סמנכ"ל כספים, גלעד ריקלין

הנפקת אג"ח ב-2013


בדומה לשנים קודמות, גם בשנת 2013 פעל אגף הכספים, בניהולו של סמנכ"ל הכספים והכלכלה גלעד ריקלין, לגיוס כספים בשוק ההון הישראלי לצורך מימון תכנית הפיתוח של החברה ולצורך פירעון החוב השוטף (אג"ח והלוואות). החברה רואה סינרגיה בין צרכיה למקורות מימון ארוכי טווח, לביקוש מצד משקיעים מוסדיים (כגון קרנות פנסיה וקופות גמל) להשקעות ארוכות וסולידיות. העובדה שהחברה מדורגת בדירוג מקסימאלי ilAAA החל משנת 2002, מהווה אבן יסוד בביקושים הגבוהים בהנפקות אגרות החוב של החברה שהיו במרוצת שנים, ומאפשרת לחברה לשלם ריביות נמוכות באופן יחסי.

לקראת הנפקת אג"ח בשנת 2013, פעל אגף הכספים לקבלת אשרור לדירוג האשראי של החברה ברמה ilAAA ע"י מעלות S&P עם תחזית יציבה.
בחודש אפריל הרחיבה "מקורות" את אג"ח סדרה 8 למשקיעים מוסדיים. במהלך המכרז נרשמו ביקושים גבוהים מצד המשקיעים המוסדיים, אשר תרמו לסגירת ההנפקה בריביות נמוכות מאוד. מבנה הפירעון נקבע לפי צורכי תזרים המזומנים של החברה. להלן מאפיינים מרכזיים של הסדרה:

מספר סדרה

מח"מ משוער

תחילת פרעון

סיום
פרעון

תשלומי קרן

צמוד למדד המחירים לצרכן

תשלומי
ריבית

צמוד למדד המחירים
לצרכן

סכום שגויס בפועל
במלש
"ח

תשואה

מרווח
מעל אג
"ח מדינה

8

13.2

2016

2048

33

שנתיים

1,000

3.18%

1.20%


לאחר בחינת תוצאות ההנפקה (מסמכים משפטיים, מבנה הפרעון ושיעורי ריבית) יצאה הודעתה של מעלות S&P בדבר דירוג (ilAAA) להרחבת הסדרות. אג"ח מסדרה 8 רשומות במערכת מסחר "רצף מוסדיים" בבורסה לנ"ע בתל-אביב.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה