סיור שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ במרחב הצפון של מקורות לאור הבצורת. צילום: משה ברקון