עובדות ועובדים יקרים,

עשייתה של קבוצת "מקורות" בשנת 2012 התאפיינה בפעילות עסקית ומקצועית מואצת, בארץ ובעולם. בהתאם ליעדים שהציבה לעצמה לשנת העבודה 2012, פעלה "מקורות" בראש ובראשונה להבטיח אספקת מים לתושבי המדינה באיכות מיטבית, בזמינות ובכמות הנדרשת, מתוך שליחות ואחריות לאומית.
במקביל להבטחת אספקת מים באמינות ובאיכות לכל רחבי המדינה, קידמה הקבוצה במסגרת תוכנית חומש שורה של פרויקטים, בהיקף של כשישה מיליארד ₪, בעלי השפעה מכרעת להמשך מתן מענה מיטבי לצרכים הלאומיים העתידיים. עשייתה של קבוצת "מקורות" בשנת 2012 התאפיינה בפעילות עסקית ומקצועית מואצת, בארץ ובעולם. בהתאם ליעדים שהציבה לעצמה לשנת העבודה 2012, פעלה "מקורות" בראש ובראשונה להבטיח אספקת מים לתושבי המדינה באיכות מיטבית, בזמינות ובכמות הנדרשת, מתוך שליחות ואחריות לאומית.

במקביל להבטחת אספקת מים באמינות ובאיכות לכל רחבי המדינה, קידמה הקבוצה במסגרת תוכנית חומש שורה של פרויקטים, בהיקף של כשישה מיליארד ₪, בעלי השפעה מכרעת להמשך מתן מענה מיטבי לצרכים הלאומיים העתידיים. >>>

למעלה