חתימה על הסכם לשיתוף פעולה בין קבוצת "מקורות" לבין קבוצת BCG הסינית