סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה, אברום בן יוסף

תכנון מתקן ההקשיה במתקן התפלה סבחה
 

הכנת הכתבה: מרחב דרום ויחידת התפלה ופרויקטים מיוחדים
ערך: איל אורלי

ייצוב המים המותפלים במתקן סבחה מתבצע כיום באמצעות מיהול מי המוצר עם מי גלם והזרקת סודה קאוסטית להעלאת ערך ה-pH. "מקורות" נערכת לדרישת משרד הבריאות להפסקת השימוש במי המיהול לייצוב המים, באמצעות תכנון והקמה של מתקן לייצוב המים באמצעות המסת אבן גיר בעמודות (מתקן הקשיה). המתקן מתוכנן  להביא את איכות המוצר לקריטריונים המפורטים בתקנות "ועדת עדין", העומדות להיכנס לתוקף בעתיד הקרוב.
תהליך ייצוב המים מתבסס על המסת שבבי אבן גיר באמצעות CO2, בעמודות סגורות. על מנת להיערך לתכנון מתקן הייצוב התקשרה "מקורות" עם הטכניון לביצוע מחקר לקביעת הקינטיקה של התהליך. במחקר נמצא כי משוואת Yamauchi, הקושרת בין זמן השהייה בעמודות אבן הגיר לבין ריכוזי ה–CO2 במי ההזנה והמוצר, הינה משוואה מהימנה לתכנון תהליך ההקשיה. כמו כן נמצא המקדם הקינטי של התהליך, תוך התבססות על אבן הגיר המיוצרת בארץ. לאיכות אבן הגיר השפעה מכרעת על המקדם הקינטי.

בתהליך ההקשיה קיימת תמורה חלופית בין ריכוזי ה-CO2 במי ההזנה לבין זמן השהייה הנדרש, על מנת להגיע לריכוז היעד של סידן במי המוצר. בתהליך בו ריכוזי ה-CO2 גבוהים בהזנה, נדרש זמן שהייה קצר - פחות עמודות הקשיה - בהשוואה לתהליך מקביל בו ריכוזי ה- CO2 בהזנה נמוכים ובו נדרשות יותר עמודות להגעה לאותו ריכוז סידן.

 

 

לצורך תכנון מתקני ההקשיה, יחידת התפלה פיתחה מודל לאופטימיזציה כלכלית של התהליך. המודל מחשב את מספר העמודות הנדרשות בתהליך עבור מינוני CO2 שונים  בהזנה, בהתבסס על המקדם הקינטי של התגובה שנמצא בעבודת הטכניון. כמו כן מחושב יחס המעקף  (bypass) על העמודות. באמצעות המודל מבוצעת אופטימיזציה כלכלית של מספר וקוטר העמודות ושל מינון ה-CO2 בהזנה, וכן מחושב יחס המעקף  (bypass)על העמודות. תכן המתקן מתבצע בנקודת האופטימום-מינימום בעלות ההון והכימיקלים.

בהתאם לתוצאות המודל, מתקן ההקשיה בסבחה יכלול מערכת להזרקת CO2 למי ההזנה ו-12 עמודות אבן גיר, בקוטר 3.5 מטר ובגובה מצע 4.0 מטר. בנוסף המתקן יכלול מערכת להזרקת סודה קאוסטית למוצר הסופי. 
תכנון כללי ומפורט של  המתקן מתבצע ע"י יחידת התפלה ופרויקטים מיוחדים, בראשות מנחם פריאל: נסים נדב, איל אורלי, דר' ארינה שולמן, דר' ילנה גלמן
תכנון כללי ומפורט של התשתיות, מי הזנה, אספקת המוצר והנדסה אזרחית, מתבצע על ידי "אגת הנדסה", איל אורלי
ביצוע הפרויקט: מרחב הדרום.
ניהול הפרויקט: יובל דרעי, יניב שרעבי - מחלקת פיתוח, מרחב הדרום.

 

 


 

 

פתרון בעיית הבורון באספקת המים לאילת
 

כתבו:  מרחב דרום ויחידת התפלה ופרויקטים מיוחדים

פרויקט הפחתת תכולת הבורון במים המסופקים לאילת מתחיל לקרום עור וגידים. הפרויקט יוצא לדרך.

בעיית הבורון הוצגה לראשונה בסבחה אילת בשנת 1997, זמן קצר לאחר הפעלת מתקן ההתפלה סבחה ג' - הראשון בארץ להתפלת מי ים.

באתר סבחה (אילת) פועלים שלושה מתקני התפלה. סבחה א' ו-ב' להתפלת מי קידוחים מלוחים וסבחה ג', להתפלת תמהיל של מי ים עם מי הרכז, המתקבלים בתהליך ההתפלה של מי הקידוחים (מי ים + מי הרכז של סבחה א' ו- ב').
באוגוסט 2008 נדונה בוועדת השיפוט של רשות המים תוכנית "מקורות" לפתרון בעיית הבורון באספקת כל המים המותפלים המסופקים לאילת.

כיום ריכוז הבורון במי המוצר הכללי נע בין 0.55 ל-0.65 מ"ג/ל', כאשר, על פי דרישת רשות המים יש צורך להפחית את תכולת הבורון במים המסופקים לאילת  ל-0.4 מ"ג/ל' (0.4 ppm) בורון (הדבר יביא תועלת למגזר החקלאי בכך שתתאפשר השקיה של כל סוגי הגידולים במי הקולחים המסופקים לאילת).

הבורון הינו יסוד הכרחי לגידול תקין של צמחים, והמחסור בו עלול לגרום לפגיעה בצמח. עודף בורון רעיל לצמחים וגורם לפגיעה בקצוות העלים, לנשירתם ואף לתמותת צמחים רגישים.
בפרויקט זה נבחנו שתי חלופות אופטימאליות אפשריות: פתרון ממברנלי ושדרוג מתקנים, וכן שימוש בשרפים. החלופה שנבחרה ואושרה ברשות המים היא סילוק הבורון בשיטה הממברנלית.
בנוסף לירידה בריכוז הבורון, מי המוצר בחלופה הממברנלית יכילו גם פחות כלורידים (ריכוז הכלורידים ירד מ-190 מ"ג/ל' כיום ל-60 מ"ג/ל' לאחר גמר הפרויקט).

 

הדמיה ראשונית של סבחה ב'


השלב המיידי הוא שדרוג של מתקן ההתפלה סבחה ב'. השדרוג יבוצע בשני חלקים:
חלק 1 – הפעלת מתקן התפלה סבחה ב' בתפוקה 10,000 מ"ק ליממה עם ממברנות מי ים משופרות מבחינת הרחקת הבורון.
חלק 2 - תפוקת המתקן תוגדל מ-10,000 ל-16,500 מ"ק ליממה (תוספת של 6,500 מ"ק ליממה), כאשר יחס ההשבה יגדל מ- 65% ל-78%.

במקביל לעבודות השדרוג של סבחה ב', יבוצע שדרוג של סבחה א', כאשר:

  • התפוקה של יחידה 34 תוגדל מ-10,000 מ"ק ליממה ל-10,700 מ"ק ליממה, החלפת הממברנות הקיימות בממברנות מים מליחים משופרות  בעלות יכולת גבוהה להרחקת בורון וכן שדרוג יחידות שאיבה;
  • ביחידות הרכז 7 ו-8 יוחלפו הממברנות הקיימות (ממברנות מים מליחים) בממברנות מי ים וכן, שדרוג יחידות שאיבה;


לאחר שדרוג מתקני  המים מליחים - סבחה א' ו-ב' - יבוצע שדרוג סבחה ג', שהוא מתקן התפלת מי ים המתפיל, כאמור, תמהיל 20% רכז של מים מליחים ו-80% מי ים.
בשדרוג סבחה ג' ישתנה הפיצול בין המוצר האחורי והקדמי של שלב ההתפלה הראשון - התפלת מי-ים (Pass 1), על ידי  הגדלת ספיקת ההזנה להתפלת מוצר ((Pass 2 במתקן מ-5,760 ל-7,200 מ"ק ליממה. התפוקה של כל סבחה ג' תישאר ללא שינוי. כמו כן יוחלפו הממברנות הקיימות ב-Pass 2, שהן ממברנות מים מליחים, לממברנות מים מליחים משופרות מבחינת הרחקת הבורון. משאבת ההזנה תוחלף במשאבה חדשה לספיקה ולחץ בהתאם לדרישות התהליך החדשות.

לאחר סיום הפרויקט ישונו משטרי ההפעלה של שלושת המתקנים על-מנת לקבל תמהיל דל בורון בהתאם למתחייב  על ידי רשות המים.

תכנון כללי ומפורט של  המתקן מתבצע על ידי יחידת התפלה ופרויקטים מיוחדים, בראשות מנחם פריאל: עמוס דואר, ד"ר ארינה שולמן, פרלי גת ולירן בוסתן.
תכנון כללי ומפורט של התשתיות, מי הזנה, אספקת המוצר והנדסה אזרחית: "אגת הנדסה".
ביצוע הפרויקט: שח"מ ומרחב הדרום.
ניהול הפרויקט: יובל דרעי, יניב שרעבי- מחלקת פיתוח, מרחב הדרום
מתכנני החשמל: גרישה זיבוב וטטיאנה דוסקלביץ, מרחב הדרום

 

 


 

 


ציון פלטינה+ בדירוג "מעלה"

כתב: ברק גרבר


חברת "מקורות" השתתפה זו השנה השלישית בדירוג "מעלה" וזכתה בציון פלטינה+, הראשון בחשיבותו בדירוג והגבוה ביותר שניתן לקבל.
זו השנה השלישית ברציפות ש"מקורות" משתתפת בדירוג "מעלה" והשנה השלישית בה מצליחה החברה להשתפר ולהתקדם בציוני הדירוג.
"מקורות" ממוקמת בראש רשימת החברות בסקטור התשתיות, שביניהן ניתן למצוא את חברת חשמל (פלטינה) אל על (זהב) אורמת (פלטינה) נמל אשדוד (זהב) ועוד.
דירוג "מעלה" מדרג חברות בהתאם לביצועים חברתיים- סביבתיים ומקנה להן כלים לניהול תשתית ואחריות תאגידית. הדירוג מאפשר מדידה, הערכה והגדרה של יעדים לשיפור ומציין פעילויות לשימור.
חברת "מקורות", שבחרה להוביל את תחום הקיימות כיעד אסטרטגי וכתחום מוביל, החלה להשתלב במנגנוני דיווח מקובלים, ודירוג "מעלה" הינו אחד מהם. יש לציין כי הדיווח אינו עומד בפני עצמו, אלא משמש אמצעי לבחינה עצמית וכלי עזר להגדרת יעדים, הצבת מטרות ושיפור.
הצלחתנו בדירוג מהווה ביטוי לחוסנה ויציבותה של החברה, ומעידה על שותפות הדדית של כל העובדים והמנהלים של החברה.
הישג זה מהווה אמת מידה למקומה ולחשיבותה של "מקורות" כחברה מובילה ומתקף את חשיבות העיסוק בתחום.
בשבועות הקרובים יוגש לחברה דוח מפורט הכולל מסקנות. המסמך יילמד, ומסקנותיו יקבלו התייחסות ברמה הגבוהה ביותר, כאשר לנגד עינינו עומד אתגר שימור המובילות בשנת 2014.
בשנת 2014 צפוי להשתנות הדירוג, כאשר משקל משמעותי יותר יינתן לתחומים העוסקים בניהול קיימות ותקינה, בשרשרת הספקה והטמעה של אחריות תאגידית.
מצוינות חברת "מקורות" משתקפת בדו"ח זה ותרומתכם לתהליך ברורה ומוערכת.
בתקופה זו, בה קבוצת "מקורות" מקדמת פעילות עסקית ענפה, הכרה בפעילות הסביבתית-חברתית של החברה מהווה קפיצת מדרגה ומחזקת את מעמדנו כקבוצה מובילה בארץ ובעולם.
קישור לדרוג 2013 באתר "מעלה".לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה