מרחב הדרום

מערכת דיגום וניטור – ברֵכות באר שבע

כתיבה וצילום: שרון פלדברג, מהנדסת איכות מים

ברֵכות באר שבע, הממוקמות בתוך העיר באר שבע, ניזונות מהמערכת הארצית מכיוון תחנת תפרח, וממי קידוחים בתוך העיר באר שבע.                 
 

הברֵכות מייצגות את המים המוזרמים לעיר ולסביבה (מעל 200,000 תושבים), ולכן הוחלט לשדרג את מערכת הניטור הקיימת באתר ולהקים מערכת ניטור, כחלק מהשדרה המרכזית.  
שדרוג מערכת הניטור, שבוצע במסגרת פרויקט פיתוח, כלל:

  • הקמת מבנה ניטור חדש
  • התקנת מגוון מדי ניטור: כלור נותר, עכירות, הגבה, מוליכות חשמלית

במקרה של חריגה באחד ממדי הניטור - מעל או מתחת לריכוזים שנקבעו מראש - תתקבלנה התראות בחדר הבקרה.
המערכת נבנתה באופן שיאפשר הוספת מכשור חדיש בעתיד ובדיקת מכשירים חדשים.
מי הדיגום של מכשירי הניטור יועברו למערכת הביוב העירונית.
המערכת המשודרגת הופעלה בתאריך 3.9.2012.
 
מכשיר נוסף המתוכנן להיות מותקן באתר הינו מכשיר להתראה מוקדמת על חדירת מזהמים אורגניים למים מתוצרת חברת S::can. המכשיר מסוגל להתריע על חדירת ריכוזים בינוניים וגבוהים של רעלים למים.

 תקן ישראלי 18001 – לבטיחות ובריאות בתעסוקה

מאת: חנה אוטמזגין – פקידת רישום ודיווח, יא"מ צפוני

תקן 18001 מגדיר את הבסיס לניהול הבטיחות והגהות של עובדים בארגון, תוך בקרה מתמדת של סיכונים ומפגעי בטיחות. הקמת מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה מאפשרת:

  • זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים לעובדים תוך פעילות למזעורם
  • הגדרה והנעת תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית
  • הגדרת יעדי בטיחות, בריאות ותכנון יזום להשגתם
  • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות
  • שיפור מתמיד המביא לצמצום בעלויות הכרוכות בטיפול בתאונות ובמחלות מקצוע
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים


יחידת אספקת מים נגב צפוני במרחב הדרום נבחרה לבצע את הפיילוט בהטמעת המערכת לניהול הבטיחות והגהות, כחלק מדרישות התקן. הצוות שנקבע להובלת התהליך הוא: שמעון שטרית - מתאם מינהל, חנה אוטמזגין - פקידת רישום ודיווח. כמו כן מתבצע ליווי תהליך ההטמעה על ידי יוחי אינדיק - ממונה בטיחות ארצי, יורם תבל - ממונה בטיחות מרחבי, ומאיר קדושאי - מהנדס בטיחות מרחבי.
 חברת NEXTEP ליוותה את הצוות ביחידה בהתנעת התהליך ובהטמעתו: התעדה, בניית טבלאות יעודיים וטפסים תקניים, הטמעת נהלים חדשים וביצוע הדרכות בקרב עובדי היחידה להעלאת המודעות לתפקוד בהתאם לנהלים, תוך לקיחת אחריות אישית. זאת במטרה למזער תאונות במקום העבודה.
בסיום התהליך ביצעו סוקרי "מכון התקנים" מבדק שאישר את התאמת המערכת, ואלו העניקו ליחידה תעודת "מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה".

תהליך זה יוטמע בכל יחידות החברה, על פי החלטת ההנהלה.
 
חברת "מקורות" רואה חשיבות רבה ונוקטת את כל האמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותה לעובדים, לבריאותם ולבטיחותם.


תודה ל"מקורות" - מרחב הדרום, בגיליון "חדשות הערבה": משולחן המועצה - איגרת חדשות, אוקטובר 2012

 
תושבים יקרים,

משבר פארן 20 – אזור פארן, הגבוה ביותר בערבה, מצוי בנחיתות בכל הקשור ביכולת העברת מים בכמות מוגבלת מצפון לדרום. לצורך זה נבנה, בין היתר, מאגר פארן שנותן גיבוי לאזור זה. בטרם כניסת החג, נפל הקידוח הגדול והמרכזי, פארן 20, הקידוח העמוק ביותר בערבה, 1,500 מטר שספיקתו 200 קוב לשעה. במזג האוויר החם ובשיא צריכת המים, המשמעות יכולה להיות קריטית להמשך העונה החקלאית בפארן. התכנסנו לישיבת חירום והפעלנו לחצים כבדים כולל שיחה עם מנכ"ל מקורות בה הובהר גודל המשבר. חברת מקורות גייסה מייד צוותים ובתום עבודה מאומצת שארכה 72 שעות, חזר הקידוח לחיים. עמי שחם ואני נסענו למקום הקידוח וזכינו ללוות את השעות האחרונות של העבודה עד שנשמע רעש המשאבה ופכפוך המים שעלו מבטן האדמה לטובת חקלאי פארן. תודה גדולה לעובדי חברת מקורות שעזבו את משפחותיהם בחג ועבדו סביב השעון עד השבת הקידוח לעבודה סדירה. תזכורת נוספת למורכבות ומסובכות מערכת המים בערבה לחשיבות חיבורה למערכת המים הארצית. 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה