"מקורות פיתוח וייזום"

"מקורות פיתוח וייזום" הינה הזרוע העסקית הבין-לאומית של קבוצת "מקורות", והיא מספקת פתרונות פרויקטליים וטכנולוגיים חדשניים כוללים להגדלת היצע המים ולשיפור איכות המים ללקוחותיה בארץ ובעולם.

"מקורות פיתוח וייזום" נמצאת בחזית הטכנולוגיה והיא ממנפת את הידע הרב, הפעילות המחקרית, הניסיון התפעולי והפתרונות המתקדמים שצברה קבוצת "מקורות" למתן פתרונות ייחודיים ולביצוע פרויקטים בענף המים, באזורים נוספים בעולם המתמודדים עם בעיות מים.

 

פעילות החברה בישראל כוללת, בין היתר, תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מתקני התפלה (מי ים ומים מליחים), טיפול בשפכים, השבת קולחים, הקמה והפעלת מתקני טיפול במים, הפעלת מערכות מים מוניציפאליות, ביטחון מים ועוד.

פרויקט הדגל של "מקורות פיתוח וייזום" הוא תכנון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים באשדוד, בקיבולת של 100 מיליון מ"ק בשנה. המתקן עתיד להתחיל לספק מים מותפלים לשתייה בשנת 2013. היקף ההשקעה המוערך בהקמת המתקן נאמד בכחצי מיליארד דולר.
בנוסף, "מקורות פיתוח וייזום" מקימה בימים אלה מפעל לטיפול בשפכי ירושלים (מט"ש נבי מוסא) בהיקף של כ–9 מיליון קוב לשנה. המפעל עתיד להתחיל לטפל בשפכים ולספק את הקולחים המטופלים לחקלאות במהלך שנת 2012.

 

 

מתקן ההתפלה באשדוד צילום: אלבטרוס

 

בשוק המים הבין-לאומי מציעה "מקורות פיתוח וייזום" לשותפותיה וללקוחותיה פתרונות לבעיות המים והשפכים, במדינות המתמודדות עם מחסור במים ראויים לשתייה ולהשקיה. החברה יוזמת ומקדמת פרויקטים מסוג Turkey ו-DBOT

(Design, Built, Operate, Transfer),  תפעול ועוד. הפעילות מתבצעת באמצעות מערך שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ממשלות, חברות מים ציבוריות, רשויות מוניציפאליות וכן עם גורמים פרטיים כמו חברות תכנון והנדסה. במסגרת שיתופי הפעולה תומכת החברה במערך המקצועי של שותפיה, מקדמת בדיקות היתכנות, תוכניות אב, תכנון מתקנים, ובהתאם לצורכי שותפיה מקדמת במשותף פרויקטי תכנון של הקמה ותפעול מתקנים ומערכות מים. בנוסף, "מקורות פיתוח וייזום" מקדמת תוכניות השתלמות מקצועיות, סמינרים והדרכות לצורך "חיזוק מקצועי ארגוני" של שותפיה בעולם.


בשנת 2007 החלה "מקורות פיתוח וייזום" לפעול בארגנטינה, במסגרת שיתוף פעולה עם חברת המים הארגנטינאית "5 בספטמבר". שיתוף הפעולה האסטרטגי בין החברות כולל מגוון רחב של שירותים כמו ייעוץ, תכנון, קידום פרויקטים, הדרכה, השתלמויות ועוד. החברות מקדמות במשותף פרויקט לתכנון, מימון, הקמה ותפעול למשך 15 שנים של מתקן לטיפול במים בעיר לה פלטה, בהיקף של 240,000 קוב ליום ובתקציב הקמה של למעלה ממאה מיליון דולר.
בנוסף השלימה החברה תכנון של מתקן לטיפול בשפכים בפרובינציית בואנוס איירס בארגנטינה. השפכים המטופלים ישמשו לצורכי תעשייה. המתקן הנו בספיקה של 60,000 קוב ליום והוא כולל טיפול שלישוני ורבעוני.


בשנת 2009 זכתה "מקורות פיתוח וייזום" עם שותף מקומי מקפריסין – חברת LOGICOM - במכרז B.O.T בין-לאומי לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים בלימסול. המתקן יספק למעלה מ-40,000 קוב מים מותפלים ליום לרשות המים בקפריסין. הפרויקט כולל תפעול מתקן ההתפלה למשך 25 שנים, והיקפו הכספי נאמד בלמעלה מ-500 מיליון דולר.


בנוסף זכתה "מקורות פיתוח וייזום" במכרז בין-לאומי בקפריסין לשדרוג ולתפעול מתקן התפלה בלרנקה. המתקן יתפיל מי ים בהיקף יומי של 60,000 קוב ויספקם לרשות המים בקפריסין לתקופה של 27 שנים.
באמצעות שני מתקני ההתפלה הללו תספק "מקורות" כ-40% מצריכת המים באי, ותפתור את בעיית מחסור המים החריפה.

 

מתקן ההתפלה בלימסול

 

התכנון, ההקמה והתפעול של שלושת פרויקטי ההתפלה האמורים – אשדוד, לימסול ולרנקה - מציבים את חברת "מקורות פיתוח וייזום" בחזית חברות ההתפלה המובילות בעולם, באופן שממנף לשווקים הבין-לאומיים בתחום זה את מכלול היכולות ההנדסיות של קבוצת "מקורות".

"מקורות פיתוח וייזום" פועלת גם באפריקה ומשתפת פעולה עם חברות מים ממשלתיות ומשרדי ממשלה בין היתר באוגנדה, בגאנה ובאנגולה. השירותים והפרויקטים בארצות אלו הנם בתחומי אספקת מים אזורית, אגירת מים וטיפול במים ובשפכים. פרויקטים אלו כוללים מימון בין-לאומי, תכנון והקמה.

בנוסף, בסוף שנת 2011 החלה החברה לשתף פעולה עם חברות הנדסה ופרויקטים בהודו. במסגרת שיתוף פעולה זה, שמתוכנן להתרחב בשנת 2012 ואילך, החברה משתתפת במכרזים עם השותפים, בעיקר בפרויקטי הקמה ושדרוג של רשתות מים מוניציפאליות, מתקני טיפול במים, מתקני טיפול בשפכים והתפלה. הודו נחשבת בחברה כיעד אסטרטגי, ומכלול המשאבים הנדרשים מוקצים לקידום הפעילות בתת יבשת זאת.
"מקורות פיתוח וייזום" מתכננת לפתח ולחדור לשוקי תשתיות המים במזרח אירופה, לאחר שגיבשה מערך שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים. במהלך שנת 2012 תקודם פעילות זאת באמצעות השתתפות במכרזים - בעיקר בתחומי אספקת מים עירונית וטיפול בשפכים.

חברת "מקורות פיתוח וייזום" מקדמת את כלל פעילויותיה והפרויקטים בעולם, תוך שיתוף פעולה הדוק עם חברת המים הלאומית "מקורות" ועם חברת הבת "שחמ מקורות ביצוע", לצורך מינוף מקסימלי של יכולות קבוצת "מקורות".

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה