אלה קבוצת "מקורות", במטרה לשדרג את משק המים ולהתאימו לשינויים המתרחשים.
לאורך כל השנים מאז הקמתה בשנת 1937, מתמודדת חברת "מקורות" עם מצוקת המים בישראל. כאז כן עתה, עומדים בפני "מקורות" אתגרים לא פשוטים, הנובעים מהבעיה הגלובלית של המחסור במים. כחברה לאומית הנאמנה למחויבותה ולאחריותה לאספקת מים סדירה ואמינה בכל עת ובכל מצב לצריכה ביתית, לתעשייה ולחקלאות, מתכננת הקבוצה ומבצעת פרויקטים לטווח הרחוק, בראייה כלל ארצית.

היעד המרכזי של "מקורות" הוא להמשיך ולפתח את משק המים בישראל - כאמור מתוך ראייה לאומית ומחויבות לדורות הבאים - ולהשתמש ביכולות הגבוהות שלנו לפיתוח פעילות בין-לאומית כקונצרן מים גלובאלי. היצירתיות והחדשנות המאפיינים את "מקורות" לאורך כל שנות פעילותה במשק מים במחסור, במדינה הנמצאת על סף המדבר, מאפשרות לנו היום להיות גורם מבוקש בעולם ולספק פתרונות כוללים למגוון בעיות ומשברי המים בשוקי העולם. >>>

מה חדש
למעלה