סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה

סמינר התפלה וטיפול בשפכים בקפריסין
 

מאת: מריו קומל


בתאריך 6/6/12 ארגנו חברת "מקורות מים" וחברת הבת "מקורות פיתוח וייזום" סמינר בנושא התפלה וטיפול בשפכים ובהשבה, בעיר ניקוסיה שבקפריסין. בסמינר השתתפו מהנדסים ומנהלים של חברות המים בקפריסין ורשות המים המקומית, ונכח שר החקלאות והסביבה של קפריסין.

מטעם "מקורות פיתוח וייזום" השתתפו המנכ"ל עופר לאופמן, סמנכ"ל לפיתוח עסקי ליאור פרומקיס, ועוזרת המנכ"ל שירלה שלום. מטעם "מקורות" השתתפו ארינה שולמן, מהנדסת התפלה, אבי אהרוני, מנהל המחלקה להשבה, ומריו קומל, מהנדס תהליך. יו"ר "מקורות" שלח הקלטה של ברכה למשתתפים, וחידד את החשיבות של קיום הכנס בהיותנו מדינות דומות וקרובות.

במהלך האירוע קיבלו המשתתפים הרצאות המתבססות על הידע ועל הניסיון של  קבוצת "מקורות" בנושאי טיפול בשפכים, השבה והתפלה.
הסמינר היה מוצלח מאוד ופתח דלתות לשיתופי פעולה אפשריים עם קפריסין.
לאירוע קדמה הכנה מדוקדקת של שבועות רבים, בהיבטים מקצועיים ולוגיסטיים.

 


 

תקנות ועדת עדין - היערכות "מקורות"

 

מאת: אורלי אברהם - מנהלת מחלקת בקרת איכות מים


על פי ועדת עדין והגרסה האחרונה של התקנות החדשות למי השתייה, עומדת חברת "מקורות" לפני מספר שינויים הדורשים היערכות. בין השינויים:
    •    הכשרות עובדים
כל העובדים הבאים במגע עם מערכות מי השתייה נדרשים לעבור הכשרה של כ-100 שעות, אשר בסיומה יעברו בחינה ויקבלו תעודת הסמכה של משרד הבריאות. מדובר בכל עובדי השטח של החברה, כולל עובדי אחזקה - מאות רבות של עובדים. את ההכשרות יש לסיים תוך 5 שנים, ומחלקת ההדרכה של החברה החלה לבחון את הדרכים לביצוען. לאחר מכן יצטרכו העובדים לעבור רענון אחת ל-5 שנים.
    •    סקרים תברואיים מניעתיים
"מקורות" יזמה ומבצעת בשנים האחרונות סקרים סביבתיים במקורות המים, למרות שהדבר לא נדרש עד עתה בתקנות. בתקנות החדשות נדרשים סקרים תברואיים מניעתיים במקורות המים פעם ב-5 שנים, כמו גם סקרים במתקני טיפול (ללא חיטוי) פעם בשנה ובמערכות אספקת מים פעם ב-10 שנים. את הסקר הראשון בקידוחים ובמערכות אספקת המים נדרש להשלים תוך 5 שנים. סקירת מערכות אספקת המים הוא פרויקט רחב שידרוש את התגייסות המרחבים לצורך הגדרת המפעלים שיהוו את היחידות הנסקרות, בהנחיית הגופים שיבצעו את הסקרים וניהול הפרויקט. הוקם צוות לקביעת דרכי הפעולה ליישום תקנה זו.
    •    פרסום לציבור
התקנות החדשות נוקטות גישה של שקיפות כלפי צרכני המים, הן בנוגע למידע כללי והן בנוגע לתקלות. ספקי המים יחויבו לפרסם לציבור את המקורות מהם סיפקו את המים, את תוצאות הבדיקות תוך הדגשת חריגות, מה נעשה לטיפול בחריגות, כל תקלה שאירעה במערכת אספקת המים ואשר הייתה לה השפעה על איכות המים כמו גם את הפעולות שנעשו לתיקונה - הן בפרסום מיידי והן בדוחות תקופתיים. כמו כן יש לפרסם את תוצאות הסקרים התברואיים שבוצעו, כמפורט בסעיף הקודם. חברת "מקורות" תידרש להפנים את השינוי התפיסתי, להיערך לפרסום המידע באתר האינטרנט שלה ולגבש דרכי התמודדות עם הפניות הרבות שתהיינה בעקבות שינוי זה. צוות שהוקם לבחינת נושא הדיווח השנתי של איכות המים לצרכנים הקיים היום, בוחן את הנושא גם לאור התקנות החדשות.
    •    סקר בקידוחים רדודים
ספקי המים נדרשים לבצע סקר לבדיקת השפעת עונות השנה על הימצאות חומרי הדברה וחומרים תעשייתיים בקידוחים הרדודים (עד 150 מטר). מדובר בבדיקה חד פעמית של 4 דיגומים בשנה בכל קידוח, כאשר בכל שנה יידגמו 20% מהקידוחים. דרישה זו תגדיל פי 3 את מספר הדיגומים המורכבים עבורם נדרש דוגם רמה ב', וכן את מספר בדיקות המעבדה שיבוצעו במעבדה המרכזית. המעבדה והמרחבים נערכים לגידול הצפוי.
    •    שינויים במערכת המידע של איכות המים
בניית תכנית הדיגום על פי התקנות החדשות שונה מהקיימת, ולכן נדרש שינוי במערכת אמ"א (איכות מים ארצית). על פי התקנות החדשות החומרים הנבדקים מחולקים ל-9 קבוצות ניטור, ועל כל קבוצה חלים כללי בנייה שונים. לדוגמה, עבור חומרי הדברה קובעות תוצאות של בדיקות לאורך שנה שלמה מהם כללי הבנייה שיחולו על כל פרמטר בנפרד בשנים הבאות. דוגמה נוספת: המועד הבא תלוי במגמה של אוסף התוצאות שנמצאו בשלוש-חמש שנים של בדיקות. יחידת מערכות מידע, בשיתוף עם נציגי מהנדסי איכות המים של המרחבים, נערכת להכנסת השינויים הנדרשים ואף בנתה יישום ניסיוני המיועד לעבודה על פי התקנות החדשות.

 
פיקוד ובקרה

נושא 1: מערכת הידרוסקאדה

מאת: עומר דינר – מנהל מחלקת תוכנה וסקאדה

מערכת ההידרוסקאדה הינה מערכת תפעולית קריטית עבור חברת "מקורות".
המערכת מפותחת במיוחד עבור "מקורות" בהתאם לאפיון ולצרכים הפונקציונאליים של החברה.
במערכת נקלטים ומעובדים מיליוני נתונים המגיעים ממתקני המים וממרכזי הבקרה השכנים, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
במהלך השנים האחרונות התווספו למרכזי הבקרה אלפי אינדיקציות. עם כניסת עידן ההתפלה נדרשה היערכות מחודשת של מערך התפעול והבקרה, בשל הצורך בניהול אינטגרטיבי בראייה כלל ארצית של מקורות המים בזמן אמת, ובתפעול יעיל וחסכוני באנרגיה של משק המים הארצי כולו.
הסמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיה, רפי איפרגן, הוביל תהליך נרחב לאפיון הדרישות והביצועים הנדרשים מהמערכת, במטרה לתת מענה לצרכים ולאפשר את הקמתו של מרכז תיאום ובקרה ארצי.
על בסיס מסמכי האפיון פותחו בגרסה החדשה (DB3) מנגנונים מתקדמים, הכוללים עושר פונקציונאלי, יכולות שליטה ובקרה מתקדמות ומנגנונים מובנים לצורך הקמת מרכז תיאום ובקרה ארצי, המאפשרים למזג ולהעביר מאות אלפי נתונים מ-9 מרכזי הבקרה הקיימים, לעבד ולהציג את תמונת המצב של אספקת המים הארצית במטרה לשפר את זמן התגובה ואיכות התפעול ולנצל בצורה מושכלת ויעילה את משאבי המים בחברה.
עד סוף השנה הגרסה תוטמע ברוב מרכזי הבקרה בחברה.

נושא 2: מערכת AMR

מאת: שי שגיא - מנהל מחלקת אלקטרוניקה

מערכת Automatic Metering Reading - AMR - הינה מערכת להעברת קריאות, מידע והתראות שעתיות  ממדי המים למערכת "אטוס מקורות".
 

למערכת נוספו השיפורים הבאים:


מאזנים יומיים לאזורי לחץ
מתחילת השנה בוצעו מספר מאזנים יומיים לאזורי לחץ במרחבים השונים ב"מקורות". בדיקת המאזן מתבצעת על ידי איסוף נתוני צרכנים מ-AMR (צריכה), איסוף נתוני המתקנים מהסקאדה (תפוקה) והשוואתם. מטרת ביצוע המאזנים היא לשפר את תהליך איתור פחת המים ב"מקורות".
דוגמה לסגירת מאזן באזור לחץ אדמית בצפון:
כללי: אזור לחץ אדמית נמצא באזור עין זיו ביחידת אספקת מים גליל במרחב הצפון. האזור מספק מים ליישוב אדמית דרך יחידות 2 ו-3 בתחנת יערה, ולמוצב יקינתון דרך יחידות 1 ו-2 בתחנת יקינתון.
מקור המים: קידוחי יערה.
צרכנים: באזור הלחץ ישנם 11 חיבורי צרכן המופיעים במערכת AMR. בין הצרכנים נכללים קק"ל, משרד הביטחון ורשות הטבע והגנים. הצריכה הממוצעת היומית באזור היא כ-2,000 מ"ק.
פחת: הפחת החודשי הממוצע עומד על כ-3%.
קווים עיקריים: קו מחלק לאדמית "12, קו מחבר קידוחי יערה "16, קו מחלק למוצב יקינתון "3 פרטי.

 

 

מפת אזור הלחץ

דוח יומי לאזור לחץ

 

מעקב הקצבות יומי
לאחרונה החל להתבצע מעקב אחר הצריכה של צרכני "מקורות" בהשוואה להקצבות המאושרות על ידי רשות המים. המעקב מבוצע במהלך החודש על ידי צירוף נתוני הצריכה היומיים ממערכת ה-AMR לנתונים החודשיים ממערכת 103, על מנת לזהות מוקדם ככל האפשר צרכנים שצרכו מעבר להקצבה המאושרת. כיום מעקב זה מבוצע בצורה ידנית, ובעתיד יבוצע בתוספת התראה במערכת ה-AMR.


פיתוח בר קיימא


מאת: ברק גרבר - מתאם פיתוח בר קיימא

דירוג "מעלה" 2012
חברת "מקורות" השתתפה זו השנה השנייה בדירוג "מעלה" וזכתה בציון פלטינה - הראשון בחשיבותו בדירוג.
דירוג "מעלה" מדרג חברות בהתאם לביצועים חברתיים-סביבתיים ומקנה להן כלים לניהול תשתית של אחריות תאגידית. הדירוג מאפשר מדידה, הערכה והגדרה של יעדים לשיפור, ומציין פעילויות לשימור.
בשנת 2011 בחרה חברת "מקורות", כצעד אסטרטגי ויעד שאפתני, להשתלב בדירוג "מעלה". החברה קיבלה ציון מכובד: ציון זהב - השני בציוני הדירוג.
בשנת 2012, לאחר יישום חלקים נכבדים מהתוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא, הוענק לחברת "מקורות" ציון פלטינה - הראשון בחשיבותו בדירוג.
בנוסף, פעילות החברה בתחומי ממשל תאגידי ואיכות הסביבה צוינה לחיוב.
מעבר לקבלת ציון פלטינה, דוח "מעלה" תרם ישירות למספר רב של הליכים, שהוטמעו כחלק מהתנהלות החברה בתחומי תעסוקה, אתיקה, איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא: חברת "מקורות" בחרה להוביל את תחום הקיימות כיעד אסטרטגי וכתחום מוביל. במקביל החלה החברה להשתלב במנגנוני דיווח מקובלים, כאשר דירוג "מעלה" הינו אחד מהם. אין הדיווח עומד בפני עצמו אלא כביטוי לרצינות שבה החברה מקדמת את הנושא.
הישג זה מהווה אמת מידה למקומה ולחשיבותה של חברת "מקורות" כחברה מובילה, ומתקף את חשיבות העיסוק בתחום.
בשבועות הקרובים יוגש לחברה דוח מפורט הכולל מסקנות. המסמך יילמד ומסקנותיו יקבלו התייחסות ברמה הגבוהה ביותר, כאשר לנגד עינינו עומד יעד שאפתני עוד יותר לשנת 2013. 

 

קישור לדירוג 2012 באתר "מעלה"

 


מִחזור פסולת אלקטרונית - "אקולוגיה לקהילה מוגנת"

פסולת אלקטרונית מעוררת דאגה גוברת והולכת בארץ וברחבי העולם כולו. דאגה זו נובעת הן מכמויות הפסולת הגדלות בהתמדה - פי שלושה מקצב הגידול של הפסולת הביתית - והן מההכרה בגודל הסיכון הסביבתי והבריאותי הטמון בטיפול לקוי בפסולת זו. בעוד יוזמות חקיקה שונות בתחום שואפות להטיל את אחריות הטיפול במפגע זה על היצרן או היבואן ("אחריות יצרן מוגברת"), בחרה חברת "מקורות" להגדיל ולקדם ציר מוסדר לריכוז ולפינוי פסולת זו מכלל החברה, באמצעות מיזם חברתי-סביבתי המשלב עובדים בעלי מוגבלויות בתהליך מיון ומִחזור הפסולת.
כאמור, המיזם פועל למִחזור פסולת אלקטרונית על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדים, ומספק פתרון אקולוגי ומקצועי המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ומשרד הרווחה. מטרת המיזם - ליצור מקורות תעסוקה ומימון לשיקום אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, תוך העלאת המודעות האקולוגית לשמירה על הסביבה, לחינוך לסובלנות, לאחווה ולקבלת האחר.
בחברת ECOMMUNITY מועסקים מעל 25 עובדים בעלי צרכים מיוחדים, המוכשרים בעבודות טכנאות ומחשוב בסיסיות, הנדרשות לתהליך מיון ומִחזור הפסולת. עובדים אלו משולבים כעובדים לכל דבר ועניין, בעלי זכויות וחובות, ומפתחים מיומנויות בסיסיות התורמות לשילובם המלא באוכלוסייה.
תהליך המִחזור שגובש מתחיל באישור ועדת בלאי בחברת "מקורות" ובהגדרת המוצרים כ"טובין המיועדים לביעור". לאחר מכן  נשלחת הודעה למוקד האיסוף של חברת ECOMMUNITY. משאית איסוף נשלחת למוקד המבוקש, הפסולת נאספת ומפונה ולאחר מספר ימים מועבר אישור מִחזור לחברה. בנוסף, הודעה בדבר איסוף מתוכנן מועברת לעובדים מספר ימים מראש, כדי שאם יהיו מעוניינים – הם יוכלו להביא פסולת אלקטרונית ביתית, שתפונה אף היא באותה הזדמנות.
מיזם ECOMMUNITY מהווה קרקע פורייה לעובדי החברה ליוזמות התנדבותיות ולתרומה לקהילה, בקשת רחבה של אפשרויות. בתקופה הקרובה ייבחן מתווה התנדבות כזה.

 

 

 

 

שימוש באגרגטים ממוחזרים - פסולת בנייה ממוחזרת

תעשיית הבנייה והתשתיות היא צרכן גדול של משאבי טבע ואנרגיה, והיא גם אחראית לייצור כמות עצומה של פסולת בנייה הנוצרת בתהליכי הבנייה וההריסה.
בישראל מוערכות כמויות פסולת הבנייה בכ-7 מיליון טון כל שנה. בשנים האחרונות, במיוחד במדינות המפותחות, גוברת המודעות להשפעות הסביבתיות של פסולת הבניין: פסולת הפזורה בשטחים פתוחים היא מפגע אסתטי והיא עלולה לגרום לזיהום של מי התהום והקרקע באזור.
בנוסף, החציבה המבוצעת כדי לספק חומרי גלם לתעשייה פוצעת את הנוף ופוגעת במערכת האקולוגית. עלותה גבוהה וזמינותה לשנים הבאות הולכת ומידלדלת. הטמנת פסולת בניין איננה פתרון מוצלח, כיוון שפסולת זו תופסת נפח רב משטח המטמנות.
הפתרון המיטבי נכון להיום הינו מִחזור פסולת הבניין, בעיקר על-ידי שימוש בחומרים הנוצרים מהבנייה ומההריסה כתחליף לחול ולאגרגטים המצויים.
בהתאם לכך בחרה חברת "מקורות" להרחיב ולהעמיק את שילוב חומרי הגלם האלו בתהליכי הבנייה והפיתוח בחברה. ראשית, ולאחר אישור הנושא מבחינה הנדסית, אושר השימוש באגרגטים עבור תשתיות עִליות בדרכי גישה, משטחי תחנות, ראשי סוללות עפר ועוד. בנוסף, ובמטרה להרחיב עוד יותר את השימוש, נבחנות התכונות הכימיות של אגרגטים אלו במטרה לשלבם בתשתיות תת קרקעיות כציפוי לצנרת, מבלי לסכן את המעטפת ואת אורך חיי הצינור. התהליך במחקר ותוצאותיו צפויות להתפרסם בתקופה הקרובה.
שימוש באגרגטים ממוחזרים מהווה חלופה טובה, זולה וסביבתית יותר מחומרי חציבה טבעיים, ותואמת את עקרונות הקיימוּת. חברת "מקורות" בחרה להוביל את המהלך בקרב חברות התשתית ולקדם שילוב חומרים ממוחזרים בכל שרשרת הפיתוח, זאת על מנת למזער נזקים לסביבה ולנצל את משאב הקרקע בצורה אופטימאלית למען הסביבה ולמען הדורות הבאים.

יישום שימוש בחומר ממוחזר למצעים עיליים בפרויקט הה.מ.מ.

 

 


 

ווטק
 

מאת: יוסי יעקבי  

 

כנס מחקרים

חברת "מקורות" משקיעה רבות במחקרים ובסקרים במטרה לשכלל ולייעל את פעילותה ולשפר את רמת אמינות אספקת המים. החברה משתמשת בתוצאות המחקרים בפעילותה הבין-לאומית, תוך מסחור הידע. בכל שנה נערכים ב"מקורות" כחמישים מחקרים שונים בניהול יחידת WaTech, בתקציב כולל של עד 8 מיליון שקלים. ב-8 במאי 2012 התקיים כנס המחקרים והסקרים השנתי השלישי, בהשתתפות אנשי "מקורות" וגורמים מובילים בתעשיית המים. סמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיות רפי איפרגן, שיוזם ומוביל את הכנס, הזמין את המשתתפים ליזום ולהשתתף בפעילות המחקרית על ידי הכנת הצעות למחקרים לשנת 2013, באמצעות "קול קורא" שהושק בכנס (הפרטים נמצאים באתר "מקורות"). על ההצעות להתאים לצורכי החברה, ביניהם איכות מים וביטחון מים, איכות הסביבה, התפלה, קולחים ושירותי הנדסה במתקני מים (קידוחים, מאגרים, צנרת).אונטריו ונבאדה
שיתוף פעולה מחקרי בין חברת "מקורות" לחברת המים של אונטריו, OCWA

שיתוף הפעולה נולד בקיץ 2011. משלחת מקנדה התארחה במתקני "מקורות" והתרשמה מהידע והמקצועיות שלנו. במיוחד עניינו את המשלחת סוגיות הקשורות לאיכות מים, מודלים וביולוגיה במים. מדובר בחברת מים בעלת ידע ומומחיות משלה בתחומים מסוימים, כך שיש טעם בהחלפת מידע עימה בתחומי עניין בהם היא מסוגלת לתרום ל"מקורות". בתערוכת Watec 2011, שהתקיימה בנובמבר 2011, הגיעה משלחת רמת דרג מקנדה בראשות שרת המים של מניטובה. חברת "מקורות" קיימה סדנת עבודה טכנולוגית עם המשלחת הקנדית ודמויות מפתח בתעשיית המים הישראלית. את הסדנה המוצלחת הובילו מומחים טכניים מחברת "מקורות" ומומחים מקבילים מהמשלחת הקנדית. מאז התערוכה נשמר קשר מצוין בין המשלחות, בייחוד בין אנשי המקצוע משני הצדדים. גובש מסמך הבנות לנושאים המעניינים את שני הצדדים, נושאים בהם תבוצע החלפת המידע. הקשר החדש שנולד הניב פירות ראשונים בדמות שיתוף פעולה מחקרי עם חברת הזנק קנדית בשם RealTech, המפתחת טכנולוגיה לזיהוי מזהמים ביולוגים באמצעות UV. חברת "מקורות" ו"רילטק" זכו במשותף במימון קרן קנדה-ישראל, לביצוע מחקר משותף לפיתוח המוצר חדש. חברה זו הינה חברת ההזנק הזרה הראשונה הנוספת לפורטפוליו החברות בהם תומכת יחידת "ווטק", וכן ירבו.


שיתוף פעולה בין חברת "מקורות" לחברת המים של דרום נבאדה, SNWA

אזור נבאדה בארה"ב ידוע באקלים היבש שלו וסובל ממחסור מתמשך במים. בפברואר 2012 ביקרו בחברת "מקורות" שני בכירים מחברת המים של דרום נבאדה שהתארחו אצלנו כשבוע, במהלכו נערכו להם סיורים מקיפים במתקני החברה ומפגשים בראשות הנהלת החברה. המבקרים התרשמו ממגוון הטכנולוגיות המשמשות את "מקורות" להפקת מים, במיוחד באזור הערבה, הדומה למדבר נבאדה. הנושאים שבהם נראה כי "מקורות" תוכל לסייע ל-SNWA הינם: איכות מים וביולוגיה, שפכים וקולחים, הידרולוגיה.מיזמים חדשים
חברת "מקורות" תבצע ניסוי ביטא בשיתוף חברת Top it Up לבחינת כיסוי מודולארי למאגרי קולחים

לחברת "מקורות" מאגרי קולחים רבים שאינם מכוסים ומתאדות בהם כמויות מים נכבדות. הדבר גורם להמלחה, לפגיעה באיכות המים וכן להפרעות בתפעול ובתחזוקת מערכות אספקת המים. "מקורות" שואפת כל הזמן להטמעת פתרונות חדשניים, פשוטים ואמינים בתחום הכיסויים הצפים למאגרי מים, וזה הבסיס לשיתוף הפעולה עם חברת Top it Up. חברת Top it Up הינה חברת הזנק ישראלית צעירה, שפיתחה כיסוי מודולארי צף המורכב מצבר כדורים בקוטר 15 סנטימטר. הכיסוי מכסה עד 92% משטח המאגר ומאפשר ויסות של כניסת אור ואוויר למי המאגר. המוצר החדש טומן בחובו יתרונות נוספים: הכדורים עוצבו במבנה המבצע תהליך אידוי-עיבוי פנימי שמקטין את התחממות המים, התקנת מערך הכדורים והוצאתם מהמים פשוטה וקלה וניתן לנוע במאגר ללא הוצאת הכדורים מהמים, לצורכי תחזוקה שונים. הכיסוי יכול לשמש גם להקטנת פליטת ריחות במאגרי שפכים. "מקורות", באמצעות יחידת "ווטק", השלימה חתימת הסכם לשיתוף פעולה מחקרי עם חברת Top it Up על מנת לבחון את יעילות הכיסוי במשך שנה, בשני אתרי ניסוי: מתקן ניסוי באתר אשכול של חבל הירדן ובמאגר צאלים במרחב הדרום. באתר אשכול תיבחן התרומה של הכיסוי למניעת התאיידות ושיפור איכות המים, ובמאגר צאלים ייבחן כושר השרידות של הכיסוי בתנאי מזג אוויר שונים (שמש ורוח), שמירה על שלמות הכדור, הסתדרות הכדורים במאגר ויעילותם בהרחקת ציפורים. אנו סמוכים ובטוחים שהצלחתו של הניסוי תפתח בפני החברה אפשרויות רבות ליישום הכיסוי ברחבי העולם.שיתוף פעולה מחקרי בין "ווטק" ל"פיק דינמיקס"

Peak-Dynamics היא חברת הזנק ישראלית המספקת פתרונות תוכנה ומודלים תפעוליים לניצול אופטימאלי של הסכמי רכישת חשמל. רכישת חשמל מיצרנים פרטיים על ידי חברת "מקורות" מתוכננת לשנת 2013. עד עתה נחתם הסכם עם חברת "דוראד", ובעתיד עשויה "מקורות" לחתום על חוזי רכישת חשמל מיצרנים פרטיים נוספים. מטרת שיתוף הפעולה עם חברת "פיק דינמיקס" הינה פיתוח מודל לתפעול מערכת אספקת המים, שיאפשר ניצול אופטימלי (כלכלי) של תנאי החוזים לרכישת החשמל אליהם מחויבת חברת "מקורות", וכן יסייע בתכנון חוזים עתידיים. המודל ישמש לצורך תכנון תפעול לטווחי זמן קצרים (יום/שבוע) וארוכים (מספר חודשים/עונה), ולניתוח ההשלכות הכלכליות של תרחישי תפעול שונים. "פיק דינמיקס" הינה חברת הזנק, הפועלת בחממת "אינסנטיב" ומפתחת פתרונות תוכנה למערכות Smart-Grid לצרכני חשמל ולמערכות תומכות החלטה לרכישת חשמל ממפיקים פרטיים. כרגע החברה מתמקדת בניהול צריכת החשמל אצל צרכני מים, אך בעתיד ישנה כוונה להתרחב לתחומים נוספים.

סוכם עם "פיק דינמיקס" על אפיון ופיתוח של מודל לניהול האספקה במפעל מערכת המים החמישית לירושלים, בשיתוף עם מחלקת מודלים ביחידת משאבי מים ומרחב המרכז. במידה שהפרויקט יוכתר בהצלחה, תישקל האפשרות להטמיע את המודל בשאר חלקי הארץ.

פעילות זו הינה המשך לפעילות "מקורות" הנוכחית העוסקת בחיסכון באנרגיה, כחלק מהתפיסה הכלכלית המביאה לחיסכון בעלויות, וכמובן הינה חלק מתפיסת הבר קיימא של החברה.
ההסכם החדש יאפשר לשתי החברות להמשיך את שיתוף הפעולה המחקרי עסקי, כצעד נוסף לקראת מסחור הטכנולוגיה בשוק הישראלי והעולמי.  בטיחות


מאת: יוחי אינדק


שבוע הבטיחות

בסוף חודש אפריל התקיים בחברה שבוע בטיחות מרוכז.
    במהלך השבוע התקיימו פעילויות רבות ובהם:
    •    סקרי סיכונים
    •    תרגילי חומ"ס והימלטות
    •    רענון לציוד מגן אישי
    •    קמפיין להעלאת מודעות
    •    סיורי מנהלים
גולת הכותרת הייתה כנס שהתקיים בכל המרחבים /חבל הירדן/מטה/"שחמ מקורות ביצוע". הכנס כלל: דברי המנכ"ל, הצגה בנושא בטיחות, הרצאה מפי מנהל מרחב/חבל/"שחמ מקורות ביצוע", הרצאת ממונה הבטיחות, סרטים ועוד.
אנו מקווים כי פעילות זו, כמו כל הפעילויות האחרות, יביאו להקטנת מספר אירועי הבטיחות בחברה.


תקן ישראלי 18001

ביחידת נגב צפוני וביחידת הפיקוח הסתיים פיילוט להתעדה לתקן ישראלי 18001 לניהול בטיחות.
היתרון הבולט בתקן זה מתבטא בכך שהוא מכתיב ניהול בטיחות באופן מובנה, אחיד ומבוקר.
לאחר סיכום הפיילוט ייקבע כיצד תימשך הפעילות בתחום זה בחברה.

הדרכות בטיחות

בהתאם לחוק, כל עובדי החברה מחויבים להשתתף ברענון בטיחות שנתי. השנה תהיה התמקדות בהוראות מתוך הוראות מהנדס ראשי. עובדי השדה כולם ישתתפו בשעתיים וחצי הדרכה ביחידות אספקת המים, בתחילת יום או בסופו, במטרה להימנע מנסיעות ממושכות ומאיבוד זמן עבודה. במהלך ההדרכה יוטמעו מספר הוראות מהנדס ראשי מרכזיות בתחום הבטיחות.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה