סמנכ"לית איכות ומערכות מידע, יפה פרבר

התעדת חברת "מקורות"


כתב: יניב מרדר, עוזר סמנכ"ל לאיכות, מערכות מידע וניהול סיכונים


כחלק מאסטרטגיית קבוצת "מקורות" הוחלט להקים את אגף איכות, מערכות מידע וניהול סיכונים. הצורך בהקמת מערך האיכות בחברה נובע מההתמודדות עם תחרותיות הולכת וגוברת בארץ ובעולם, טכנולוגיות מתפתחות ודרישות של בעלי העניין ולקוחות.
על מנת להצליח ולהוביל את תהליך האיכות, הוחלט להקים מערך שיעמוד בסטנדרטים בין-לאומיים, שיאפשר לאנשי "מקורות" לעשות את הדבר הנכון, בפעם הראשונה.


מערך האיכות שהוקם מעמיק את פעילותו ומתבסס על מדיניות האיכות של "מקורות", שאושרה על ידי המנכ"ל והנהלת החברה, ובבסיסה מחויבות הארגון והעובדים ל"איכות במקור, שתקנה ערך גבוה ותחרותי למוצר, לפרויקט, לתהליכים ולשירותים".
כלי יישום מרכזי למימוש מדיניות האיכות אשר מקדם בימים אלו אגף האיכות, בשיתוף עם כל הגורמים בקבוצת "מקורות", הינו הליך התעדת החברה ל-"תו הזהב", הכולל התעדה ל-3 תקני איכות : איכות, בטיחות והמשכיות עסקית.


להלן פירוט התקנים ומשמעותם:

  • ISO 9001 – תקן איכות

תקן ביו-לאומי לאיכות, המהווה אבן יסוד בתשתית האיכות של החברה ושלב ראשון בהטמעת מדיניות האיכות לקבוצת "מקורות" כולה.
תקן זה, שיתמקד בשלב הראשון בארבעת פעילויות הליבה של "מקורות" (תפעול ואספקה, אחזקה, איכות מים ופיתוח) ובתהליכים הנובעים מהם, יבטיח שיפור מתמיד של תהליכים בארגון, יאפשר ל"מקורות" לעמוד בתקינה ובסטנדרטיים בין=לאומיים ויקדם תפיסה ותרבות ארגונית של מצוינות.

  • OSHAS 18001 – תקן בטיחות וגיהות תעסוקתית

מטרת התקן היא להקנות כלי שיבטיח ניהול בטיחות מוסדר, עקבי, מבוקר ואחיד ולהבטיח שהארגון נקט בכל באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם.

  • ISO22301 – המשכיות עסקית ורציפות תפקודית

תקן ההמשכיות העסקית והרציפות התפקודית הינו תקן בין-לאומי חדש (מ-2012) שמטרתו יצירת מערכת ניהול אשר תבטיח יכולת אסטרטגית וטקטית של הארגון להגיב נכון לאירועים, למשברים ולהפרעות עסקיות בחירום ובמצבי משבר. זאת במטרה להמשיך את הפעילות העסקית ברמות מוגדרות ומקובלות ולהבטיח, בנוסף, את חזרתה המהירה של החברה לשגרת פעילות מהירה.


היתרון המרכזי של ההתעדה המשולבת הוא ליצור שפה ארגונית משותפת ותהליכים אחידים חוצי חברה, תוך ראייה רב מערכתית כוללת וביטול הצורך בהתעדות המקומיות לתקני איכות שבוצעו בחלק מיחידות החברהׂ.


כחלק מהליך ההתעדה ייכתב מדריך איכות משותף לשלושת התקנים, ייכתבו שבעה נהלי איכות ברמת הוראות הנהלה, יבוצעו הדרכות בכל יחידות החברה, יוכשרו בודקים מוסמכים וימונו נאמני איכות בכל יחידה.


תהליך ההתעדה יאפשר לקבוצת "מקורות" למפות מחדש את תהליכי הליבה ולבחון פערים בין נהלי החברה ובין הביצוע כיום.
כמו כן, התהליך יאפשר לנו לבחון את עצמנו בעשייה היומיומית וביחד לבנות מנגנוני שיפור.


לוח הזמנים שנקבע לסיום הליך ההתעדה הינו אתגרי ושאפתני, ועתיד להסתיים בסוף שנה זו, 2013.לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה