מנהל מרחב הצפון - יוסי שכטר

מרחב הצפון

מתקן לנידוף טריהלומתנים בבריכת רמת יוחנן
 

כתבו: זוהר בכר, סלבה שמולביץ, אבי פטררו
מנהל הפרויקט : איימן סלאמה

קו אספקת מים אשכול-סומך בקוטר "60, נועד לשמש כעורק אספקת מים מרכזי בין המוביל הארצי לאזור הגליל המערבי והוא חלק מפרויקט אסטרטגי של מרחב הצפון לתגבור אספקת המים לגליל המערבי. הקו הופעל בחורף 2018, וסיפק מים מותפלים מהמוביל הארצי בספיקות נמוכות, לאזור רמת יוחנן, זאת כשלב ביניים עד להשלמת ביצוע התכנית במלואה. במסגרת זו, נדרש המרחב לתת פתרון גם לתקופת הקיץ, בו מסופקים מי כנרת מסוננים מקו זה כשהאתגרים הינם דרישת כלור גבוהה והקטנת ריכוז הטריהלומתנים (THM) במים המסופקים.


ה-THM נוצרים כתגובה של הכלור המשמש לחיטוי המים עם החומר האורגני המומס במים, והוא נחשב כחומר שחשוד כמסרטן, לכן נקבע לו ערך סף בתקנות מי-השתיה. באספקת מים שמקורם במי הכנרת במוביל הארצי, קיים חומר אורגני מומס בכמות כזו שקיים פוטנציאל גבוה להיווצרות THM. לטמפרטורת המים וזמן השהייה של המים במערכת השפעה מרכזית על היווצרות ה-THM, לכן ריכוזם גבוה בעיקר בחודשי הקיץ ובקצות מערכות האספקה.


בעקבות פיילוט מוצלח שביצע המרחב בבריכת מגידו בשנת 2016 למתקן נידוף THM, ועל סמך הידע שנצבר במרחב, תוכנן ובוצע בלוח זמנים קצר מאוד, מתקן טיפול למים המסופקים מקו אשכול-סומך בבריכת רמת יוחנן. זהו פרויקט מורכב שכלל בין היתר שינויי צנרת בשטח הבריכה, הפרדת כניסה ויציאה מהבריכה, בניית לוחות חשמל ופיקוד עם דיזל גנרטור (היות ואין חיבור חשמל בבריכה), מתקן הכלרה וניטור לאיכות מים, מתקן נידוף THM שכולל משאבת הגברה, מערכת פיזור מים על גג הבריכה, מפוח לתחלופת אוויר והוצאת ה-THM מחלל הבריכה.


המתקן קיבל עדיפות גבוהה ובעזרת התגייסות משותפת של יא"מ עמקים, הנדסת המרחב ושח"מ, הוא הופעל בהצלחה במאי 2018 ובהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו. המתקן מאפשר רציפות הפעלתו של קו אשכול סומך והמשך תגבור מים מהמוביל הארצי לאזור הגליל המערבי בתוספת מים של כ-10 אלמ"ק ליום. תוספת מים זו עשויה להיות קריטית בקיץ הקרוב לאור משבר המים בצפון.

התזת מים בחלל הבריכה                                                   מערכת לפיזור מים ואוויר על גג הבריכה

 


 

תחנת מורדות על שפת הכנרת - הארכה והעמקת קו היניקה והתאמתו למפלס נמוך

 

כתב: תמיר טרכטר, מהנדס קווים

 

המחסור בגשמים בשנים האחרונות, הביא את משק המים בארץ לשפל חסר תקדים.

המצב החמור בצפון ובמיוחד באגן ההיקוות של הכנרת הביא לשפל חמור במפלס הכנרת. מרחב הצפון ביצוע בדיקה מעמיקה של כל תחנות השאיבה מסביב לכנרת על מנת לבחון את יכולת יניקת המים במפלסים נמוכים, וכל זאת על מנת לא לשבש את אספקת המים ללקוחות המרחב.
בדיקה זו העלתה שחייבים להאריך ולהעמיק את צינור היניקה של תחנת מורדות אשר שואבת מים לרמת הגולן.

העבודה בוצעה במהלך חודש מאי. העבודה כללה הכנסת צינור חדש לכנרת באורך של כ 190 מ' ובקוטר "24. הצינור רותך על שפת הכנרת והורד באמצעות ציוד כבד למים בציפה ואז שוקע במים.

העבודה נעשתה בתכנון עצמי של הנדסת המרחב. הביצוע  באמצעות קבלני צנרת, צולננים, סירות ואנשי יחידת הגליל

מנהל הפרויקט: תמיר טרכטר, מהנדס קווים
צילם: תמיר טרכטר

 


 

תחנת ברכת רם – הכנת התחנה לקיץ 2018

 

כתב: שובל בן טל, מהנדס יחידת הגליל

 
תחנת ברכת רם מספקת מי השקייה לחקלאים באזור צפון רמת הגולן , אשר רובם משתייכים לאגודות הדרוזיות.
התחנה יונקת ממאגר ברכת רם ברום 950+ מ' ובנפח 6.5 מלמ"ק. מילוי מאגר ברכת רם מתבצע ע"י תפיסת שטפונות מתחנת נחל סער וממי הבניאס.
תחנת ברכת רם סנקה בעבר ל 2 אזורי לחץ: בריכות כבירה 1,005+ מ'  ובריכת חרמונית 1,115+ מ'. רבים מחיבורי הצרכן באזורי לחץ אלה שייכים לאגודות הדרוזיות אשר שטחי ההשקייה שלהן גבוהים מהבריכות. לפיכך האגודות נאלצו לתחזק מכוני שאיבה פרטיים.
בשנת 2015 רשות המים אישרה את שלב א' של  תוכנית כללית שעיקרה תוספת הקצבות לחקלאים הדרוזים, הקמת אזור לחץ חדש ברום 1,200+מ', והנחת קווים ראשיים מחלקים, בהתאם לאמות המידה.


במסגרת התוכנית הונחו קווים לאגודות אך ביצוע התחנה החדשה טרם מומש מאחר והנושא עולה לדיון במסגרת שלב ב' של תכנית הדרוזים. התכנית לקראת שיפוט.
לנוכח ההבטחות שניתנו לדרוזים ועל מנת לקדם את המערכות החדשות הוחלט במרחב הצפון לבצע עבודות זמניות על מנת לתת מענה לאגודות מהר ככל הניתן. המשמעות העיקרית הייתה התאמת תחנת ברכת רם למציאות החדשה.


תחנת ברכת רם כללה בעבר 2 יחידות שאיבה לאזור לחץ כבירה 1,005+ מ' , 3 יחידות שאיבה לאזור לחץ, חרמונית 1,115+ מ' ו 2 יחידות שאיבה לטובת אזור לחץ פרטי 1,063+ מ'.


במתכונת החדשה נותרה יחידה אחת לטובת אזור לחץ כבירה 1,005+ מ' , שתי יחידות לאזור לחץ חרמונית 1,115+ מ' והוקמו 3 יחידות שאיבה לאזור לחץ חדש , סחיתא 1,200+ מ'. יחידות השאיבה לאזור לחץ פרטי 1,063+ מ' בוטלו.


היות והקמת מפעל אספקת המים נמצא בהליכי הקמה וטרם הוקמה הבריכה החדשה ברום 1,200+מ', יחידות השאיבה החדשות הותאמו לעבודה לעומד זה ועובדות לקו סגור בספיקות של 800 מק"ש וגה"כ של 260 מ'  כאשר אביזר הידראולי בקוטר "10 שומר על הלחץ במערכת.


התאמת התחנה למציאות החדשה היתה מאתגרת עקב מגבלות שטח , גודל חיבור וחדר חשמל וצנרת ודרשה מעורבות של כל הגורמים במרחב: תכנון ע"י הנדסת המרחב , בצוע ע"י יא"מ גליל והשלמת קטע קו מחלק ע"י הפיתוח. 

 


 

תעודת הוקרה לגב׳ לאה בן אשר-גיל עד

 

החודש קיבלה לאה בן אשר-גיל עד, מנהלת יחידת אספקת מים העמקים, תעודת הוקרה מטעם התאחדות התעשיינים צפון והאיגוד הישראלי לאיכות על התנדבותה רבת השנים בפרויקט "מצוינות בתעשייה בצפון".

תוכנית מצוינות בתעשייה בצפון ע"ש דני רוזוליו ז"ל, הוקמה בשנת 2006, מובלת ע"י התאחדות התעשיינים מרחב צפון, האיגוד הישראלי לאיכות, משרד הכלכלה והתעשייה, רפא"ל וארגונים נוספים, ומסייעת בשיפור כושר התחרות והצמיחה של מפעלי תעשייה קטנים ובינוניים בצפון.

לאה שהיא גם מנהלת איכות מוסמכת מטעם האיגוד הישראלי לאיכות, מתנדבת בפרויקט משנת 2010 כחונכת, שופטת וחברה בועדת ההיגוי.

 

 

 


לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה