חבל הירדן

חבל הירדן מתגייס לפרויקט לאומי: התקנת תיבות קינון לתנשמות בתעלת נטופה של "המוביל הארצי" ובאתר אשכול
מאת: ד"ר רם פורת, הביולוג הארצי, מנהל הפרויקט
        ד"ר בני טלטש, מנהל יחידת המעבדות ואגן ההיקוות
        יהודה אלזרע, מנהל יחידת מובלים

בשנים האחרונות הותקנו קרוב ל-2,000 תיבות קינון לתנשמות באזורים חקלאיים ברחבי ישראל. כאשר מציבים תיבות קינון, חלק ניכר מהן מאוכלס באופן טבעי תוך זמן קצר על ידי תנשמות הבונות בהן את קיניהן. התנשמות הינן מדביר ביולוגי יעיל ביותר: זוג תנשמות מקנן יכול להדביר בשנה עד 5,000 נברנים, ובכך למנוע נזקים כבדים לגידולים חקלאיים. שימוש מושכל בשיטה, בשילוב פעילות הסברתית ושיתוף פעולה עם החקלאים, מאפשר לצמצם, ואף להפסיק כליל, את ההדברה הכימית בשדות, הגורמת להרעלה עקיפה של ציפורים ויונקים רבים ומזהמת את מקורות המים.

 

הכנת תיבות הקינון שיותקנו בתעלת נטופה של המוביל הארצי. משמאל: תיבות קינון לתנשמות

 

תיבות הקינון הוא יוזמה משותפת של החברה להגנת הטבע, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. הצבת תיבות הקינון בכל אזור מתואמת עם החקלאים, כי היא מותנית בהגבלת ההדברה הכימית העלולה לפגוע בתנשמות עצמן.

חבל הירדן התגייס לאחרונה לפרויקט לאומי זה ויתקין כ-50 תיבות קינון לתנשמות לאורך תעלת נטופה ובהיקף של אתר אשכול. הפרויקט הינו רב-שנתי, וישולבו בו פעילות הסברתית לחקלאים בבקעת בית נטופה ופעילויות חינוכיות עם נוער וקהילות באזור. לפעילות זו יש, כאמור, תועלות סביבתיות, והיא תואמת את מדיניות חברת "מקורות" לשמירה על הסביבה ולפיתוח בר-קיימא.

 

 

 

בתמונה מימין: מיקומי התיבות לאורך תעלת נטופה

 

 

 

 

 

במפה: תפרוסת ארצית

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה