סמנכ"ל פיתוח

המערכת החמישית לאספקת מים לירושלים - הפקדת תת"ל 24א

 


פרויקט "המערכת החמישית לירושלים" הוכר על-ידי ממשלת ישראל כפרויקט תשתית לאומית. כתוצאה מכך נוהלו כל הליכי התכנון והרישוי הסטטוטורי של הפרויקט בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). במהלך התכנון הוחלט לפצל את התכנון לשתי תכניות נפרדות, המייצגות שני קטעים של המערכת.

 

התוכנית הראשונה , תת"ל 24, עוסקת בקטע המערבי הכולל קו טמון בקוטר "80 מתחנת חולדה ועד לתחנת כיסלון הקיימת, קו בקוטר "54 לאורך כביש 38 לחיבור הקו החמישי לקו הרביעי, קווי הפרדת לחץ בהר בקטרים קטנים יותר באזור אבו גוש (לצורך חיסכון באנרגיה) וכן מתקנים נלווים של תחנות שאיבה, ברֵכות מים, תחמ״ש (תחנת משנה עבור הקטנת מתח מחברת החשמל) וחצר מגופים. התכנית אושרה לפני כשלוש שנים, הונפקו מכוחה היתרי בנייה וכיום היא נמצאת בשלבי ביצוע מתקדמים.

 

התכנית השנייה, תת"ל 24א, עוסקת בקטע המזרחי, המתחיל במערב בצומת המגופים באשתאול, וכולל מנהרת לחץ באורך 14 ק"מ מצומת אשתאול ועד מורדות עין כרם/עמק מוצא, לרבות פורטל כניסה באשתאול ופיר יציאה בעין כרם, מנהרת גישה לתקופת העבודות שתחילתה ליד מט״ש (מכון לטיפול בשפכים) שורק ומתחברת לציר המנהרה בנחל צובה, שני מתקנים הכוללים תחנת שאיבה, ברֵכת אגירה ותחמ״ש - האחד בתחנת כיסלון והשני בתחנת עין כרם/עמק מוצא; מכל הלם מים (פיר דוד), קו יניקה לתחנת כיסלון 2 וקווים מחברים למערכת המים המקומית של ירושלים: עין כרם-מוצא ומוצא-תחנת חלילים.

 

צוות הכנת התכנית מטעם "מקורות", בראשות מנהל הפרויקט אינג' מיקי אלישע, עמל בשנה האחרונה על הכנת התכנית מול מתכנני הוות"ל ועל אין ספור תיאומים מול גורמי ממשלה, גופים ירוקים, רשויות מוניציפאליות, כולל קביעת עקרונות שיקום נופי, אתרי התארגנות זמניים, דרכי גישה, אמצעים למזעור השפעות סביבתיות ועוד.

 

ב-24/9/2012 החליטה הוות"ל פה אחד להעביר את תת"ל 24א להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור (הפקדה), לאחר שיבוצעו בה מספר תיקונים קלים. לאחר סיום תקופת ההפקדה, ובהנחה שלא יידרשו שינויים משמעותיים, יידרשו להערכתנו עוד מעל ל-6 חודשים עד לאישורה הסופי של התכנית.

 

החלטה על ההפקדה מהווה ציון דרך משמעותי בפרויקט, שכן היא מהווה מעין הצהרה של גורמי התכנון על הסכמה עקרונית שלהם לתכנית. הסכמה זו  מאפשרת ל"מקורות" להתחיל להריץ את ההליך המכרזי לביצוע המנהרה.

 
יחידת הפיקוח הארצי הוסמכה לתקן בטיחות ת"י 18000


אחד מתפקידיהם המרכזיים של המפקחים ב"מקורות" הוא לוודא שבאתרי העבודה מתקיימים תנאי בטיחות נאותים. בשנים האחרונות "מקורות" אף מעסיקה מפקחי בטיחות המסיירים באתרי העבודה ומכינים סקרי בטיחות. במסגרת המאמץ הכולל להעלאת רמת הבטיחות בעבודות הפיתוח הוחלט להסמיך את יחידת הפיקוח הארצי לתקן בטיחות ת"י (תקן ישראלי) 18001. בחודש ספטמבר 2012, לאחר תקופה של הכנות, מבדקים ותיקונים שבוצעו בעקבותיהם, הודיע לנו מכון התקנים כי היחידה הוסמכה לתקן בטיחות  ת"י 18000.

במסגרת תהליך ההסכמה, שארך כ-6 חודשים, נערכו מספר שינויים ושיפורים בעבודת המפקחים ומפקחי הבטיחות, ביניהם:

 

  • הוספת פרק בנושא  זיהוי גורמי סיכון עיקריים באתרי העבודה לסיקרי הבטיחות.
  • הגדרת רמת ההדרכה הנדרשת בתחום הבטיחות למפקחים (שרובם חיצוניים).
  • שיפור ניכר ברמת התיעוד של פעילות הבטיחות של המפקחים באתרי העבודה.
  • ביצוע מעקב על פעילות מתקנת של קבלנים.
  • בניית שיטה לתחקור אירועי בטיחות ברמת הפרויקט.

מעבר לכך חשוב לציין, כי עצם העיסוק בהטמעת תקן הבטיחות הגביר את המודעות אצל כל המפקחים.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה