סמנכ"ל אר"מ

דיזל גנרטורים 

כתב וצילם: אריק בוציאן, מפקח ציוד מל"ח ארצי


במתקני חברת "מקורות" יש 370 דיזל גנרטורים, בהספק כולל של כ–115 מגה וואט, הנותנים גיבוי חשמלי במקרים של הפסקות חשמל.
להבטחת הכשירות המבצעית של המערך מופעלים הדיזל גנרטורים מדי חודש לחצי שעה, ומדי שישה חודשים למשך שש שעות במתכונת תרגילית. מופקים דוחות ביקורת ומערך מעקב לתיקון הליקויים, אם וכאשר מתגלים.   

 

 

בשנת 2009 מינה מנכ"ל "מקורות" ועדה לבחינה מחודשת של מדיניות הדיזל גנרטורים בחברה, במטרה לספק כלים אשר יאפשרו לקבוע מהן דרכי הפעולה הנדרשות על מנת להבטיח את היכולת של מערכות אספקת המים של "מקורות" לעמוד ביעדי רמות השירות - הן בשעת חירום והן ברגיעה. נבדקו תרחישים בהם נפגעת אספקת החשמל הנדרשת לשאיבה, להזרמה סדירה של מים בצנרת ולהבטחת אמינות אספקת המים ברגיעה.
הוועדה התייחסה בעבודתה לתרחישי ייחוס האיום המחמירים. החברה תורגלה על פי תרחישים אלה, לרבות תרחיש של רעידת אדמה שתגרום, על פי חברת חשמל, לעלטה של כ-12 שעות ומעלה בכל הארץ.
בחברה פותח מודל להתקנת הדיזל גנרטורים, המתחשב גם באזורי הלחץ, דרישות אספקת המים לאוכלוסייה, המפעלים החיוניים ומשק החי.
על פי מסקנות הוועדה והמודל שפותח, נקבעו המתקנים שבהם יש להתקין דיזל גנרטורים על מנת להבטיח אספקת מים סדירה בכל רגע נתון.
הנהלת החברה אישרה את הנושא והתכנית מועברת לאישור תקציבי ברשות המים.

בהתאם, יחידת מל"ח והמרחבים נערכים לרכישה ולהתקנת כ-115 דיזל גנרטורים חדשים, כולל ניוד דיזל גנרטורים קיימים בין מתקנים, על פי תכנית חמש-שנתית.

 

רענון סולר – דיזל גנרטורים

 


המכלים של הדיזל גנרטורים והסולר המאוחסן בהם, מזדהמים וסופגים לחות והסולר מאבד מתכונותיו - דבר שגורם לנזק למנועי הדיזל. בשיטה הנהוגה היום, אחת לחמש שנים מתבצעת בדיקת הסולר במעבדה. בהתאם לתוצאות הסולר מוחלף בסולר חדש, וזאת ללא ניקוי המכל. ביחידת מל"ח בוצע מחקר שנועד לבחון טכנולוגיה חדישה של ניקוי הסולר על ידי סינונו והבאתו למצב שמישות, כשבאותו תהליך מתבצע ניקוי פנימי של מכלי הסולר. פעולה זו תבטיח אורך חיים גדול יותר של מנועי הדיזל והקטנת עלויות הטיפול והאחזקה. המחקר כלל סינון הסולר בעזרת מערכת מסננים מיוחדת, ניקוי המכל ובדיקות מעבדה. רענון הסולר הוכח כיעיל והביא לתוצאות תקינות לגבי איכות הסולר, ניקוי מהמזהמים ומהמים שהיו בסולר. זאת בהתאם לבדיקות המעבדה שבוצעו לפני ואחרי הרענון. המכלים נוקו מכל המזהמים.
רענון הסולר וניקוי המכלים בשיטה זו יביא לחיסכון של יותר מ-50% (כ–2,200,000 ₪) לעומת השיטה הנהוגה היום.

הפרויקט יוצג בכנס סקרים ומחקרים של החברה בחודש מאי 2012.

 

 


 

פיתוח ההון האנושי

כתבה: רויטל נזרי, מנהלת יחידת תכנון ופיתוח, משאבי אנוש


תכניות פיתוח המנהלים לשנת 2012 עומדות בפתח ותצאנה לדרך לאחר חופשת הפסח. השנה נבנו התכניות מתוך התפיסה שגורם הניהול בחברה הנו גורם מבדל ובעל ערך מוסף להיערכות לתחרות עִמה מתמודדת החברה, ולעמידה באסטרטגיה. תפיסת פיתוח ההון האנושי נבנתה השנה בשיתוף הנהלות המרחבים ומנהלות משאבי אנוש ושכר במרחבים, תוך ביצוע תהליך אבחון צרכים בכל אחד מהמרחבים. לאחר איסוף כלל הצרכים הארגוניים והמתווה האסטרטגי של החברה, תופעלנה תכניות פיתוח המנהלים במספר צירים משלימים:

 •  פיתוח תפקידי – ציר פיתוח זה מופעל לרוחב החברה כולה. בתכניות אלו ייפגשו בעלי תפקידי ליבה שונים הפועלים בשרשרת אספקת המים ובמטה החברה בקבוצות עבודה שבהן יעסקו בגיבוש תפיסת תפקידם, פיתוח והעצמה אישית לעמידה באתגרי הניהול והמנהיגות בתפקיד, חידוד ההבנה של אתגרי התפקיד לנוכח האסטרטגיה של החברה והגדלת מעגלי ההשפעה הניהוליים.
 • פיתוח צוותים אורגניים – ציר פיתוח זה הוא ציר אורכי שיופעל בתוך יחידות אספקת מים ובמטה החברה. היעדים העיקריים של פיתוח הצוותים הנם: חיזוק המחויבות והמקצועיות של כלל חברי הצוות למטרה משותפת אחת, חיבור מתמיד לסביבת העבודה, יצירת שגרות ניהול שיאפשרו התנהלות אפקטיבית לאורך זמן וחידוד הבנת התפקידים, תחומי האחריות והסמכות של חברי הצוות. 
 • אימון אישי למנהלים בכירים – ציר פיתוח זה יעבוד על הפיתוח האישי של מנהלים ברמת מנהלי יחידות בחברה. כל מנהל מתוך שדרת הניהול ג' יקבל VOUCHER שיכלול 10 מפגשים אישיים עם מאמן. בחירת המאמן תיעשה על ידי המנהל מתוך מאגר שיופץ על ידי יחידת תכנון ופיתוח מש"א ויהיה אישי ודיסקרטי לחלוטין.


במקביל לפעילויות אלו מתקיימות תכניות חניכה מקצועיות וארגוניות, ליווי קשרים עם גורמי אקדמיה שונים וליווי קבוצות נוספות בתהליכי העצמה ושינוי.עדכון נוהלי חברה


פרויקט עדכון נוהלי החברה נמשך על פני החודשים האחרונים במטרה ליצור מתאם בין התהליכים המצויים בנהלים לבין התהליכים הארגוניים הנדרשים על פי תחומי הפעילות השונים.
האתגר בעדכון נוהלי החברה נחלק לשני מישורים עיקריים:

 • שונות תהליכית ברמה הכלל ארגונית – משימות ארגוניות זהות/דומות מתבצעות בתהליכים שונים בכל מרחב. השונות התהליכית נגזרת בעיקר מתנאים גיאוגרפיים, תנאים מבניים, תנאים ארגוניים, תנאים פרסונאליים.
 • קיימת שונות מבנית בתפקידים ובתכולת התפקידים ממרחב למרחב.


כניסת הארגון להטמעת מערכות מידע המחייבות אחידות, מייצרת צורך ממשי בגיבוש אחידות מרבית בתהליכי עבודה. מטרת נוהלי החברה הנה לשקף את התהליכים המחודשים אשר ייושמו הלכה למעשה. התהליך המתבצע היום מתמקד בעדכון התהליכים ברמה המקצועית, תוך התייחסות לחוקים, תקנות, הנחיות רשות החברות הממשלתיות, הסכם קיבוצי ועוד.

עד כה עודכנו למעלה מ-40 נוהלי חברה והיד עוד נטויה. התהליך יימשך עד אשר כל נוהלי החברה יעודכנו בצורה מיטבית.

 10 הדיברות לניהול אפקטיבי ולהתחדשות ניהולית

 

 • הקצה לך שעה בשבוע עם הלקוח הכי חשוב שלך – עם עצמך! הקדש את השעה לתכנון ואל תיתן לשוטף לשטוף אותך.
 • הצלחת מנהליך ועובדיך היא הצלחתך – התייחס אליהם כשותפים לדרכך. זכור: "עבודת צוות" זה הקסם המאפשר לאנשים רגילים להגיע לתוצאות בלתי רגילות.
 • יושרה – שמירה על אתיקה, יושר ושקיפות יובילו באופן בלתי נמנע לאפקטיביות. כמאמר הפתגם העממי: "כשאתה הולך בדרך הישר אינך יכול ללכת לאיבוד".
 • המשך להתפתח וללמוד כל הזמן – קרא ספרות מקצועית, השתתף בכנסים, המשך ללמוד. "כשאתה מפסיק ללמוד אתה זקן...זה לא משנה אם אתה בן 20 או 80". הנרי פורד
 • תן דוגמה אישית – הצוות שלך, מנהליך ועובדיך, כמו כל הסובבים אותך, בוחנים את התנהגותך ומעשיך הרבה יותר מאשר דבריך. זכור כי אתה משמש מודל לחיקוי, הן במודע והן בלא מודע שלהם.
 • אל תצפה שכולם יהיו אותו דבר Don't expect everyone to be the same
  אל תחפשו שיבוטים של עצמכם, כי זה יכול רק להגביל את הארגון. עודדו שונות ויצירתיות מחשבתית
  Don't look for clones of yourself because it can only limit the organization's - and your - growth potential
 • מנהיגות – מנהיגות איננה משהו שעושים לעובדים, אלא משהו שעושים עם העובדים.
 • תיאום ציפיות והעברת מסרים – עובדים שחסר להם מידע מדויק אינם יכולים לפעול באופן אחראי ואילו עובדים שיש להם מידע מדויק חשים כורח לפעול באופן עצמאי.
 • הערכה ומשוב – המפתח לפיתוחם של אנשים וליצירת ארגונים מצטיינים הוא לתפוס אנשים שעושים דברים "כמו שצריך" ולהדגיש את החיובי.
 • חניכה - חנוך הנער על פי דרכו – לכל העובדים יש פוטנציאל להגיע לביצועים מרביים. צריך פשוט לדעת מהי נקודת המוצא שלהם ולהתחיל משם.

 


 

יחידת מל"ח - התגוננות אזרחית
 

כתב: גבי גלנטה, ממונה ארצי על התגוננות אזרחית

חוק ההתגוננות האזרחית התשי"א 1951 מחייב את חברת "מקורות" לאמן את עובדיה בנושאי התגוננות כדי לשמר את הרציפות התפקודית של המערכות החיוניות בחברה.

 

צילום: אריק בוציאן

 

יחידת מל"ח הקימה מערך ההתגוננות שמטרתו הראשונית לתת את המענה המיידי לחילוץ ולהצלת חיי העובדים במתקני החברה עד בוא כוחות החילוץ ומד"א. זאת מתוך ידיעה ברורה שייעודם העיקרי של כוחות החירום בעיתות מלחמה יהיה חילוץ והצלת האזרחים בעורף. יחד עם זאת צוותי הג"א ב"מקורות" ערוכים לתת מענה באירועי שריפה ולחלץ עובדים באירוע אסון במתקנים גם בשוטף.


יחידת מל"ח, בתיאום ישיר עם פיקוד העורף, הקימה בחברה צוותי חירום ועזרה ראשונה בלמעלה מעשרים ושלושה מתקנים הפזורים ברחבי הארץ, מתקנים הנחשבים למתקנים רגישים ו/או מאוישים במספר עובדים גדול. בוצעו שיפורי מיגון פיזי במבנים, לרבות הצבת מבנים מוגנים קבועים על יד המבנים הקיימים. נרכשו עבור העובדים שכפ"צים וקסדות מיגון ונרכשו מבנים מוגנים יבילים, להצבה באזורי סיכון בעת ביצוע עבודות הכרחיות בזמן מלחמה.

במהלך 2011 עודכנו תיקי השטח ונוהלי הפעולה והתגובה, בוצעו רענונים והכשרות לשימור הכשירות של כל צוותי ההתגוננות בחברה (כ-180 עובדים בצוותי החרום ו-100 עובדים בצוותי עזרה ראשונה), בוצעו תרגילי חילוץ והצלה במִתאר שדימה נפילות של רקטות וטילים בחצרות המתקנים. הצוותים השתמשו במנ"פים (מערכת נשימה פתוחה) ובציוד הצלה נלווה, ונאלצו להתמודד במצבי לחץ קיצוניים של אש ופריצה לחדרים אפופי עשן וחוסר מידע, והיה עליהם להצליח ולסיים את משימתם תוך זמן קצוב.
בסוף שנת 2011 נערכה ב"מקורות" ביקורת של פיקוד העורף, והיחידה קיבלה את הציון הגבוה ביותר  על מוכנותה בתחום זה (98).
היחידה מתכננת סדרת תרגילים בשנת 2012 בהתייחס למתאר האיום לייחוס.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה