בשוק המים הבין-לאומי מציעה החברה לשותפותיה וללקוחותיה פתרונות לבעיות המים והשפכים במדינות המתמודדות עם מחסור במים ראויים לשתייה ולהשקיה. החברה יוזמת ומקדמת פרויקטים מסוג Turnkey ו-DBOT, תפעול ועוד.

מקורות פיתוח וייזום

"מקורות פיתוח וייזום" הינה הזרוע העסקית הבין-לאומית של קבוצת "מקורות מים", והיא מספקת פתרונות פרויקטליים וטכנולוגיים חדשניים כוללים, להגדלת היצע המים ולשיפור איכות המים ללקוחותיה בארץ ובעולם.

פרויקט הדגל של "מקורות פיתוח וייזום" הוא תכנון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים באשדוד, בקיבולת של 100 מיליון מ"ק בשנה. המתקן עתיד להתחיל לספק מים מותפלים לשתייה בשנת 2013. היקף ההשקעה המוערך בהקמת המתקן נאמד בכחצי מיליארד דולר.
כיום הפרויקט נמצא לאחר הסגירה הפיננסית מול כל הגורמים הרלוונטיים. הקבלן הנבחר לפרויקט - חברת IVM, שותפות בין חברת SADYT לבין חברת "מנרב" - עובד בשטח בעבודות עפר, בניית כלונסאות במבנים השונים ועוד.

בנוסף, "מקורות פיתוח וייזום" מקימה בימים אלה מפעל לטיפול בשפכי ירושלים (מט"ש נבי מוסא) בהיקף של כ–9 מיליון קוב לשנה. המפעל עתיד להתחיל לטפל בשפכים ולספק את הקולחים המטופלים לחקלאות במהלך שנת 2012.
כמו כן, לאחרונה זכתה "מקורות פיתוח וייזום", יחד עם חברת שטאנג, במכרז
DBOT

(Design, Built, Operate, Transfer) להקמת מפעל לטיפול בשפכים במועצה אזורית נחל שורק, בהיקף של כ-2.5 מיליון קוב לשנה. תחילת תפעול המתקן מתוכננת לסוף שנת 2014.

פעילותה של "מקורות פיתוח וייזום" בישראל הנה נרחבת וכוללת, בין היתר, הקמה ותפעול של מתקנים לטיפול בשפכים, ניהול ותפעול מתקנים לטיפול במים, ניהול רשתות מים מוניציפאליות ועוד.

בשוק המים הבין-לאומי מציעה החברה לשותפותיה וללקוחותיה פתרונות לבעיות המים והשפכים במדינות המתמודדות עם מחסור במים ראויים לשתייה ולהשקיה. החברה יוזמת ומקדמת פרויקטים מסוג Turnkey ו-DBOT, תפעול ועוד.

"מקורות פיתוח וייזום" פועלת במסגרת מערך שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ממשלות, חברות מים ציבוריות ורשויות מוניציפאליות, וכן עם גורמים פרטיים כמו חברות תכנון והנדסה וחברות פרטיות. במסגרת שיתופי הפעולה תומכת החברה במערך המקצועי של שותפיה, מקדמת בדיקות היתכנות, תוכניות אב, תכנון מתקנים, ובהתאם לצורכי שותפיה - מקדמת במשותף פרויקטי תכנון, הקמה ותפעול של מתקנים ומערכות מים. בנוסף, "מקורות פיתוח וייזום" מקדמת תוכניות השתלמות מקצועיות, סמינרים והדרכות לצורך "חיזוק מקצועי ארגוני" של שותפיה בעולם.

בשנת 2007 החלה "מקורות פיתוח וייזום" לפעול בארגנטינה, במסגרת שיתוף פעולה עם חברת המים הארגנטינאית "5 בספטמבר". שיתוף הפעולה האסטרטגי בין החברות כולל מגוון רחב של שירותים כמו ייעוץ, תכנון, קידום פרויקטים, הדרכה, השתלמויות ועוד.
החברות מקדמות במשותף פרויקט לתכנון, מימון, הקמה ותפעול למשך 15 שנים של מתקן לטיפול במים בעיר לה פלטה, בהיקף של 240,000 קוב ליום ובתקציב הקמה של למעלה ממאה מיליון דולר.

בשנת 2009 זכתה "מקורות פיתוח וייזום" עם שותף מקומי מקפריסין – חברת LOGICOM - במכרז B.O.T. בין-לאומי לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים בלימסול, קפריסין. המתקן יספק למעלה מ-40,000 קוב מים מותפלים ליום לרשות המים בקפריסין. הפרויקט כולל תפעול מתקן ההתפלה למשך 25 שנים. היקפו הכספי של הפרויקט נאמד בלמעלה מ-500 מיליון דולר.

בנוסף, "מקורות פיתוח וייזום" זכתה בקפריסין גם במכרז בין-לאומי לשדרוג ולתפעול מתקן התפלה בלרנקה. המתקן יתפיל מי ים בהיקף יומי של 60,000 קוב ויספקם לרשות המים בקפריסין לתקופה של  27 שנים.
באמצעות שני מתקני ההתפלה הללו תספק "מקורות" כ-40% מצריכת המים באי ותפתור את בעיית מחסור המים החריפה.

במסגרת שיתוף הפעולה המקצועי של החברה ושותפיה עם WDD (מחלקת פיתוח משאבי מים וביוב של ממשלת קפריסין), נערך בתאריך 6/6/2012 סמינר מקצועי בתחום ההתפלה, הטיפול בשפכים וקולחים לשימוש חקלאי. מטרת הסמינר הייתה להרחיב את פעילות הפיתוח העסקי של קבוצת "מקורות" באי השכן ולהעמיק את המעורבות לתחומים נוספים מעבר לפעילות בתחום ההתפלה. הסמינר נערך בניקוסיה שבקפריסין והשתתפו בו עשרות נציגי רשות המים בקפריסין (WDD) חברות תכנון, מהנדסים, מנהלי מט"שים וגורמי מקצוע מקומיים.
את הסמינר פתח שר החקלאות והסביבה של קפריסין, אשר ציין את מעורבותה של קבוצת "מקורות" בפיתוח תשתיות המים באי, בדגש על תחום ההתפלה.
הסמינר כלל מגוון הרצאות מקצועיות בתחום הטיפול בשפכים, קולחים והתפלה באופן שהציג את ניסיונה של קבוצת "מקורות" בפעילויות ובפרויקטים בישראל ובעולם. האירוע היה מוצלח מאוד ופתח דלתות לשיתופי פעולה אפשריים עם קפריסין. לאירוע קדמה הכנה מדוקדקת של שבועות רבים, הן בהיבט מקצועי והן בהיבטים לוגיסטיים.


באמצעות תכנון, הקמה ותפעול של שלושת פרויקטי ההתפלה האמורים – אשדוד, לימסול ולרנקה - חברת "מקורות פיתוח וייזום" מצויה בחזית חברות ההתפלה המובילות בעולם, באופן שממנף לשווקים הבין-לאומיים בתחום זה את מכלול היכולות ההנדסיות של קבוצת "מקורות".

 "מקורות פיתוח וייזום" פועלת גם באפריקה ומשתפת פעולה עם חברות מים ממשלתיות ומשרדי הממשלה במספר ארצות, בין היתר באוגנדה, גאנה ודרום סודן. השירותים והפרויקטים בארצות אלו הינם בתחומי אספקת מים אזורית, אגירת מים וטיפול במים ושפכים. פרויקטים אלו יכללו מימון בין-לאומי, תכנון והקמה.

בסוף שנת 2011 החלה החברה לשתף פעולה עם חברות הנדסה ופרויקטים בהודו. במסגרת שיתוף פעולה זה, שמתוכנן לגבור במהלך שנת 2012 ואילך, החברה משתתפת במכרזים עם השותפים, בעיקר בפרויקטי הקמה ושדרוג של רשתות מים מוניציפאליות, מתקני טיפול במים, מתקני טיפול בשפכים והתפלה. הודו נחשבת בחברה כיעד אסטרטגי, ומכלול המשאבים הנדרשים מוקצים לקידום הפעילות בתת-יבשת זאת.
"מקורות פיתוח וייזום" מתכננת לפתח ולחדור לשוקי תשתיות המים במזרח אירופה, לאחר שגיבשה מערך שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים. במהלך שנת 2012 תקדם החברה פעילות זאת באופן של השתתפות במכרזים, בעיקר בתחומי אספקת מים עירונית וטיפול בשפכים.
בימים אלה, כחלק מקבוצת "מקורות", פועלת החברה יחד עם ההנהלה הבכירה של הקבוצה לקבל אישור לבקשת הקבוצה לפתח "מסלול ירוק", שיקל על פעילות החברה בשוק המקומי והבין-לאומי. חברת "מקורות פיתוח וייזום" מקדמת את כלל פעילויותיה והפרויקטים בעולם תוך שיתוף פעולה הדוק עם חברת "מקורות מים" ו"שחמ מקורות ביצוע", לצורך מינוף מקסימלי של יכולות קבוצת "מקורות".

 


                                                                
 בברכה,

מכל עובדי חברת "מקורות פיתוח וייזום"

 

 

    

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה