ביקור משלחת מהודו בראשות שר המים ובכירים במשק המים