מנכ״ל בפועל - שמעון אלמליח

שח״מ מקורות ביצוע

פרויקט המערכת החמישית לירושלים – מקטע מזרחי

 

כתב: אשר שעשוע, מנהל הפרויקט

מערכת המים החמישית לירושלים היא פרויקט לאומי שאושר בממשלה כתת"ל 24 למקטע המערבי ותת"ל 24/א' למקטע המזרחי, המקטע המערבי הסתיים והופעל בשלהי 2014 ומספק מים לירושלים מתחנת חולדה עד שער הגיא בחיבור לקו הרביעי. החל מלפני כשנה החלה שח"מ להתארגן לביצוע המקטע המזרחי וקיבלה על עצמה לבצע את כל תחנות השאיבה והקווים בפרויקט.
המקטע המזרחי כולל שתי תחנות שאיבה גדולות במיוחד, שכמותן לא נבנו בעבר במקורות, כאשר כל יחידות השאיבה מותקנות בתוך מבנה סגור גדול וגבוה כולל עגורן עילי.

תחנת כיסלון נמצאת כבר בתהליך הקמה של המבנים הראשיים קרי: מבנה משאבות, מבנה חשמל, ומבנים למתקני כימיקלים.
התחנה מתוכננת ל- 6 יחידות שאיבה אופקיות בהספק של 10,700 מק"ש כאשר בשלב א' יותקנו 4 יחידות. התחנה כוללת הנחת קווי יניקה וסניקה "100 ושימוש באביזרים גדולי קוטר ולחצים גבוהים, הקמת תחמ"ש לאספקת חשמל.

תחנת עין כרם נמצאת בשלב של הכשרת השטח וביצוע עבודות עפר. התכנון יושלם בימים אלו ובחודשים הקרובים תחל שח"מ בבניית התחנה הכוללת מבנה גדול למשאבות, חדרי חשמל, הנחת קווי יניקה וסניקה "100 ושימוש באביזרים גדולי קוטר ולחצים גבוהים, הקמת בריכה של 30,000 מ"ק ע"י קבלן ותחמ"ש לאספקת חשמל.
התחנה כוללת הכנה ל- 9 יח' שאיבה כאשר בשלב הראשון יותקנו 7 יחידות שאיבה אנכיות מתוצרת שח"מ, משאבות "31 לספיקות של 4,000 מק"ש כ"א. ייצור ציוד השאיבה מתבצע במפעלי שח"מ וכולל את ייצור המשאבות , ראשי המשאבות, דודים והתאמות.

במסגרת הפרויקט תניח שח"מ קווי מים במגוון קטרים: "80, "60, "54, "36, "30, "20 באורך כולל של 34 ק"מ.
בימים אלו שח"מ מניחה את קו עין כרם מוצא "80X "7/8 באורך של כ- 3 ק"מ. העבודה בעיצומה ותמשך מצומת מוצא ועד לתחנת חלילים, כולל חצייה של כביש 1 בקידוח אופקי.
בנוסף יונח קו עוקף מבוא חורון "54 עד למודיעין כ- 7.5 ק"מ.
בשח"מ נערכים להנחת קווים נוספים באזור בריכת המורים ובאזור מודיעין.

במסגרת הפרויקט יורחבו וישודרגו תחנות שאיבה קיימות: תחנת נטיפים ותחנת ישעי, ותבנה תחנה חדשה לישוב הר אדר.

פרויקט הקו החמישי מהווה אתגר הנדסי מורכב בגלל גודלו הפיזי. תחנות שאיבה גדולות במבנים שלא נבנו כמותם בעבר במקורות, ובגלל תוואי השטח של המתקנים ברובו סלעי מרובה צמחיה ועצים. תוואי הקווים בשיפועים גדולים והצינורות בקטרים גדולים ובעובי דופן גדול המתאים ללחצים גבוהים. העבודה מתבצעת  ברצועה צרה על מנת לא לגרום לנזק סביבתי רב תוך שמירה קפדנית על ערכי טבע ונוף, ניטור רעש ואבק ודרישות מחמירות של איכות הסביבה והארגונים הירוקים .

שח"מ על כל יחידותיה נרתמה לביצוע המשימות המורכבות, תוך עמידה בלוחות זמנים צפופים. הפרויקט מנוהל ע"י שח"מ באמצעות שני מנהלי פרויקטים: אשר שעשוע וקרן בן ארוש.

 

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה