מנכ"ל בפועל ״מקורות פיתוח וייזום״ - מוטי שירי

מקורות פיתוח וייזום

פרויקט טיפול בשפכים אגן האוג (נבי מוסא)
מאת: שמרית מגן, מנהלת פרויקטים

הפרויקט הינו לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של המתקן (B.O.T. למשך 25 שנים), שתפוקתו תעמוד על כ–10 מיליון מ"ק לשנה וכ-24,000 מ"ק ליממה.
לאחר השלמת ההקמה ותחילת הפעלת המתקן בשנת 2014, נבנתה בשנת 2015 תצפית המבקרים, שוקמו תעלות הניקוז וכן נמשכת הפעלת המתקן בהצלחה.
 השנה הפיק המתקן 680,000 מ"ק שפכים בחודש באיכות שיניונית: BOD=20  .TSS=30 הכנסות חודשיות עומדות על כ-1,000,000 ₪ .
בנוסף, בימים אלו מגבשים עורכי הדין, בשיתוף צוות ניהול הפרויקט והפיקוח באותה התקופה ונציגי חברת "מקורות פיתוח וייזום" חומר לבוררות בנושא נזקי הבנייה שנגרמו על ידי קבלן הביצוע מגנזי, זאת כדי להציג בפני הבורר את חוות הדעת ההנדסית. 


 

מט"ש - אשקלון סיכום 2015
מאת: אבנר בניסטי  - מהנדס מכשור ובקרה

"מקורות פיתוח וייזום" שותפה במכון לטיהור שפכים (מט"ש) אשקלון יחד עם תאגיד המים של העיר אשקלון.
בשנת 2014 החל פרויקט שדרוג והרחבה של המתקן על מנת לעמוד בתקן איכות הקולחים שהגדירה "ועדת ענבר", איכות מים שלישונית (10, 10) להשקיה בלתי מוגבלת. המתקן מספק כ-8 מיליון מ"ק בשנה של קולחים מטופלים לחקלאות באזור ומפנה מעל 9,000 טון בוצה מיוצבת לאתר טובלן לשם קומפוסטציה.
ערך החוזה הינו 61,111,111 ₪, סה"כ ערך העבודות המצטבר הינו 37,212,562 ₪+ עבודות נוספות בערך של 1,172,612 ₪.
בשנת 2015 הסתיימו עבודות הטיפול השלישוני והפעלת המט"ש מתוכננת לדצמבר 2015. שאר העבודות האזרחיות והמכניות במט"ש נמצאות לקראת סיום, כאשר הפעלת החלק המשודרג צפויה להתבצע כבר בסוף 2015. תאריך משוער לסיום הפרויקט הינו אפריל 2016.


סקירה של המתקן המשודרג:

 • הוספת מתקן שלישוני, סינון חול והכלרה כולל תא מגע של חצי שעה.
 • הרחקת נוטריינטים (חנקו וזרחן) לרמה הנדרשת להשבת המים לחקלאות, ובמידת הצורך גם לסילוק לנחל.
 • בניית תחנת שאיבה חדשה לביוב גולמי, שיפוץ מגובים גסים ברוחב 15 מ"מ, הוספת מגוב עדין ברוחב 3 מ"מ והוצאה משימוש של משאבות בורג (יישארו לחירום).
 • תוספת של משקע ראשוני אחד וכן שיפוץ שני המשקעים הראשוניים הקיימים.
 • בניית אגני אוורור חדשים ושיפוץ הישנים למערכת דיפיוזרים, כולל הסבת הסלקטור לתא אנאירובי.
 • הוספת שני משקעים שניוניים ושיפוץ שלושת המשקעים הקיימים.
 • בניית תא RAS WAS חדש והוצאה משימוש מסנן עדין ותא RAS WAS  ישן.
 • החלפת מערך הסמכת בוצה בציוד חדיש הכולל צנטריפוגות + מסמיכי GBT.
 • התקנת  אוגר הגז באוגר חדש בלחץ mbar  40, שיוכל לשמש בעתיד בפרויקט ביוגנרציה.
 • שלושה מתקנים של נטרול וקירוי ריחות לאזורים טיפול קדם, שיקוע ראשוני ומערך ההסמכה והסחיטה.

לוח זמנים לשדרוג:

 • הפעלת מכלול שלישוני סינון חול והכלרה בלבד- דצמבר 2015.
 • הפעלת המכלול החדש - אמצע ינואר 2016.
 • סיום הפרויקט - יולי 2016 (כולל שיפוץ המתקן הישן + נטרול וקירוי).
במרכז התמונה אגן ויסות לטיפול השלישוני.

 

 


 

שדרוג מט"ש (מכון טיהור שפכים) רומן-רומניה
 

 

הפרוייקט לשדרוג המט"ש בספיקה של כ-30,560 מ"ק ליום בטכנולוגיית בוצה משופעלת, כולל הריסת מבנים ובנייתם מחדש, שיפוץ מבנים קיימים ושדרוג מערכות מכאניות, חשמל ובקרה, תוך תפעול שוטף של המט"ש.
תקציב פרויקט: כ-37 מיליון ליי , נכון להיום נוצלו כ-14 מיליון ליי. 

צוות הפרויקט מונה מנהל פרויקט, מפקח אזרחי, מפקח מכני, מפקח חשמל , אדמיניסטרטורית, ונציג "מקורות" ברומניה.    
בעקבות שינויים חוזיים הפכה INSTAL לקבלן המבצע על פי החוזה עם PASSAVANT בעוד "מקורות" רו נותנת שירותי רכש וניהול הפרויקט.
במרץ 2015 חודשו עבודות הביצוע בשטח, לאחר שחברת PASSAVANT נטשה את הפרויקט עם 3% ביצוע בלבד (לאחר שנה וחצי של ביצוע). השנה הושלמו כ-70% ביצוע של העבודות האזרחיות ו-50% עבודות מכניות. 

 

 


 

פרויקטי התפלה - קפריסין
מאת: יונתן תלמי - מנהל תפעול

 

פרויקטים מרכזיים של חברת "מקורות פיתוח וייזום" הינם שני המתקנים שהוקמו בלימסול ולרנקה בקפריסין.
בשנת 2009 זכתה החברה במכרז B.O.T בין-לאומי לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים בלימסול שבקפריסין. הפרויקט נחנך בשנת 2013 והמתקן ערוך לאספקת למעלה מ-50,000 מ"ק מים מותפלים ביממה. היקף ההשקעה בפרויקט - כ-70  מיליון דולר. הפרויקט החל לספק מים למערכת הקפריסאית בשנת 2014, וזאת לאחר שהיה במצב של Standby עקב עודפי מים באי (מצב בו הממשלה משלמת הכנסות קבועות בלבד). כיום פועל המפעל בתפוקה של 20,000 מ"ק ביום (עקב עודפי מים באי) וצפוי לספק בסך הכל כ– 4,000,000 מ"ק בשנת 2015.
בלרנקה סיימה החברה השנה פרויקט נוסף, בשיטת מכרז BOT ל-27 שנים - שדרוג מתקן קיים להספק של כ-60,000 מ"ק ליממה ובסה"כ כ-22 מיליון מ"ק לשנה, לרשות המים הקפריסאית באזור לרנקה וניקוסיה. החברה השלימה את עבודות השדרוג והפעילה את המתקן ביולי 2015. החל במועד זה המפעל עובד בתפוקה מלאה של כ-60,000 מ"ק ביום וצפוי לספק כ– 10,000,000 מ"ק בשנת 2015.

 

 

 


 

פעילות עסקית של "מקורות פיתוח וייזום" במקסיקו
מאת: פירססטר גבי, מנהל פרויקטים פיתוח

 

בינואר 2015 ביצעה "מקורות פיתוח וייזום" סדנה מסכמת לפרויקט הסקר ל-10 האקוויפרים המזוהמים, שבוצע במהלך שנת 2014. במסגרת הסדנה הוצגו בפני נציגי רשות המים של מקסיקו, CONAGUA, מסקנות הפרויקט.
משלחת בראשות יו"ר החברה, מרדכי מרדכי נפגשה עם מנהל CONAGUA החדש (שהתמנה במהלך השנה), כדי לדון בהמשך העבודה המשותפת. במהלך הפגישה הוגדרו 4 פרויקטים חדשים לחתימה ולביצוע בתחילת שנת 2016.

 


 

 

פעילות העסקית של "מקורות פיתוח וייזום" בפרגוואי
מאת: פירססטר גבי, מנהל פרויקטים פיתוח

 

החברה קידמה באופן משמעותי את ההזדמנות העסקית לביצוע פרויקט אספקת מי שתייה למטרופולין של עיר הבירה אסונסיון, בהיקף של כ-M$230. כבר בתחילת השנה התקיים ביקור של הנהלת חברת המים המקומית ESSAP, לצורך היכרות קרובה עם "מקורות" ויכולותיה. קשר הוביל לשיתוף פעולה הדוק בין החברות במהלך השנה כולה, ובכלל זה מספר ביקורים של צוותים טכניים ועסקיים של "מקורות" בפרגוואי, כמו גם לקידום הפרויקט בהיבט של התכנון הראשוני שלו, הגדרת התוואי, הגדרת מרכיבים עיקריים וכו'. במקביל נחתם הסכם שותפות עם חברת ROVELLA CARRANZA, חברה קבלנית מהגדולות בארגנטינה, לביצוע הפרויקט במשותף.
במהלך חודש נובמבר 2015 התקיים ביקור של משלחת מ"מקורות פיתוח וייזום" בראשות יו"ר החברה, מרדכי מרדכי, שהוזמן לפגישה אצל נשיא פרגוואי. בפגישה הביע נשיא פרגוואי את מחויבותו לקידום הפרויקט של "מקורות פיתוח  וייזום" והבאתו לידי ביצוע בזמן הקרוב.

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה