שר האנרגיה והמים, ד"ר יובל שטייניץ, בסיור במתקני המים ביהודה ושומרון