סמנכ"ל פיתוח, מוטי שירי

פרויקט הנקז המזרחי


מאת: אייל פינקו

צילום: נמרוד כהן


אקוויפר החוף משתרע על שטח של 1,900 קמ"ר - מבנימינה שבצפון ועד ניר-עם שבדרום, ומקו החוף במערב ועד מורדות הגבעות שבמזרח השפלה הפנימית. האקוויפר מהווה כ-30% מסך כמות המים הטבעיים בישראל. במשך שנים נחשבו מי התהום באקוויפר למים עם רמת כלורידים (מליחות) וזיהום נמוכים, אולם שנים של שאיבות מים, חשיפות לזיהומים (חקלאות, תעשייה, שפכים וכיו"ב) הביאו לירידה באיכות מי התהום, להמלחתם ולירידת מפלסם. תהליכים אלו מאלצים את משק המים ואת "מקורות" בפרט לצמצם את ההפקה מהאקוויפר.
בתאריך 21.2.2010 אושרה ברשות המים תכנית הפרויקט "הנקז המזרחי", אשר הינה החלק הארי מתכנית שיקום כללית של אקוויפר החוף, אשר שמה לעצמה מספר מטרות:
    •    ייצוב מפלס מי התהום ושמירה על גרדיאנט בכיוון מערב
    •    הרחקת כלורידים מהאקוויפר
    •    שיפור איכות מי השתייה לצרכנים
    •    הפחתת כמות המלח החודרת מפני הקרקע לאקוויפר כתוצאה מהשקיה

שטח אזור השיקום משתרע מאשדוד ועד ניר-עם בדרום, ומקו החוף ועד בני עייש שבמזרח. הפרויקט כולל קדיחה וציוד  של כ-40 קידוחים, הנחת קווים מאספים למי גלם וקווי אספקת מים, הקמת מערך קידוחי ניטור, הרחבת מתקן התפלה "גרנות" והקמת מתקן התפלה ע"ש ציון כהן ("להט").

 

מתקן התפלה ע"ש ציון כהן.


תכנית השיקום נחלקה ל-3 שלבי ביצוע עיקריים: מיידי, ביניים וסופי. לאחר שהוקם מתקן התפלה ע"ש ציון כהן ("להט"), בוצעה הרחבה ראשונה של מתקן "גרנות" ובוצעו קידוחי "חלוץ", הושלם השלב המיידי בפרויקט, אשר נמצא נכון להיום בעיצומו של שלב הביניים.
בשלב הביניים מבוצעים 20 נקזים חדשים, מתוכם 3 נקזים שבוצעו בשלב המיידי וממתינים להפעלתם, 12 קידוחים שנקדחו ונמצאים בשלבי ציוד שונים ו-5 קידוחים שממתינים לקדיחתם. בנוסף, כ-40 ק"מ של קווים, מחברים ומאספים, המתוכננים לביצוע כחלק משלב הביניים בפרויקט, נמצאים בשלבים שונים - בין אם בשלבי ביצוע שונים ובין אם בשלב המכרז או התכנון.  
לב ליבו של השלב הנוכחי הוא הרחבת תפוקתם של מתקני ההתפלה "גרנות" ו"להט" לכדי תפוקה של 40,000 ו-42,600 מ"ק/יום בהתאמה, אשר יספקו את המים המותפלים לצרכנים מקומיים ולמערכת האספקה הארצית. מי הרכז, תוצר הלוואי של פעולת ההתפלה, יוזרמו לים התיכון.
מתקן "גרנות", המתוכנן על ידי "אגת הנדסה" ומבוצע על ידי "שח"מ מקורות ביצוע", נמצא בישורת האחרונה של הרחבתו וצפוי להיות מוכן לקליטת מי הגלם בתחילת חודש יולי. עד אשר תסתיים העבודה על כל הקידוחים העתידים לספק מים למתקן, ינותבו המים מהקידוחים השייכים למתקן התפלה "להט" אל מתקן "גרנות" לצורך הפעלתו.
מתקן "להט", המתפיל בימים אלו כ-22,000 מ"ק מים ביום, נמצא בשלבי תכנון מפורט להרחבתו על ידי חברת GES (אותה חברה אשר הקימה את המתקן וכיום אמונה על הרחבתו במסגרת חוזה תכנון-ביצוע), להגדלת תפוקת המתקן להספק של 42,600 מ"ק מים ביום. באמצע יולי הקרוב צפויה חברת GES להתחיל את העבודות האזרחיות במתקן ובמאי 2014 צפוי המתקן להימסר לידי "מקורות".
עלות פרויקט הנקז המזרחי נאמדת בסכום של 265 מלש"ח. הפרויקט מתפרש על שני מרחבים, מרחב הדרום ומרחב המרכז. במסגרת הפרויקט הוסרה החציצה בין המרחבים וניהול הפרויקט מתבצע על ידי מנהל פרויקט יחיד. הדבר תורם לביצוע אחיד של המתקנים ללא תלות במרחב שבו יתופעלו, ולראייה מערכתית רחבה יותר.
מנהל הפרויקט: פינקו אייל
הידרולוג: ד"ר עידו נגב, "מקורות"


מימין: קדיחת נקז מזרחי 4. משמאל: ממברנות מתקן "גרנות"

 


 

 

 

 

מתקן התפלה שורק וחיבורו למערכת הארצית


מאת: ריקי מור, מנהלת פרויקטים בכירה

צילום: ריקי מור

במסגרת החלטת ממשלה, עתיד לקום מתקן שורק להתפלת מי ים בשני שלבים, בהיקף סופי של 300 מיליון מ"ק (150 מלמ"ק בכל שלב).המתקן נמצא בנ.צ.מ 174600/650100, צפון-מזרחית לקיבוץ פלמחים ולכביש 4311 ודרומית לאתר השפד"ן. חברת "שורק התפלה בע"מ" נבחרה על ידי המדינה להקים את שלב א', דהיינו, מתקן התפלה לספיקה של 150 מלמ"ק בשנה.

בסמוך למתקן ההתפלה מקימה חברת "מקורות" מערכת לקליטת המים המותפלים. לצורך כך, הקימה "מקורות" שתי ברֵכות בטון בנפח של 75,000 מ"ק כל אחת (הגדולות בארץ), המבוססות על גבי כלונסאות. לאחר שעברו טיפול משלים נשאבים המים מהברֵכות באמצעות תחנת שאיבה ל"מוביל הארצי החדש". תחנת השאיבה, הכוללת בשלב המיידי 6 יחידות שאיבה לספיקה של 26,000 מק"ש, סונקת את המים על ידי מספר קווים בקוטרים "54 עד "100 ובאורך כולל של כ-18 ק"מ, למערכת המים הארצית (קו ירקון מערבי) ולדרום גוש דן. תוואי הקווים חוצה תשתיות רבות. במסגרת הפרויקט מבוצעת חצייה של כביש 431 ופארק מוניציפאלי של עיריית ראשון לציון במנהור, באמצעות צינורות משולבים - צינור בטון עם ליינר פלדה, אשר פותח במסגרת הפרויקט במטרה לתת מענה לאילוצים הקיימים. אורך המנהרה כ-860 מטר והיא כוללת פיר כניסה ופיר יציאה ללא פירי ביניים. המים המסופקים נבדקים ומנוטרים באופן שוטף וזאת כדי להבטיח אספקת מים באמינות ובאיכות הטובה ביותר.

מתקני "מקורות" והקווים נכללים בתת"ל 36 (תוכנית תשתית לאומית), עקב חשיבותם כתשתית לאומית.

תקציב הפרויקט לקליטת המים המותפלים ממתפיל שורק הינו כ-500 מלש"ח והיקף הביצוע עד כה הינו בשיעור של כ-370 מלש"ח. את העבודה מבצעת חברת הבת "שח"מ מקורות ביצוע", למעט הברֵכות, אותן מקימה חברת "סולל בונה", והמנהור, אותו מבצעת חברת "לסיכו" באמצעות "שמשון קידוחים". הניהול הינו של חברת האם "מקורות". עבודות ההנדסה האזרחית והתשתיות מבוצעות לקראת השלב הסופי, בו תידרש "מקורות" לקלוט 300 מלמ"ק בשנה.

מתקני "מקורות" נמצאים בשלב הרצה והפעלה. המערכת מתוכננת לקלוט מים מותפלים בספיקה של 75 מלמ"ק בשנה בסוף חודש יולי 2013. בשלב הבא, אוקטובר 2013, המערכת תקלוט 75 מלמ"ק נוספים ובסה"כ 150 מלמ"ק לשנה.

 

 

  

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה