מערך תקשורת, הסברה ודוברות - סיכום שנת העבודה 2012

במקביל להתמודדותה עם אתגרי משק המים, ניצבת קבוצת "מקורות" , מול אתגר גדול במישור שונה - המישור התדמיתי: יצירת מתאם בין יכולותיה הגבוהות ותרומתה של הקבוצה למשק המים בישראל, לבין תדמיתה בקרב הציבור הרחב ובעלי העניין. תדמית חיובית מסייעת ותסייע לקבוצת "מקורות" להשיג את יעדיה העסקיים במשק מים עסקי משתנה.
תוכנית העבודה של מערך תקשורת, הסברה ודוברת בשנת העבודה 2012 הושתתה על יעד 13 בתוכנית העבודה הכללית של החברה: "להוביל לשיפור תדמית 'מקורות' ומיצובה בעיני בעלי העניין והציבור".

הנושא המרכזי אותו קידם המערך - במטרה לקדם את יעדי הקבוצה - היה ציון יובל  75 השנים ל"מקורות". באמצעות מארג אירועים הקשורים למועד חגיגי זה, שהתקיימו באופן מדורג החל משנת 2011 והמשיכו בשנת העבודה 2012, זכתה "מקורות" לנראות, נוכחות ובולטות אפקטיבית בזירה התקשורתית וההסברתית. שני היעדים המנחים עשייה זו הם: להיתפס כגורם המקצועי והמוביל במערך משק המים בישראל  וכגורם מקצועי הרלוונטי לאזרח בחיי היומיום שלו. פעילות זו מתבצעת בליווי שפה תקשורתית חדשה ועדכנית.

בשנת העבודה 2012 שודר פרויקט "אנשי המים" בדקה למהדורת החדשות המרכזית בערוץ 2 בין החודשים ינואר–יוני 2012, בגיבוי של פינות קבועות בתוכנית הבוקר של ערוץ 2. החשיפה בערוץ 2, כהמשך לחשיפה בערוץ 10 בשנת העבודה 2011, הניבה את התמורה הרצויה במונחי תדמית עסקית וציבורית. שמונה סקרי תדמית שנעשו על-ידי חברת "גיאוקרטוגרפיה" לאורך כל הפרויקט הצביעו על שיפורים תדמיתיים משמעותיים, שנעו בין 30%-10% בפרמטרים של אמינות, מקצועיות, חשיבות של חברת מים לאומית למדינה וכו' - הרבה מעבר ליעד המקורי שנקבע.
 
במישור ההסברתי בזירה הפרלמנטארית, יזם מערך תקשורת, הסברה ודוברות את קיומו של "יום מקורות המים" בכנסת לציון 75 שנים לחברה. "יום מקורות המים בכנסת" נערך במעמד יו"ר הכנסת חה"כ רובי ריבלין, שר האנרגיה והמים ד"ר עוזי לנדאו, חה"כ משה (מוץ) מטלון ונבחרי ציבור נוספים, וכלל דיונים בשש מוועדות הכנסת המרכזיות, אירוע מרכזי באודיטוריום בהשתתפות 500 מוזמנים ודיון חגיגי במליאת הכנסת במעמד יו"ר הכנסת.
"מקורות" זכתה במהלך יום זה לחשיפה רחבה מאוד, אשר העמידה את החברה ואת תרומתה למשק המים בישראל בראש סדר היום התקשורתי והציבורי.

במישור הממלכתי-לאומי פעל מערך תקשורת, הסברה ודוברות למימוש היעד של הדלקת משואה ביום העצמאות ה-64 למדינת ישראל, בהקשר של יובל 75 שנים ל"מקורות".
לטקס הדלקת המשואות אפקט תודעתי גדול על אזרחי ישראל ואחוזי הצפייה בו גבוהים מאד -  70%. לאחר שוועדת השרים לסמלים וטקסים בחרה ב"מים - מקור החיים" כנושא המוביל של טקס הדלקת המשואות לשנת העצמאות ה-64, בחרה הוועדה הציבורית במשרד ההסברה והתפוצות לבחירת מדליקי המשואות, ביו"ר החברה, אינג' אלכס ויז'ניצר, להדליק משואה על תרומתה של "מקורות" להגשמת הרעיון הציוני, זאת כהוקרה ל-75 שנות פעילותה למען משק המים בישראל. 

במישור הפנים ארגוני וכחלק אינטגראלי מהפעולות שקידם המערך כנגזרת של הנושא התקשורתי המוביל - יובל 75 שנים ל"מקורות" - הופקה תערוכה. התערוכה, שעוצבה ברוח פרויקט "אנשי המים" ועל פי השפה העיצובית והחזותית שפותחה במערך, הוצבה במטה החברה, במטות המרחבים ובמרכז המבקרים באתר "אשכול". חלקים ממנה נוידו ומנוידים לאירועים, כנסים וימי עיון, והיא מביאה לידי ביטוי מסרים מרכזיים הקשורים בפעילויות הליבה של קבוצת "מקורות".

במקביל לאירועי ה-75 ל"מקורות" ליווה מערך תקשורת, הסברה ודוברות את עשייתה של הקבוצה בכל תחומי הליבה, באמצעות תקשורת שוטפת. פעילות זו נחלקה לשני סוגים: פעילות המגיבה לאירועים ולהתרחשויות ופעילות יוזמת. הפעילות היוזמת ממנפת את הפוטנציאל הגלום בסדר היום הציבורי לטובת קידום יעדיה העסקיים והלאומיים של "מקורות".


כל הפעילות התקשורתית השוטפת נמדדה בסקרים שבוצעו על-ידי חברת "יפעת סקרי מדיה". הסקרים הצביעו על כך שהיקף הסיקור החיובי אודות "מקורות" בתקשורת האלקטרונית והכתובה עלה בצורה משמעותית. השווי הכספי של עלייה זו נאמד בכ-15 מיליון ₪.
מגמה נוספת שאפיינה את שנת 2012 בהתאם לסקרי התדמית, היא שככל שהחשיפה החיובית עלתה כך ירדה החשיפה השלילית, ולהיפך. מצב זה אינו מובן מאליו. לרוב ככל שעולה החשיפה החיובית עולה בהתאם החשיפה השלילית.

במסגרת הפעילות השוטפת טיפל המערך במספר משברים תקשורתיים שעמם התמודדה "מקורות", כשהאחרון שבהם היה עקב תאונת העבודה בקידוח עין יהב 16 בערבה.

זירת הסברה נוספת אותה ריכז המערך הייתה יחסי הממשל ומעקב אחרי פעילות הממשלה והכנסת בהקשרה של "מקורות". פיזור הכנסת ה-18 והיציאה לבחירות חדשות קטעו את פעילותה הרבה של "מקורות" להמשך הסדרתו של משק המים בישראל בעידן כללי הרגולציה, ולקידום האינטרסים העסקיים של הקבוצה במשק מים עסקי משתנה. בניגוד לחקיקה הפרטית, שלא נשאה פירות טרם פיזורה של הכנסת, קידמה ממשלת ישראל באמצעות משרדי הממשלה השונים מספר הצעות חוק ממשלתיות בעלות השפעה משמעותית על משק המים בישראל ועל "מקורות". הצעות החוק לא הגיעו לשלבי חקיקה סופיים, אך על כולן תוכל הממשלה להחיל דין רציפות בכנסת הבאה.

בנוסף לפעילות זו, בשנת העבודה 2012 שדרג המערך את כל חומרי ההסברה והתאים אותם לשפה התקשורתית והעדכנית שפותחה בחברה במסגרת ציון יובל ה-75 שנים ל"מקורות".
 
 כל אלה הם רק חלק מהפרויקטים שאותם קידם המערך בשנת העבודה 2012. מדובר ביוזמות, במהלכים ובפרויקטים רחבי היקף, שלכולם השפעה חשובה על מיצובה התדמיתי של "מקורות" כקבוצה ציבורית-עסקית, הפועלת במשק מים עסקי משתנה. פעילות זו נמדדה - ותימדד גם בשנים הבאות – באמצעות סקרים וכלי ניתוח תדמיתיים, אשר אפשרו מעקב אחר השגת היעדים שנקבעו בתוכנית העבודה של המערך בשנה החולפת, והביאו לשינוי אמיתי ומהותי בתדמיתה של החברה.

 

 

 
 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה