מנהל מרחב הצפון: יוסי שכטר

מרחב הצפון

התמודדות מרחב הצפון עם נושא משבר המים בחורף 2014

 

מאת: יואב דקל, מהנדס המרחב

 

חורף 2013-14 נרשם כאחד החורפים השחונים והקשים שידענו מאז ומעולם באזור צפון מדינת ישראל. באגן ההיקוות של הכנרת ירדו משקעים בכמות של כ-47% מהממוצע. עליית מפלס הכנרת בכל החורף הסתכמה ב-40 ס"מ. כניסת מים לכנרת בכמות כה קטנה לא נרשמה מעולם מאז החלו המדידות.

האזורים שנפגעו בעיקר ממיעוט הגשמים הינם רמת הגולן, אצבע הגליל, וגליל עליון.

 

במרחב הצפון הבינו כבר בחודש מרץ 2014 שעומדת בפניו משימה מאתגרת, מאוד מורכבת, המחייבת התארגנות מהירה, חשיבה ותכנון יצירתיים והיערכות מתאימה למצב שנוצר. ואכן, בסוף אפריל 2014, הוצג מסמך פנימי שעיקרו הוא "דרכי ההתמודדות עם משבר המים". המסמך מתבסס על נתונים שהצטברו בנוגע לשפיעת המעיינות ומקורות מים נוספים, וכן התבסס על נתוני צריכה חזויה בהתאם לשינויים המתבקשים. בסופו של מהלך זה הוצגו רשימת פרויקטים ורשימת עבודות שנדרש לבצעם באופן מיידי, שמטרתם היא ניצול מקסימאלי של פוטנציאל המים הקיים במערכות הקיימות, השמשת מערכות מים מושבתות או כאלה שלא היו בשימוש שנים רבות, ושמירה על הלקוחות של "מקורות" כיעד אסטרטגי של החברה.

צוותים של יחידת אספקת המים גליל, בסיוע צמוד של אגף ההנדסה במרחב ובסיוע כל יחידות מטה המרחב, השלימו בתוך כחודשיים את כל המשימות שהוטלו עליהם, בעבודה סביב השעון, תוך תכנון ועדכון - לעתים תוך כדי תנועה - ותוך ריכוז מאמץ מרחבי, בגיבוי מלא של הנהלת המרחב והנהלת החברה.

כיום ניתן לומר בסיפוק ובגאווה שבאמצעות חשיבה ותכנון נכונים, באמצעות עובדים מסורים ונחושים, ובאמצעות תמיכה ועידוד מכל הגורמים המעורבים, הצלחנו לשפר באופן ניכר, ובמקרים מסוימים אף להציל את עונת ההשקיה של קיץ 2014 באזור רמת הגולן והגליל העליון.

להלן בקצרה תיאור של שני פרויקטים נבחרים שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2014, הממחישים את הנחישות והאחריות של עובדי "מקורות" למען החקלאים והתושבים באזור.

  1. תגבור אספקת מים לדרוזים בצפון רמת הגולן

  2. תגבור אספקת מי כנרת לדרום רמת הגולן

 

 


1. אספקת מים לדרוזים

הדרוזים בצפון רמת הגולן מעבדים כ-22 אלף דונם מטעים, בעיקר תפוחים ודובדבנים. החקלאות היא פרנסתם העיקרית. הקצבת המים של הדרוזים בשנים האחרונות נעה בין 3.5 ל-4.2 מלמ"ק לשנה.

מאגר ברֵכת רם משמש כמקור מים יחידי לאספקת המים לדרוזים. נפח המאגר כ-6.5 מלמ"ק. מקורות המים הממלאים את מאגר ברֵכת רם הם מי שיטפונות מנחל סער, מי מעיין הבניאס ואפשרות העברת מי קידוחים ממרכז רמת הגולן. בשנה ממוצעת המאגר מתמלא מנחל סער, ובמידה שחסר אזי שואבים להשלמה בכמויות קטנות מהבניאס, בדרך כלל לא יותר מ-1.0 מלמ"ק בשנה. השאיבה מהבניאס כרוכה בעלויות אנרגיה מאוד גבוהות וברגישות סביבתית גבוהה מעצם לקיחת מים משמורת טבע והעברתם לשימוש חקלאי.

כמות המים שהצטברה בברֵכת רם בסוף החורף התייצבה על 2.5 מלמ"ק, ובגירעון כזה אנו מתחילים את עונת ההשקיה.

שלושה מהלכים מיידיים בוצעו על מנת להקטין את הגירעון: האחד הוא הפניית קידוחי מי שתייה לטובת מילוי המאגר, השני הוא שאיבה מקסימאלית מהבניאס, ללא התחשבות בתעו"ז, עד כדי כמות מים של מעל 2.5 מלמ"ק לשנה, והשלישי הוא הפניית חלק מקידוחי שמיר לטובת מים נוספים לחקלאות בצפון הגולן.

 

הסדרת תחנת הבניאס לקליטה ושאיבה של מים מקידוחי שמיר

תחנת הבניאס של "מקורות" יושבת קרוב לאיחוז המעיין, ברום 350+ מטר, וכוללת 3 יחידות שאיבה של 300 מק"ש כל אחת. בשנים ממוצעות אנו שואבים עם שתי יחידות שאיבה עד לברֵכת כבירה, ברום 1006+ מטר, באמצעות שתי דרגות שאיבה. מברֵכת כבירה המים יורדים בגרביטציה לברֵכת רם.

בשנה ממוצעת אנו שואבים מהבניאס רק בשעות שפל, ואילו השנה הגברנו את השאיבה כמה שניתן. כיום אנו עדים לירידת שפיעת הבניאס באופן קיצוני, עד כדי כך שאנו צופים שבמהלך החודש הבא לא ניתן יהיה יותר לשאוב מים מהבניאס. תרחיש שכזה לא זכור לנו. בנוסף, לתחנת השאיבה של "מקורות" יש שני שותפים נוספים ליניקת הבניאס: קיבוץ שניר כמקור מים לשתייה, ו"רשות הטבע והגנים" כמקור מים לשמורת הבניאס ולנחל.

קידוחי שמיר הינם קידוחים פרטיים של אגודת המים "מים בגליל" ושל אגודת המים "מי גולן". שלושת קידוחי שמיר ממוקמים בשוליים המזרחיים של עמק החולה, והם שואבים מים הן לרמת הגולן והן לצרכנות מקומית בעמק החולה.

על מנת להוסיף כמויות מים מיידיות למפעל ברכת רם הוחלט על קליטה חלקית של מים מקידוחי שמיר, בכמות של 300 מק"ש בתחנת הבניאס, ושאיבתם לרמת הגולן. מהלך המים: המים של קידוחי שמיר עולים לגובה של 670+ מטר, יורדים ליניקת הבניאס ברום 350+ מטר ונשאבים לברֵכת כבירה ברום 1006+ מטר.

במהלך מהיר ובפעילות נמרצת של "מקורות" ו"מי גולן" בוצע קו מים חדש המתחבר לקו ה"טפליין" ברמת הגולן, ויורד ישירות ליניקת תחנת הבניאס. קו ה"טפליין" הוביל בזמנו דלקים, ולמעשה לא הופעל עשרות שנים. ההחלטה שהתקבלה הייתה להשמיש את הצינור, לנקות אותו בצורה בסיסית ולאפשר שימוש בו לטובת העברת מי קידוחי שמיר.

בעבודה, שהתבצעה במשך שבועיים, נותקה יחידה שאיבה אחת מהמערכת הקיימת והיא הותאמה לעבודה ישירה מהקו החדש המחובר ל"טפליין", דהיינו יחידת שאיבה יונקת באפן נפרד ממערכת קידוחי שמיר וסונקת למערכת המחוברת למי הבניאס. המים נמהלים בצינור הסניקה. חשוב להבין שהייתה פה התמודדות עם בעיות קשות של שבירת לחצים, בעיות הידראוליות, הפרדת אוויר, סוגיות באיכות מים, סוגיות של פריקת מים לסביבה ועוד.

תחנת בניאס לשאיבת מי קידוחי שמיר הופעלה ביום ראשון, 20.07.2014.

 

גרף המתאר את ירידת מפלס מעיין הבנייאס לאורך זמן

 

2. תגבור מי כנרת לדרום הגולן

שתי תחנות שאיבה של "מקורות" ממוקמות על שפת הכנרת ושואבות מים לרמת הגולן. האחת היא תחנת כורסי בצפון הכנרת, השואבת למרכז הגולן, והשנייה היא תחנת האון בדרום הכנרת, השואבת לדרום רמת הגולן.

תחנת האון מושבתת שנים רבות ולמעשה לציוד שמותקן בה אין כל ערך. התחנה שאבה בזמנו מי כנרת לברֵכת מבוא חמה, באמצעות קו מים "16 המונח לאורך המצוק שעולה לרמת הגולן.

משבר המים הקיצוני חִייב אותנו לעשות מאמץ גדול על מנת להחזיר חלקית את התחנה למצב עבודה ואת קו המים לכשירות.

במהלך מהיר ונחוש בוצע שיקום חלקי של תחנת השאיבה. בוצעו עבודות של שיפוץ אחת היחידות הקיימות, החלפת לוח החשמל, עבודות אזרחיות, צנרת, עבודות מכאניות וחשמל, ובתוך חודשיים הוחזר כושר שאיבה חלקי לתחנת האון למבוא חמה.

משימה לא פחות מורכבת בפרויקט זה הייתה תיקון קו המים מהתחנה לברֵכת מבוא חמה. קו המים היה פגוע בשתי נקודות במרכז המצוק, ותיקון הצינור היה כרוך בעבודה בשיפועים גדולים מאוד, בהכנסת כלים מיוחדים, תוך שיתוף פעולה מלא לפעילות זו עם רשות הטבע והגנים.

תחנת האון הופעלה ביום שני, 21.07.2014, והיא מספקת כ-270 מק"ש ישירות מהכנרת לדרום רמת הגולן.

 

סיור חברי ההנהלה בקו המוביל מים מתחנת האון לרמה.
 
 


 

 

מרחב הצפון במבצע ״צוק איתן״

 

בזכות תרומתם של עובדי יחידת הגליל וחלק מעובדי המטה במרחב הצפון, נרכשו 100 תיקים, זאת לאחר שבדיקה עם רס"ר בגולני העלתה שלחיילים בשטח יש מחסור אמיתי בתיקים (צ'ימידנים).התרומה התבצעה באמצעות הילה, בתו של אבי פטררו, המשרתת כמשקית ת"ש בגולני.
איסוף הכסף, הרכישה והמסירה בוצעו בזמן קצר ביותר.
ראוי לציין את עזרתם של יהונתן וכסלר, שרה טיבי, ענבל עזרי-להב, מיכל מועלם מהגליל ואיציק אסולין ממטה המרחב, ובמיוחד את עזרתה המדהימה של ציפי לוי, מנהלת הרכש בצפון, שיצרה את הקשר עם יצרן התיקים, אשר סיפק את כל הכמות תוך יומיים!

מטה מרחב הצפון ויחידת העמקים גם אספו תרומות בסך 7000 ₪, ורכשו עבור חיילי פלס"ר גבעתי ויחידת מורג את ציוד על פי בקשת היחידות ובתיאום עימם: ברכיות,  מזרוני שטח, רצועות הרמה, מגבונים לחים. לציוד צורף מכתב לחיילים.
בנוסף התארחו כ-150 איש (ילדים ומבוגרים), בפעילות משותפת עם רשות הטבע והגנים, בשמורת עין אפק ובמרכז המבקרים בחבל הירדן. האורחים, תושבי מ.א שפיר (גלאון ומרכז שפירא), הגיעו בעקבות פנייה של רשת המתנסים.
שתי הפעילויות זכו לתודות גדולות.

לחצו על התמונה למכתב המלא >

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה