מרחב המרכז

הרחבת תחנת פלמחים


כתב: רמי קרקש, מנהל הפרויקט

"מקורות" נדרשת להרחיב את תחנת מתקן התפלה פלמחים. זאת במקביל להגדלת תפוקת מתקן התפלה פלמחים על ידי היזם, "ויה-מאריס", מ-45 מיליון מ"ק/שנה כיום, ל-75 מיליון מ"ק/שנה בסוף השנה, ולתפוקה סופית של 90 מיליון מ"ק/שנה במחצית 2013.

הפרויקט מורכב ומסובך לביצוע מהסיבות הבאות:
- התחנה הנוכחית תמשיך לעבוד במשך כל מהלך העבודות
- כל ציוד השאיבה, צנרת, אביזרי חשמל וטיפול במים יוחלפו תוך כדי עבודה שוטפת של התחנה הנוכחית, עם הפסקות מים מינימאליות
- שטח התחנה קטן וצפוף (דונם וחצי!), תכנית העבודה ושלבי הביצוע נעשו באופן מפורט ביותר כדי לאפשר ביצוע העבודות והמשך תפעול התחנה תוך שמירה על בטיחות  ברמה גבוהה
- מערכת החשמל שניזונה עד היום מחברת החשמל תוזן מהמתפיל, כך שיידרשו עבודות תשתית ולוחות חשמל חדשים בהיקף גדול
- לו"ז : כ-15  חודשים  להשברה, ביצוע והפעלת התחנה
- אומדן עלות הביצוע: 30 מיליון ש"ח

העבודה תבוצע על ידי "שחמ מקורות ביצוע", שנערכת לביצועה כאל פרויקט מיוחד, בלו"ז קצר.

 

 

צילום: דוד ניסנבאום

        
ניסוי מדידת התארכות ציר משאבה ותזוזת מאיצים

 

כתבו: גבריאל קליין, מהנדס אחזקה מרחבי  |  איגור פקר, מהנדס מכונות


כללי
ציוד השאיבה מורכב מטורבינה, מפוקים, ראש משאבה ומנוע.
בטורבינה ובמפוקים יכולה להתקיים תזוזה יחסית בכיוון אנכי בין החלקים השונים.
בטורבינה התזוזה היא בין הגל והמאיצים, ואילו במפוקים התנועה היא בין הגלים לבין צינורות הלחץ והשמן.

לאחר התקנת המשאבות האנכיות בקידוחים, נדרש לבצע ויסות גובה המאיצים.
מטרת הויסות  היא להביא את המאיצים לגובה מסוים כשהמשאבה אינה עובדת, כך שבזמן פעולת המשאבה הם יגיעו לגובה ההרמה האופטימאלי הרצוי. בקידוחים העמוקים ההפרש בגובה המאיצים בין מצב מנוחה לבין מצב עבודה של המשאבה עלול להיות גדול, וכתוצאה מכך ייתכן שפשוף בין המאיצים לתושבת.

תיאור כללי של ויסות המשאבה
ויסות המשאבה מורכב משתי פעולות:
ויסות צינורות השמן - יש צורך למתוח אותם על מנת לתת לגל מסלול ישר ככל האפשר, גם כשצינורות הלחץ אינם מותקנים במסלול הישר בגלל עקמומיות הקידוח. גל עקום פירושו גל "זורק" ולכן גם הבלאי גדול.

ויסות גובה המאיצים - קיימת חשיבות רבה לגובה הרמת המאיצים ביחס לתושבות בזמן העבודה. ברצוננו  למנוע מצב שבו המאיצים ייגעו בתושבות ואז ייווצר שפשוף  מכאני. נקודה חשובה לא פחות היא שבטורבינות מושגת הנצילות המקסימאלית בגובה הרמת מאיצים מסוים.

כל האמור לעיל מתייחס לקידוחים עם סיכת שמן. בקידוחים עם סיכת מים התהליך דומה, לבד מהעדר גורם צינורות השמן בחישובים ובפעולות.

מטרת הניסוי
ויסות המשאבות מתבצע באופן תיאורטי, אך הבעיה העיקרית בנושא היא חוסר הוודאות לגבי נכונות החישוב התיאורטי. במטרה לנסות ולאמת את החישוב התיאורטי הוחלט לערוך ניסוי שבו תימדד התזוזה היחסית בין המאיצים לתושבות בזמן העבודה.

מהלך הניסוי
לראשונה הותקן מכשיר מדידת התארכות גל ב-1.4.1993 בקידוח יריחו 4, אך לאחר תקופה קצרה מכשיר המדידה נכשל ולא אִפשר את סיום הניסוי. התוצאות שהתקבלו מהמדידות גילו שהנוסחה לוויסות המשאבה הייתה לא מדויקת. ב-7.11.94 נערך שינוי נוסחת ההתארכות, השינוי היה בכך שהנוסחה החדשה הביאה בחשבון את השפעת הלחץ בצינורות הלחץ והשמן על שינוי האורך שלהם (מקדם פאוסון).

בשנת 2008 התקין מרחב המרכז  מכשיר חדש בקידוח עג'ור 7 בעומק 370 מטר. המכשיר חובר לתחתית המשאבה במפעל ייצור המשאבות ב"שחמ מקורות ביצוע". נעשו כל ההגנות האפשרויות לשמירת שלמותו ותפקודו של המכשיר לאורך הזמן.


מימין: חיבור כבל למכשיר קריאה "מגטרון"; משמאל: מיקום המכשיר בתחתית המשאבה  

צילומים: גבריאל קליין ואיגור פקר

לאחר התקנת המשאבה בשטח והפעלתה נעשו במהלך השנה מספר ניסויים. בספיקה של 670 מק"ש התקבלו תוצאות התארכות של הגל כמעט זהות לחישוב התיאורטי.
בנוסף התגלתה תופעה UP THRUST ( נגיעת מאיצים בחלק עליון) ב-50-60 שניות הראשונות של פעולת המשאבה.
במהלך הפסקת המשאבה התגלתה תופעה DOWN THRUST (נגיעת מאיצים בחלק תחתון).

התופעות של UP THRUST ו-DOWN THRUST גורמות לשפשוף מאיצים וכתוצאה מכך מגדילות סיכויים לתקלות.

במרחב המרכז עובדים היום על פיתוח פתרון האמור להתגבר על הבעיות הנ"ל.   

 

 


 

 

פרויקט נטיעות ט"ו בשבט


כתבה: אופירה נגר

 

במסגרת המעורבות החברתית בקהילה מבצע המרחב פעילויות בעיר לוד הסמוכה למשרדיו. לקראת ט"ו בשבט אותרו מספר גני ילדים בעיר ובשיתוף עם הקרן לפיתוח, גורמי עירייה שונים והגננות, נערך בתאריך 12.2.2012 יום נטיעות של עובדי המרחב והילדים. היום נפתח בהסבר שניתן לילדים על ידי עובדי החברה, על "מקורות", על מקורות המים ועל אספקת המים. לאחר מכן נערכה פעילות משותפת – חידונים, שירים, חלוקת חוברות צביעה וצבעים.
בשלב השני בוצעו נטיעות בגינות הגנים.
 לשם ביצוע הנטיעות הוקמו במרחב מספר צוותים שהכינו את הפעילות ליום זה. שטח הנטיעות בגנים הוכן מראש על ידי צוות יחידת אספקת המים דרום ירקון, נִקנו שתילים וצמחים בהתאם לבקשות הגננות, הוכנו שלטים עם שמות הצמחים שנשתלו, וכל ילד נטע שיח/צמח על שמו.
 בסוף היום נערכה מסיבת שירים וריקודים והוגש לילדים כיבוד על ידי "מקורות".
התגובות והתודות שהתקבלו במרחב חיממו את הלב ובכך נפתח צוהר להמשך פעילותנו בגני הקהילה.

 

 

צילום: דוד שעשוע, שוש כהן

 

 

 

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה