יו״ר ״מקורות״: מרדכי מרדכי

לפנינו אתגרים מרתקים ואנו נעמוד בהם במקוריות, בחוכמה ובעבודה קשה

ריאיון עם יו״ר ״מקורות״, מרדכי מרדכי

בחודש יוני נכנס לתפקידו, לאחר אישור הדירקטוריון, יושב הראש החדש של "מקורות", מרדכי מרדכי. מרדכי מונה בראשית 2014 לדירקטוריון החברה, ושימש גם בתפקיד יו"ר ועדת הכספים בדירקטוריון. הדירקטוריון המליץ על מרדכי לתפקיד יושב הראש, ולאחר שמועמדותו נבחנה על ידי הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות (בראשות השופט ברנר), נחתם כתב המינוי שלו על ידי השרים הממונים – שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, ושר האוצר, יאיר לפיד.

 

מר מרדכי, שנים רבות אתה עוסק בשירות ציבורי. תוכל לשתף אותנו בפועלך לפני שהגעת ל"מקורות"?

 

אכן, אני גאה לשרת את הציבור בתפקידים שונים – ברמה העירונית וברמה הארצית. שנים ארוכות כיהנתי בעיריית ירושלים, שהיא העירייה הגדולה בארץ, כמשנה למנכ"ל העירייה (בתחום משאבי אנוש) וכסגן הגזבר לתקציבים. משם נקראתי לשמש כמנכ"ל משרד העבודה והרווחה, ובהמשך שימשתי כמנכ"ל בשלושה משרדים ממשלתיים אחרים: משרד הפנים, משרד התקשורת ומשרד הבינוי והשיכון, תפקיד אותו סיימתי לפני כשנה. עם תום תפקידי כמנכ"ל משרד הפנים, ולפני המעבר למשרד התקשורת, נקראתי להקים את הרשות הציבורית למים וביוב, כחלק מיישום חוק תאגידי המים, ושימשתי כיו"ר וכמנהל שלה במשך שנתיים וחצי.

אני מאמין כי השילוב הייחודי בין כל התחנות המקצועיות האלה, שעוסקות בהנחת תשתיות פיזיות ומִנהליות לפיתוחה של מדינת ישראל בהיבטים שונים של החיים בה, מאפשרים לי ראייה מערכתית רחבה לקראת תפקידי החדש כיו"ר "מקורות", שאני רואה בו אתגר מרתק.

 

נראה כאילו היו 'רמזים' בתפקידיך הקודמים לקראת תפקידך ב"מקורות"?

 

בדיעבד נראה שכן. כמנכ"ל משרד הפנים עסקתי רבות בתחום התכנון והבנייה ובהסדרתו ברמה הארצית. בנוסף, באותם הימים היה מִנהל המים באחריות משרד הפנים, ולכן עסקתי רבות גם בתחום אספקת המים לרשויות ברחבי הארץ; כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון הובלתי מהלכי בנייה נרחבים, הכוללים הנחת תשתיות מכל הסוגים; כמנכ"ל משרד התקשורת הובלתי תהליכי שינוי, רפורמות וחדשנות רבים, המשלבים רגולציה ממשלתית ועבודה אינטנסיבית מול חברות פרטיות וממשלתיות. בתוך כל אלה עסקתי באופן ממוקד גם במשק המים הישראלי כאשר שימשתי כיו"ר וכמנהל הרשות הציבורית למים וביוב, עד שהוקמה רשות המים הארצית של היום. אני מכיר היטב את כל תהליכי העבודה וההסדרה בהיבטים שונים, ובוודאי מכיר בחשיבותו הגדולה של משאב המים לחיי היומיום של אזרחי מדינת ישראל.

אני מאמין שההיכרות העמוקה שלי עם השלטון המקומי והארצי, עם מערכות התכנון והבנייה ועם תחומי התשתיות המגוונים של המדינה בתחומים השונים - ובעיקר בתחום המים - יאפשרו לי למלא את התפקיד החדש, תוך הבנת האתגרים הרבים בפניהם אנו עומדים והתהליכים הנדרשים על מנת לקדמם.

 

 מהו בעיניך התפקיד של "מקורות" בפיתוח משק המים במאה ה-21?

 

העשורים שחלפו מאז נוסדה "מקורות" לא שינו מהותית את תפקידה: ליצור את התשתית המאפשרת את קיומה ושגשוגה של מדינת ישראל. בשנות ה-30' התפקיד הזה דרש אספקת מים לחקלאות וליישובים מרוחקים, ממקורות המים השונים; היום התפקיד הזה דורש אספקת מים באיכות גבוהה, לצרכים מגוונים – התיישבות, תעשייה וחקלאות - שמירה על מקורות המים המתחדשים ופיתוח מקורות חדשים, תוך פגיעה מינימאלית בערכי הטבע ובסביבה, למען הדורות הבאים. "מקורות" אמונה על אספקת משאב המים ועושה זאת בכל מקום, בכל עת ובכל תנאי. הדרישה למים הולכת וגוברת כתוצאה מגידול מבורך באוכלוסייה והעלייה באיכות החיים, ו"מקורות" עומדת בכבוד ובמקצועיות ביעדי אספקת המים ההולכים ומתרחבים ועושה זאת ביעילות, בחדשנות ובאחריות לאומית.

ציינתי קודם שאנחנו מספקים מים בכל עת, בשגרה ובחירום. רק לאחרונה, במהלך מבצע "צוק איתן", תיקנה "מקורות" תחת אש קווי אספקת מים שנפגעו כתוצאה מהלחימה, וכל זאת על מנת לעמוד בכל מחיר ביעדי אספקת המים. במסגרת תפקידיה של "מקורות" במאה ה-21 אני רואה בה גם כמי שאמונה על משק המים לעת חירום בישראל.

 

 הזכרת את הדורות הבאים. מה עושה עבורם "מקורות"?

 

ראשית, ברמה המיידית, "מקורות" דואגת לכך שיהיו מים בכל ברז בישראל. למרות שאנו אומרים כי "מים זה לא מובן מאליו", הרי שלאזרח בתפקודי היומיום שלו מים הם כן דבר מובן מאליו, מאחר שלא ניתן לדמיין מצב בו "מקורות" לא עומדת ביעדי אספקת המים במדינה. "מקורות" שוקדת על פיתוחם של מקורות מים מגוונים כדי להבטיח אספקת מים סדירה גם מחר, גם בעוד שנה וגם בעוד שנות דור. כחברה ממשלתית, המחויבת לאינטרס הציבורי הרחב, אנחנו מחויבים לתכנון ארוך טווח ולהשקעה בתשתיות ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מתכננים, מקימים ומנהלים כבר היום תשתיות המפיקות מים ומובילות מים בכל הארץ, מתוך כוונה לתת מענה לצרכים ההולכים וגוברים בהתיישבות, בחקלאות ובתעשייה בישראל, לשנים רבות.

כירושלמי אני גאה על קידום פרויקט תשתית לאומי חשוב על ידי "מקורות": "המערכת החמישית לאספקת מים לירושלים". "מקורות" מניחה כיום את התשתית למען הדורות הבאים, שתאפשר עמידה ביעדי אספקת המים בבירה לעוד חמישים שנים, והיא עושה זאת תוך שמירה על ערכי הטבע והסביבה. "המערכת החמישית לאספקת מים לירושלים" מהווה חלק מפרויקט רחב יותר אותו מקדמת "מקורות" בשנים האחרונות למען הדורות הבאים – "המוביל הארצי החדש". מוביל חדש זה אוסף אליו את המים המותפלים מחמשת מתקני ההתפלה שהוקמו ומוקמים לאורך רצועת החוף, מעביר אותם למערכת המים הארצית ומשם לצריכה ביתית. כל אלה אפשרו את יציאתה של ישראל ממשבר המים לאחר שנות הבצורת הרצופות, ולהתחיל את שיקומו של האוגר הטבעי בישראל למען הדורות הבאים.

 

 אתה עומד כעת בראש ארגון בן 77 שנים. מהי המורשת של "מקורות" בעיניך?

 

"מקורות" היא ארגון מפואר, אבן מאבני הפינה של מדינת ישראל ושל התנועה הציונית. מבלי להיות מליצי, אפשר לומר שהמערכת המסועפת אותה בנתה "מקורות" ב-77 השנים הללו היא למעשה עורק החיים הראשי של המדינה. ללא חזונם של העומדים בראשה של "מקורות" בתחילת הדרך, לא הייתה מתאפשרת הגשמת החזון הציוני. גם אנחנו מצווים לחזון המתאים לימינו, למען המשך פיתוח משק המים בישראל.

המורשת ש"מקורות" נושאת עמה היא מורשת של מצוינות הנדסית, חשיבה מקורית, ביצוע חסר פשרות והתמודדות מוצלחת עם אתגרים פיזיים ומחשבתיים. אני מאמין שהמורשת הזו תמשיך ללוות אותנו גם בשנים הבאות.

 

 השנה מציינת "מקורות" יובל 50 שנים ל"מוביל הארצי". מהי ההשראה שאנו יכולים לקחת מפרויקט עצום זה?

 

חנוכת "המוביל הארצי" אכן זכורה לי כאירוע מעורר השראה. כיום אני רואה עד כמה הוא נתפס כ'חלק מהטבע' הישראלי. בעיני התהליך הזה מראה עד כמה החלומות שנראים כה גדולים ובלתי אפשריים כשמציגים אותם לראשונה, הופכים להיות טבעיים ומובנים מאליהם ברגע שהם בנויים ופועלים.

לקח נוסף, וחשוב לא פחות, הוא שאין תחליף לאחריותה של המדינה על מיזמי התשתית הגדולים. חמישים שנה לאחר שהונחו, הצינורות של "המוביל הארצי" אינם נסדקים ואינם נחלשים – ואחד הטעמים המרכזיים לכך הוא שהם הונחו על ידי חברה ממשלתית, שיש לה אחריות ומחויבות לציבור ולדורות הבאים. רק לפני כמה חודשים הזרמנו, למשך תקופה מסוימת, מים מותפלים ב"מוביל הארצי" מכיוון דרום לצפון. נראה כי כבר אז, לפני 50 שנים, חזו גם אפשרות זו וכאילו נערכו אליה מראש.

 

 ברמה היומיומית – מהו האתגר החשוב ל"מקורות"?

 

ברמה העקרונית ברור לכולם כי מערכת מים ארצית יעילה היא תנאי לשגשוגה הכלכלי של מדינת ישראל ולרווחתם האישית של תושביה, והיא אף נותנת למדינת ישראל יתרון אסטרטגי על שכנותיה. מכיוון שאנחנו עוסקים בתשתיות שטווחי התכנון, הבנייה וההפעלה שלהן ארוכים, הרי שהאתגר העומד בפנינו הוא להבטיח שההשקעה הנעשית היום למען העתיד תיעשה ללא פשרות וללא 'עיגול פינות'. אנחנו חייבים לתכנן, לבנות וליצור היום באיכות גבוהה התואמת את צורכי העתיד.

 

"מקורות" פועלת גם מעבר לים. כיצד היא תורמת בכך למדינת ישראל?

 

בשתי מילים: הרבה מאוד. בעשור השמיני לקיומה, "מקורות" היא אחד השחקנים העשירים בעולם בידע ובניסיון בתחום המים.

התהליך של הפיכת "מקורות" לאור לגויים בתחום הנדסת המים הוא תהליך ארוך ורב חשיבות - הן ברמה הכלכלית והן ברמה התדמיתית. ישראל מייצאת טכנולוגיות בתחומים שונים. אני מקווה ומאחל לנו, כמדינה, שנוסיף ונייצא טכנולוגיות מאפשרות-חיים וש"מקורות" תוסיף ותפתח עבור מדינת ישראל את ענף הייצוא הזה ובכך תחזק את חוסנה הכלכלי והמדיני.

כבר כיום פועלת "מקורות" במספר מדינות בעולם ושמה הולך לפניה. לצד היתרונות העסקיים אני רואה בכך שליחות אמיתית, בבחינת להרבות טוב בעולם, בזכות היותה גורם מרכזי בפתרון משברי מים בעולם.

 

 מהו חזונך ל"מקורות"?

 

"מקורות" היא ארגון גדול, "נושאת מטוסים". תהליכי שינוי בה דורשים זמן רב. תחום העשייה שלנו – הן מבחינת תכנון והן מבחינת ביצוע – הוא בעל מעגלי זמן ארוכים. עם זאת אני מאמין שיחד עם חבריי לדירקטוריון, יחד עם חברי ההנהלה ועם העובדים, נצליח לעמוד באתגרים המרכזיים שעומדים בפנינו: פיתוח משק המים בישראל, הבאתם לגמר של מיזמי התשתית הגדולים, שיפור התוצאות העסקיות שלנו, שמירה על מעמדה של "מקורות" כשחקן מרכזי במשק המים בישראל וחיזוק מעמדה כמובילה עולמית בתחום המים.

 

לקראת השנה החדשה אני מבקש לאחל לעובדי "מקורות" שתהא זו שנה טובה ומבורכת, שנה של עשייה פורייה ויעילה. שנה של צמיחה והתחזקות, ובעיקר שתהא זו שנת שקט, ביטחון ושלום, שנה גשומה ולא שחונה!

 

יו״ר ״מקורות״, מרדכי מרדכי, ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, בסיור באתר לקליטת המים המותפלים באתר שורק

צילום: קובי וולף

    

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה