מרחב הדרום

מנהל המרחב - אריה אמסלם

קידוחי שיזפון 1,11
 

מאת: שמעון שיטרית - מהנדס מים, יא"מ ערבה

צילום: אלי דגני


קידוחי שיזפון 1,11 נקדחו בשנת 1995 וספיקתם השעתית המומלצת, על פי שאיבת הניסיון, עומדת על 180 ו-120 מק"ש, בהתאמה.
לאחר קדיחתם, התבררה איכות מי הקידוחים: מליחות גבוהה, רמת ברזל הדורשת טיפול, סולפטים וטמפרטורה גבוהה (מעל 50 מעלות). לצורך אספקתם, מי הקידוחים עוברים טיפול משולב הכולל קירור בברֵכות עפר, הזרקת כימיקלים לנידוף הסולפטים וסינון במסנני מצע להרחקת הברזל.
הקידוחים נקדחו במטרה לספק מים מליחים לחקלאות באזור בקעת שיזפון, אך בפועל תפוקתם הוגבלה ואף הופסקה לעיתים בעקבות חריגה בערכי רדיום, ברמה של עד פי 3 מהערכים המותרים למי שתייה.
במחקר שבוצע על ידי מו"פ יטבתה בשיתוף עם ממ"ג שורק במשך כ-6 שנים, נבדקה השפעת הרדיום על גידולים חקלאיים. המחקר הראה כי בגידולי פרי, שיירי הרדיום בתוצרת החקלאית זניח ואינו משפיע על הצמח. המלצות המחקר אומצו על ידי רשות המים ומשרד החקלאות.
בעקבות הממצאים, סוכם עם חקלאי בקעת שיזפון על אספקת מי הקידוחים לחקלאות במהילה עם מי "קידוחי פארן צוואר בקבוק" ביחס של 1:1.
לצורך ביצוע המהילה ואספקת מי הקידוחים, חברת "מקורות" הניחה קווי אספקה, הפרידה ברֵכות, הפעילה תחנות שאיבה שלא הופעלו מיום הקמתם והתקינה צומת מהילה בפיקוד משולב של 3 מוקדי שליטה.
לראשונה מאז נקדחו,  מופעלים בשנה האחרונה קידוחי שיזפון 1,11 ברציפות, לצורך אספקת המים.

 

 


 

מתפילים בערבה תיכונה

ערך: צחי צבי – מהנדס איכות מים
צילום: יובל פלאוט – מנהל אזור ערבה תיכונה

אספקת המים לערבה התיכונה מבוססת על הפקה מקומית מקידוחים, ללא אספקה מהמערכת הארצית. הקידוחים המקומיים בערבה מאופיינים במליחות גבוהה מעל לתקן מי השתייה, ולכן אינם יכולים להיות מסופקים לשתייה ביישובים.
כיום פועלים באזור מספר מתקני התפלה קטנים, המספקים לתושבים מי שתייה בכמות מוגבלת של 5 עד 8 מק"ש, במערכת הולכה נפרדת, לברז אחד בלבד בכל בית.
בשנת 2013 יוקמו ויופעלו מתקני התפלה לאספקת מים באיכות מי-שתייה לכל צורכי הבית, ליישובי הערבה התיכונה עידן, חצבה, עין יהב, ספיר וצופר.
פרויקט הקמת מתקני ההתפלה הינו פרויקט TURN-KEY. חברת GES זכתה לבצעו.

 


תזרים כללי

מאפייני מתקן ההתפלה:
    •    מקור אספקת מי הגלם למתקנים הינו קידוחי מים מליחים.
    •     תפוקת כל מתקן הינה 15-18 מ"ק לשעה.
    •     התפלת המים מתבצעת בשיטת האוסמוזה ההפוכה, ביחס השבה של 60%. יחס ההשבה נקבע כך שמליחות מי הרכז תהיה ברמה שתאפשר הזרמת מים אלה למערכת המליחה לצורך השקיה.
    •     המים המותפלים מוזרמים למערכות אספקת מי השתייה, אשר הוקמו או הוסבו ממערכות קיימות.
    •     מי הרכז מועברים למערכת המליחה או למאגרי מים המשמשים לחקלאות.
    •     המתקנים תוכננו כך שלא יוזרמו מים לסביבה, כלומר מתבצע טיפול ומִחזור למי השטיפות וכן מִחזור מי הרכז והדיגום למערכת המים המליחה.

בתאריך 3.3.13 החלה הפעלת "מתפיל ספיר", ולאחר אישור משרד הבריאות החל המתקן לספק מים באיכות של מי שתייה לכלל צורכי הבית ביישוב ספיר.
בתאריך 28.4 החלה הפעלת "מתפיל חצבה" ובמהלך חודש יוני מתוכננת הפעלת "מתפיל עין יהב".הקמת מתפיל ספיר בערבה

 


 


פיילוט אוזון – קידוח ניצנה 1

ערכה וצילמה: שרון פלדברג - מהנדסת איכות מים


קידוח ניצנה 1, שספיקתו כ-130 מק"ש, מספק מים מליחים לחקלאות באזור פתחת ניצנה.     
הקידוח מכיל מימן גופרי (H2S) בריכוזים של עד 24 מג"ל, ולכן טרם אספקת המים לחקלאות נדרש להרחיק את המימן הגופרי מהמים.       
כיום מותקנת באתר הקידוח מערכת קונבנציונלית להרחקת מימן גופרי מהמים, הכוללת אוורור ושיקוע.
מתוכנן להגדיל את ספיקת הקידוח ל-450 מק"ש ולשפר את מערכת הטיפול במים.
במסגרת שיפור הטכנולוגיות לטיפול במים והניסיון לתת מענה לבעיית הריחות המתקבלים כתוצאה מנידוף המימן הגופרי לאוויר, הוחלט על התקנת פיילוט לבדיקת הטכנולוגיה לחימצון המימן הגופרי באמצעות אוזון.  

 

 

גז האוזון (O3) בנוי כמולקולה בעלת שלושה אטומי חמצן המחוברים ביניהם בקשר בלתי יציב.                     
יתרונותיו העיקריים של האוזון הינם ייצורו מהאוויר הנמצא באטמוספרה והיותו מחמצן חזק בעל מהירות חיטוי גבוהה, אשר אינו גורם להיווצרות תרכובות לוואי.  

 

 

פיילוט האוזון, מתוצרת Ozonia  מקבוצת Degremont , הותקן באתר קידוח ניצנה 1 והופעל לראשונה בתאריך 24.01.13.
מטרת הפיילוט (המסוגל לייצר 50 ג'/שעה) היא סילוק מלא של המימן הגופרי ממי הקידוח, ללא קבלת עכירות במים המטופלים.
היתרון בתהליך האוזונציה טמון בהיותו תהליך יחיד להרחקת מימן גופרי מהמים, ללא צורך במספר תהליכים של נידוף וטיפול באוויר, אוורור וסינון.
הפעלת הפיילוט כוללת בדיקות שדה ומעבדה לבדיקת מימן גופרי, עכירות ואוזון במשטרי הפעלה שונים.
בהתאם לתוצאות הפיילוט יוחלט האם לרכוש ולהתקין מערכת בסדר גודל מלא לטיפול בכל ספיקת מי הקידוח.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה