מרחב הצפון

מנהל המרחב - יוסי שכטר

שחרור מים לטבע בצפון הארץ
 

כתב: יואב דקל, מהנדס המרחב
צילום: ניסים שבבו, מנהל אזור נפתלי

 


שחרור מעיינות בצפון לטבע במסגרת הסכם ההבנות

ביום 05.03.2013 נחתם מסמך הבנות משולש בין "מקורות", רשות המים ורשות הטבע והגנים, המסדיר את נושא שחרור המעיינות בצפון לטבע. ההסכם חל על אזור הצפון בלבד, בהיותו עשיר במעיינות ונביעות טבעיות.

מטרת ההסכם היא פיתוח מקורות מים תוך  שימור ערכי הטבע והנוף.
המהלך שסוכם עליו יביא תועלת הן למערכות אספקת המים והן לטבע, דהיינו מתן מענה לצורכי הטבע באזור, בד בבד עם הבטחת הצרכים של משק המים.

 

מנכ"ל רשות המים, מנכ"ל רט"ג ומנכ"ל "מקורות" - חתימה על מסמך ההבנות

 

מסמך ההבנות מאפשר ביצוע קידוחים חדשים וחיבור קידוחים קיימים למערכות אספקת המים, תוך שילובם במערכת האספקה. מהלך זה יאפשר לשחרר מעיינות הנתפסים היום במסגרת מפעלי אספקת מים, פעילות שמונעת את זרימתם החופשית לטבע.

ההסכם מתחלק למעיינות באזור הגליל העליון ולאזור גליל מערבי.
המעיינות בגליל העליון הינם: עין איברהים, עין מירון, עין אביב ועין זהב. אל מול שחרור המעיינות הללו אנו נקדח את קידוח ברעם 5 ונחבר את קידוח חולה 11 למערכת.
בתמונה המצורפת ניתן לראות את שחרור מעיין עין זהב לנחל עין זהב בתוך העיר קריית שמונה, כחלק מהסכם ההבנות.

 

 

המעיינות בגליל מערבי הינם: עין זיו, מעיינות כברי, געתון וחרדלית. אל מול שחרור המעיינות הללו נקדח את הקידוחים חזון 5, גורן 2, עין יעקב דובא 5.
אנו מאמינים ששיתוף פעולה בין הגופים יאפשר להמשיך ולפתח את מקורות המים באזור, תוך שחרור מבוקר של מים לטבע - לטובת הציבור ולטובת שימור הטבע והנוף.

הזרמות לטבע שלא במסגרת הסכם ההבנות

במרחב הצפון עוסקים בנושא שחרור מים לטבע בשתי מערכות נחלים גדולות נוספות:

הזרמת מים למורד הירדן

בחודש מאי 2013 החלה "מקורות" להזרים מים לאפיק הירדן הדרומי, במורד סכר אלומות. מדובר בהזרמת מי כנרת בכמות התחלתית של 1,000 מק"ש וכ-5.0 מיליון מ"ק לשנה. המטרה היא להחיות מחדש את האפיק ולהפוך אותו לסביבת גידול פוריה.

הכוונה היא להגביר את שחרור המים לאפיק הירדן בשנים הקרובות ולהגיע לכמות שנתית של כ-50 מיליון מ"ק, שתאפשר לפתח השקיה במורד הירדן ושיפור משמעותי של איכות המים בירדן.
הזרמת מים לנחל הקישון
בחודש יוני הקרוב עומדת החברה להתחיל להזרים מי כנרת לאפיק נחל הקישון, מאזור כפר ברוך. הזרמה קבועה לקישון בכמות התחלתית של  כ-500 מק"ש. הזרמת מים באיכות גבוהה לקישון תאפשר שיפור משמעותי באיכות המים הזורמת בנחל כיום ושיקום המערכת האקולוגית של הנחל, כחלק מהמאמצים של מדינת ישראל לשקם את נחל הקישון.

 

 


 

 

מרחב הצפון מתנדב במסגרת עמותת "שיעור אחר"
 

כתבה: לאה בן אשר, מנהלת יא"מ עמקים
צילמה: חנה יעקובוביץ, ממונה על שכר ומשאבי אנוש מרחבי

בחודשים האחרונים החלו מתנדבים ממרחב הצפון להעביר שיעורים בכיתה ד' בבית הספר "דור" שבקריית אליעזר בחיפה.
הפעילות, שיזם צוות אחריות חברתית-סביבתית, מבוצעת במסגרת התקשרות עם עמותת "שיעור אחר", הפועלת לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך.

אחת המטרות המרכזיות של הפעילות בבתי הספר למען אוכלוסיות מחוסרות הזדמנויות היא חשיפת התלמידים לבוגרים בעלי מקצועות חופשיים אקדמיים, דבר המאפשר לתלמידים להכיר דמויות לחיקוי  להיחשף לתחומי עניין ולחלומות חדשים.

עובדי המרחב שהתנדבו לפעילות תודרכו על ידי רכזת העמותה באשר למטרות הפעילות, כיצד להיערך לשיעור כדי שיהיה אפקטיבי וקיבלו המלצות לאופן בניית השיעור ואמצעי המחשה לשימוש.

הפעילות השנה, שהינה פיילוט להמשך פעילות בשנים הבאות, כללה העברת 8 שעורים על ידי עובדי המרחב בנושאים הקשורים לקיימות, מים, סביבה ונושאים נוספים.
לסיכום הפעילות יתקיים סיור  של התלמידים והמתנדבים באתר המבקרים של החברה ב"אתר אשכול".

עובדי "מקורות" שהתנדבו במסגרת התוכנית זכו לתשבחות רבות מצד המורה, התלמידים ורכזת הפעילות בעמותת "שיעור אחר", כמו גם לסיפוק והנאה מרובה.

בכוונת המרחב להרחיב את הפעילות בשנה הבאה, עם מתנדבים נוספים ובבתי ספר נוספים.

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה