סמנכ"לית איכות, מערכות מידע וניהול סיכונים: יפה פרבר

סמנכ״לית אמ״נ

פיילוט הבטחת איכות בפרויקטים

 

מאת: גיל אפלבאום – מנהל מחלקת איכות בפרויקטים

"מקורות" כחברה, אימצה את  מתודולוגית  ניהול הפרויקטים PMI. כחלק ממתודולוגיה זו נדרש מנהל הפרויקט לנהל את האיכות בפרויקט. מערך האיכות ב"מקורות" בונה תשתית להבטחת איכות בפרויקטים תוך התבססות על מתודולוגית ה-PMI. לצורך כך התחלנו לגבש מתכונת תהליכי האיכות המותאמת לניהול הפרויקטים בחברת "מקורות". חלק מגיבוש המתודולוגית האיכות  יהיה על ידי  ביצוע  פיילוט להבטחת איכות בפרויקטים.
מטרת האיכות הינה להגדיל את ההתאמה בין דרישות הפיתוח, החוזים, הנהלים, דרישות הלקוח (אספקת המים) ודרישות התכנון לבין הביצוע בפועל.
לצורך הפיילוט גובשה רשימה של 16 פרויקטים בעלי שונות גדולה בפריסה הארצית, בסוגי המבנים (צנרת, תחנות, בריכות וכו'), בשלבי התכנון, בקבלן המבצע וכו'.
ביצוע הפיילוט יהיה באמצעות 8 חברות מובילות להבטחת איכות, אשר נבחרו בהליך פומבי ויונחו במהלך הפיילוט על ידי מנהל מחלקת איכות בפרויקטים ומנהלי הפרויקטים.
רשימת הפרויקטים לפיילוט הוכנה בשיתוף אגף הפיתוח ואושרה על ידי רשות המים.
שיטת העבודה של האיכות הינה ביצוע מבדקים בשלבים שונים בחיי הפרויקט, החל משלב הייזום ברשות המים, דו"ח ההיתכנות, התכנון המפורט, הרכש, הביצוע ועד המסירה לאספקת המים. ביצוע המבדקים יבוסס על שאלונים אשר נכתבים על בסיס דרישות נהלי חברה, הוראות סמנכ"ל פיתוח, הוראות מהנדס ראשי וכו'.
כחלק מהקמת מערך האיכות ב"מקורות" פותח במערכת "אשכול" מודול ניהול איכות "SAP-QM", התומך בשיטה. במהלך הפיילוט תיבנה מערכת שאלונים עבור הפרויקטים, אשר תשמש את הקמת מערכת האיכות בפרויקטים לאחר הפיילוט.
כמו כן, כחלק ממגמת ההנגשה והאינטגרציה של מערכות המחשוב הקשורות בניהול הפרויקט, בוצעה אינטגרציה של מערכת ניהול האיכות בשולחן העבודה של מנהל הפרויקט.


 

 

שיפור השירות ללקוח

 

מאת פיליפ מדניק – מנהל מחלקת מערכות מים, יחידת מערכות מידע

 

במסגרת שיפור השירות ללקוחות החברה, פותח ביחידה יישום חדש שמטרתו להציג בפני צרכני המים של החברה, באמצעות אתר האינטרנט הארגוני, מידע יומי אודות קריאות מדי המים (AMR) ברזולוציה שעתית.

הכלי החדש  מהווה שלב ראשון בפעילות רחבה יותר, שמטרתה חשיפת מידע ניהולי ותפעולי ללקוחות בכלל ולצרכני המים בפרט.     

היישום החדש מאפשר שליפת קריאות AMR בחתכים שונים על פי רצון צרכן החברה. את המידע המוצג ניתן להעביר לטבלאות אקסל כקלט של יישומים מקומיים מגוונים.

עד כה הצטרפו לשירות עשרות צרכנים. בשבועות האחרונים קיימנו יחד עם המרחבים מספר פגישות עם כמה מהם, כדי לשמוע את חוות דעתם ולעמוד על ציפיותיהם באשר להרחבת השירות. התגובות שנתקבלו היו חיוביות ביותר, מאחר שהיישום מאפשר להם לתכנן את הצריכה החודשית באופן היעיל ביותר.

הכלי החדש מהווה  נדבך נוסף במסגרת של שיפור שירות ללקוח, והוא מצטרף לאחרים שהנהגנו לאחרונה, דוגמת שיגור חשבון מים בדואר אלקטרוני (הלקוח מקבל אתהחשבון עוד ביום ההפקה עצמו)  וכן אפשרות של תשלום החשבון באמצעות כרטיס אשראי (יותר מ-600 חשבונות משולמים במתכונת זו מדי חודש). 

 

 


 

 

קליטת פרויקט "אשכול" ביחידת מערכות מידע

 

מאת: צביקה גליכמן – מנהל יחידת מערכות מידע

 

פרויקט ה-SAP "אשכול" עלה לאוויר בסוף חודש אפריל, ונמצא בתהליך הטמעה מתקדם ומעמיק בכל יחידות החברה.

כחלק מתכנון מוקדם של שלבי ההטמעה וכפועל יוצא מהתקדמות קליטת הפרויקט ביחידות החברה צומצמה מצבת כוח אדם בפרויקט ובמקביל הוחלט להעביר את עובדי הפרויקט הנותרים מ"בית נטע", שבו שהו בשנתיים האחרונות, למשרדי מטה החברה בתל אביב, במטרה לצמצם את עלויות הפרויקט ולשלב את הפרויקט כחלק אינטגרלי מעבודת יחידת מערכות מידע.

התפיסה המנחה בתכנון ההעברה ומיקום העובדים הייתה יצירת אשכולות של עובדי הפרויקט עם עובדי "מקורות" אשר שותפים להקמת הפרויקט ולהטמעתו, במטרה ליצור אינטגרציה מקסימלית וקליטה מוצלחת של הפרויקט, תוך יצירת סביבות עבודה נוחות ככל האפשר, בכפוף למגבלות המקום.

במסגרת המעבר לבניין המטה, קיבלה יחידת מערכות מידע אחריות ישירה לנושא תשתיות המערכת, ניהול ההרשאות וניהול תחום הבינה העסקית (BI), ובכלל זה קישור לעולמות BO. נושאים אלו שולבו באופן אינטגרטיבי במחלקות הרלוונטיות ביחידת מערכות מידע.

קליטת אנשי הפרויקט ופינוי "בית נטע" לווה במבצע לוגיסטי מורכב ומוצלח, שכלל הכשרת שטחים בקומות 3 ו-8 לצורכי הפרויקט, ותוכנית הושבה חדשה בקומות 2 ו-3. המבצע הובל על ידי יחידת מערכות מידע והיו שותפים לו אנשי יחידת מערכות מידע, יחידת שירותי משרד ורכב, יחידת רכש ולוגיסטיקה ויחידת פיקוד ובקרה.

החל מסוף אוגוסט, פרויקט ה- SAP הוא חלק מבית "מקורות".

 

 


 

 

מערכת "מסלול" – שיפור הליך החלפת מדי מים

 

מאת: פיליפ מדניק – מנהל מחלקת מערכות מים, יחידת מערכות מידע

 

תהליך החלפת מדי מים הינו תהליך רוחב ארגוני, שתוצאותיו מעדכנות  מספר רב של מערכות ממוחשבות (בלוח זמנים נפרד לכל מערכת).

לאחרונה הוטמעה בחברה יכולת חדשה המאפשרת למדווח ההחלפה בשטח, באמצעות המסופון, ליזום באופן אוטומטי סדרה של פעילויות  המשך לקליטת נתוני  ההחלפה במערכת אספקת מים ראשית 103 ובמערכת קריאה מרחוק "אטוס".

בצורה זו, נוצרת "רציפות תהליכית" המלווה בבקרה מתאימה בכל שלב ושלב.

בין התועלות המיידיות של ההליך החדש: שליחת הודעתSMS  יומית לבעלי התפקידים הרלוונטיים על כל ההחלפות שבוצעו באותו יום, והקטנת מספר השגויים בקריאות AMR עקב החלפת מונים שלא עודכנה כראוי.

במסגרת זו נכנסה לשימושם של בעלי תפקידים שונים במרחב (מרמת פקח גושי ועד למרכז נושא מרחבי), מערכת "מסלול משרדית" לניהול כל ההחלפות - משלב התכנון ועד לקליטתן  במערכות הארגוניות.

השלב האחרון בתהליך, הנמצא בשלב אפיון מתקדם ומתייחס  לקליטת ההחלפה במערכת אחזקה, יאפשר דיווח שעות על משימת ההחלפה בצורה אוטומטית במערכת PM של SAP .

מתכונת עבודה זו   תביא לכך שדיווח אחד במסופון יגרום לקליטת הדיווח בשלוש מערכות שונות בצורה אוטומטית.

 

 


 

 

ניהול סיכונים כלל ארגוני בחברת "מקורות"

 

ברטה טנצר-מלמן – מנהלת מחלקת ניהול סיכונים תפעוליים, CRO

 

מערך ניהול הסיכונים בחברת "מקורות" עולה מדרגה - החל בפעילות הוועדה העליונה לניהול סיכונים, בראשותה של סמנכ"לית אמ"נ ובהשתתפות חברי ההנהלה, וזאת במקביל לפורום למנהלי הסיכונים בחברה. במקביל אנו נערכים לקראת סקר הסיכונים הכללי החדש שיתבצע במהלך 2015, בסיוע חברת ייעוץ גלובלית. חברת הייעוץ תשמש לליווי מקצועי לעוסקים בתחום בחברה. הסקר הינו תלת שנתי, כנדרש בחוזר רשות החברות הממשלתיות.

במהלך החציון מערך ניהול הסיכונים בחברה העמיק את פעילותו בשני מישורים אשר תומכים ומזינים אחד את רעהו.

המישור האחד הוא המישור הפרו-אקטיבי של ביצוע סקר סיכונים תפעוליים. במסגרת פעילות זו מבוצעים סקרי סיכונים חוצי חברה, שנועדו למפות את מוקדי הסיכונים השונים, ולאחר הערכת תוחלת הנזק - לתעדף את אופן הטיפול בהם. כדוגמה לסקרים שבוצעו בחציון האחרון נציין סקרים אלה:

  1. "סקר סיכונים לצנרת בטון דרוך", אשר מיפה כ-40 מוקדי סיכון של צנרת בטון לקוטר "30 ומעלה בקו בגיל של מעל 50 שנה.

  2. "סקר סיכוני טביעה", אשר מיפה כ-140 מוקדי סיכון של טביעה במקווי מים שונים ב"מקורות".

כל סקר יגדיר את דרכי הטיפול ותוכניות ההפחתה של הסיכונים ברמות הסיכון הגבוהות ויוטמע בתוכנית העבודה לשנת 2015.

המישור השני הוא המישור הר-אקטיבי של ביצוע תהליכי הפקת לקחים, לאירועים חריגים משמעותיים אשר עשויים היו לגרום לנזק משמעותי בשינוי קל של נסיבות האירוע עצמו. מטרת מישור זה הינה הסקת מסקנות לטיפול באירוע הבודד, וחשוב עוד יותר - הגדרת לקחים למניעה והישנות אירועים דומים בכלל החברה.

כדוגמה לתהליך הפקת לקחים ניתן לציין את אירוע הפסקת אספקת החשמל לאגף A במטה, אשר הוביל להשבתת חדר המחשב המרכזי של החברה, ואירוע תקלה בסקאדה במרחב המרכז.

באופן זה, סיכון שהתממש והפך לאירוע יוביל לתהליך הפקת לקחים שימליץ על סקר סיכונים.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה