לאחרונה אושר מינויי כיו"ר החברה לכהונה נוספות. הבעת אמון זו לה אני זוכה מקרב בכירי משק המים בישראל מגדילה את מחויבותי לפעול למען חוסנה ואיתנותה של "מקורות" ולהוביל אותה בנחישות תוך התמודדות עם האתגרים המורכבים העומדים לפתחינו. >>>

תקומתה של ישראל ועצמאותה המדינית, הכלכלית והביטחונית קשורות קשר הדוק לחברת מקורות, שב-80 שנות קיומה התגברה על מכשולים גיאוגרפיים ואקלימיים ובנתה משק מים עצמאי, שבו מים זורמים לתושבים, לתעשייה ולחקלאות הם דבר מובן מאליו. >>>

בנס התקומה משולבים גם מעשי ידי אדם, מנהיגים, אנשים בעלי חזון, אזרחים חדורי שליחות ומפעלים של ארגונים. בהקשר זה רבות דובר ונכתב על חלקה של חברתנו ״מקורות״ במעשי התקומה והגשמת החזון הציוני וההתיישבות בארץ.
ממש בימים אלה מצאתי סמליות רבה בביקורו של קנצלר אוסטריה בישראל במהלך אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הקנצלר, כריסטיאן קרן, הצהיר על הצורך לשמור על הזיכרון החי למען הדורות הבאים. >>>

מה חדש
למעלה