X
 
 
סמנכ"לית איכות, מערכות מידע וניהול סיכונים – יפה פרבר

אגף סמנכ״לית אמ"נ

 פרויקט "אשכול" – שלב העלייה לאוויר


מאת: יניב מרדר, עוזר סמנכ"ל איכות, מערכות מידע וניהול סיכונים

 

פרויקט מערכת ה-ERP של SAP ב"מקורות" עלה לאוויר בהצלחה לאחר שנה וחצי של עבודה מאומצת של עובדי החברה וצוות הפרויקט.

 

שלב העלייה לאוויר הוא השלב אליו מתנקזות רבבות שעות עבודה, תכנון ומחשבה. זהו השלב שבו המשתמש מתמודד לראשונה, הלכה למעשה, עם המערכת בסביבת הייצור שלה ועם קשיי העלייה לאוויר, "חבלי הלידה", האופייניים לכל פרויקט, בייחוד לפרויקט בסדר גודל זה

 

חשיבותו של שלב זה חייב את תכנונו כפרויקט בפני עצמו באופן מדוקדק ולפרטים, הלוקח בחשבון את המערכות הקיימות והשבתתן, הסבות הנתונים והמידע, הכנת המשתמשים, לרבות משתמשים חיצוניים ל"מקורות", והתאמת התשתיות לקליטת המערכת החדשה - הכול תוך התחשבות בהתנהלות השוטפת של החברה (תשלומי ספקים, פק"עות וכו'), תוך כדי תנועה, כארגון עסקי תפעולי חי ונושם.

 

תכנית העבודה המפורטת לעלייה לאוויר כללה כ-400 שורות משימה, וחילקה את שלב העלייה לאוויר  לשלבים הבאים:

 • היערכות באמצעות הדרכות ובניית תוכני ההדרכה וחוברות הדרכה לכל תהליך ומודול בנפרד (קדם להם פיילוט הדרכות ממנו הופקו לקחים לקראת הפעלת תכנית ההדרכות המסודרת).
 • הכנת תשתיות לקליטת המערכת על כל סביבותיה ותשתיות הדרכה, כולל מחשוב חדרי ההדרכה.
 • הדממת המערכות המוחלפות החל מה-1/4/14 וביצוע אוטומטי של הסבות נתונים ומידע מהמערכות המוחלפות למערכת החדשה.
 •  ביצוע ידני של הסבות של נתונים, הסכמים והזמנות על ידי עובדי החברה.
 •  מינוי אינטגרטורים ומטמיעים בכל יחידות החברה, בפריסה ארצית.
 •  בנית חמ"ל, כולל עדכון יומי של הבעיות שעלו במהלך העלייה לאוויר, הקמת מרכז תמיכה ותכנון אופן הטיפול בפניות וניתובם באמצעות תרשימי VISIO מפורטים
 •  עלייה לאוויר בתאריך 27/4/14.
 •  שלב הטמעה של כחודשיים עד סוף יוני:
 •  פעילות הדוקה של האינטגרטורים והמטמיעים.
 •  ישיבה יומית בהשתתפות האינטגרטורים (נוכחים או בטלפון) והמיישמים. 
 •  ישיבת סטטוס שבועית מקיפה. 
 •  ניהול כל התקלות והטיפול בהן באמצעות SOLMAN ב-SAP.

 

על מנת לתת תחושה על היקפי ההשקעה בשלב העלייה לאוויר, להלן מספר נתונים המתייחסים לכלל החברה ו"שח"מ מקורות ביצוע":

 •  הוקמו 8 כיתות הדרכה, ברובן נדרש לרכוש להקים ציוד ותשתיות מחשוב חדשים.
 •  גויסה מנהלת הדרכות ו-12 מדריכים.
 •  תכנית ההדרכה כללה 36 קורסים, 79 מחזורי הדרכה, 128 ימי הדרכה וכ-1,100 עובדים.
 •  סה"כ הוסבו כ-1,900 הסכמים וכ-7,000 הזמנות.
 •  נקלטו כ-10,000 פרויקטים למערכת.
 •  מונו 37 מטמיעים, מהם גויסו במיוחד 15 מטמיעים חיצוניים והיתר מקרב עובדי הפרויקט ועובדי החברה, שלמדו והתמחו במערכת בשלב אפיונה והקמתה.
 •  מונו 5 אינטרגרטורים מרחביים שתפקידם להיות השלוחה הקדמית של הפרויקט במרחב/ במטה.

 

 אנו נמצאים בימים אלו בעיצומו של שלב ההטמעה, שלב של ריכוז מאמצים לצורך התגברות על "חבלי הלידה", סגירת פערים במערכת עצמה ופערים שנוצרו בעקבות השבתת המערכות באפריל.

עוד נכונה לנו כברת דרך למרות שרובה כבר מאחורינו.

 

חברת "מקורות" יכולה להתגאות בפרויקט חסר תקדים ומאתגר שנוהל והוקם על ידי שדרת עובדים מרכזית בחברה, מצעיד אותה קדימה, משפר את רמת הבקרה ואת התנהלותה ומהווה כלי תומך בעל ערך מוסף לפעילותה

 

 

 

עליית המערכת לאוויר במרחבים ובבית נטע.

 

 

 

   

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה