דבר המנכ"ל

עובדות ועובדים יקרים,

עשייתה של קבוצת "מקורות" בשנת 2012 התאפיינה בפעילות עסקית ומקצועית מואצת, בארץ ובעולם. בהתאם ליעדים שהציבה לעצמה לשנת העבודה 2012, פעלה "מקורות" בראש ובראשונה להבטיח אספקת מים לתושבי המדינה באיכות מיטבית, בזמינות ובכמות הנדרשת, מתוך שליחות ואחריות לאומית.

במקביל להבטחת אספקת מים באמינות ובאיכות לכל רחבי המדינה, קידמה הקבוצה במסגרת תוכנית חומש שורה של פרויקטים, בהיקף של כשישה מיליארד ₪, בעלי השפעה מכרעת להמשך מתן מענה מיטבי לצרכים הלאומיים העתידיים. מדובר בפרויקטים לאומיים אסטרטגיים כדוגמת "המוביל הארצי החדש", "המערכת החמישית לירושלים", חיבור הערבה למערכת ארצית ועוד. במסגרת זו תמכה הקבוצה בקידום פרויקט הדגל של חברת הבת "מקורות פיתוח וייזום" בישראל - הקמת מתקן ההתפלה באשדוד, שיספק 100 מלמ"ק מים מותפלים בסוף 2013.
היקף השקעות הפיתוח של "מקורות" עמד בשנה החולפת על כ-1,105 מיליון ש"ח, כמעט פי 2 מממוצע היקף ההשקעות בעשור האחרון, כאשר את מרבית הפרויקטים המורכבים והגדולים מבצעת חברת הבת "שחמ מקורות ביצוע", באיכות גבוהה ובלו"ז הנדרש.

על רקע הגידול בהיקף ההשקעות ביצעה "מקורות" גיוסי הון באמצעות הנפקת שלוש סדרות אג"ח למשקיעים המוסדיים. הצלחת גיוסי ההון והעובדה שהחברה מדורגת למעלה מ-10 שנים ברציפות בדירוג אשראי AAA על ידי חברת "מעלות Standard & Poor’s" מעידות על האיתנות הפיננסית של החברה ועל האמון לו היא זוכה במגזר העסקי.

 

בשנת 2012 גיבשה הנהלת החברה, בשיתוף עם צוותים המורכבים מעובדי החברה בשדרות התפקידים השונים, אסטרטגיה ארוכת טווח שתיתן מענה להרחבת פעילות החברה והכנסותיה בשנים הקרובות. האסטרטגיה כוללת זיהוי המטרות שנכון לחברה להתמקד בהם כדי להשיג את יעדיה העסקיים בתחומים אלה: תפעול, רגולציה, מוקדי הידע, פיתוח עסקי בארץ ובחו"ל, הבטחת איכות ומערכות מידע ותכנון וביצוע. תחילת תהליך מימוש האסטרטגיה יתבצע בשנת 2013.


פעילותה של קבוצת "מקורות" לטובת פיתוח משק המים בישראל כללה - בהתאם ליעדי הקבוצה - גם את הרחבת מצאי המים, בין היתר באמצעות הרחבת תפוקת מתקני ההתפלה למים מליחים "גרנות" ו"להט", פיתוח מקורות מים באצבע הגליל והקמת מתקני התפלה בערבה לאספקת מים לצריכה ביתית.

בשנת 2012 המשיכה הקבוצה להציג שיעור הקטנה של פחת תפעולי הנחשב לשיא עולמי: כ-2.9% בלבד. זאת הודות לפעילות משולבת של ניהול חכם ויישום וטכנולוגיות חדשניות.

בנוסף הושם דגש על טיפוח המשאב האנושי, ועל המשך שיפור תדמית החברה כחברת מים לאומית המנהלת במקצועיות את משק המים במדינת ישראל, תוך שמירה על רלוונטיות לאזרח בחיי היומיום שלו.

קבוצת "מקורות" עמדה גם ביעדים האחרים, ביניהם: חיזוק מובילותה הטכנולוגית, המשך שדרוג מערך מערכות מידע, קידומה של הקבוצה בדירוג "מעלה" מדירוג "זהב" לדירוג "פלטינה"- דירוג חברות במשק הישראלי בהתאם לדגש שהן נותנות לתחום האחריות החברתית-סביבתית.

כחלק ממימוש הפוטנציאל העסקי והמקצועי של הקבוצה כ-ONE STOP SHOP בארץ ובעולם, פעלה "מקורות" להרחבת פעילותה הבין-לאומית. באמצעות חברת הבת, "מקורות פיתוח וייזום", מובילה הקבוצה שורה של פרויקטים במדינות רבות בעולם, כדוגמת קפריסין, ארגנטינה, הודו, סרפסקה, אז'רבייג'ן ואחרות. להרחבת הפעילות הבין-לאומית של קבוצת "מקורות" יש חשיבות גם בראייה הלאומית - חיזוק חוסנה הכלכלי והמדיני של מדינת ישראל.

תחום נוסף בו פעלה קבוצת "מקורות" באופן נרחב בשנה האחרונה במטרה לקדם את יעדיה העסקיים הוא תחום הרגולציה והחקיקה, אל מול הרגולטורים בתחום.

מפת העשייה של "מקורות" בשנת העבודה 2012 כללה, כאמור, פעילות רחבה מאוד, והקבוצה עמדה בהצלחה ביעדים ובמשימות שהציבה לעצמה. 


אני מבקש להודות לכם, עובדי הקבוצה, בשמי ובשם ההנהלה, על תרומתכם למימוש יעדי העבודה לשנת 2012, ואני מברך מראש על המאמץ שיוקדש על ידי כולנו בשנת העבודה 2013 למימוש תוכנית עבודה שאפתנית אף יותר. אין לי ספק כי ההתקדמות בתהליכים והעמידה ביעדים נזקפת לזכות המקצועיות, המחויבות וההתמדה שלכם.

שלכם,

 

שמעון בן-חמו
מנכ"ל "מקורות"

 

 

 

 

 

 

 

דבר המנכ"ל

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה