מרחב המרכז

פיילוט דה-ניטריפיקציה לרֶכֶּז של מתקנים להתפלת מים מליחים
 

מאת: אתי מנשרוב - מהנדסת תהליך


היתר הזרמת הרכז לים לשנת 2009, שניתן ל"מקורות" מאגף ים וחופים של המשרד להגנת הסביבה, חִייב הקמת פיילוט לסילוק החנקות (ניטראט) מקו הרֶכז (ניטראט מצוי במי קידוחים, אך ריכוזו במי הים זניח).
במסגרת מחקר שנערך בשיתוף עם הטכניון לבחירת הטכנולוגיה המתאימה, הוחלט לבחור בתהליך הדה-ניטריפיקציה הביולוגי. הפיילוט, בספיקה של 0.6 מק"ש, ממוקם בשטח הקידוח זמורות 6א' ומוזן מרֶכז של מתפיל גרנות. הפיילוט הוקם ומופעל על ידי חברת "אקוויז" בשיתוף פעולה עם חברת "מקורות".

בתהליך הדה-ניטריפיקציה הביולוגית החנקה מחוזרת (בתהליך חִמצון חיזור) לחנקן גזי באמצעות חיידקים. יתרונה העיקרי של הדה-ניטריפיקציה כשיטה לסילוק חנקות הוא בכך שהחנקה הופכת לחנקן גזי הנפלט לאוויר (גז החנקן מהווה 80% מהאוויר) ואין יצירה של תמלחת כמו בתהליכים פיזיקוכימיים כדוגמת RO/ED/ מחליפי יונים. תוצר הלוואי היחיד של תהליך הדה-ניטריפיקציה הוא הבוצה, הכוללת עודפי ביומסה מהראקטור הביולוגי.
מטרת הפיילוט הינה בחינת התאמת תהליך הדה-ניטריפקציה להרחקת חנקה מרֶכז מתקנים להתפלת מים מליחים (הפעילות המיקרוביאלית עשויה להיפגע מריכוז המלחים הגבוה ברֶכז), לערכים הנדרשים על פי היתר ההזרמה לים (הורדת ריכוז החנקה מ-55 ל-5 מג"ל כ-N), תוך איסוף נתונים טכנו-כלכליים וקביעת ערכים לתכנון מתקן תעשייתי לטיפול בכל ספיקת הרֶכז.


הפיילוט פועל באופן רצוף מתחילת אוקטובר 2011, והתוצאות מראות כי בכ-75% מהזמן ריכוז החנקה במי המוצר מהפיילוט עומד בערכים הנדרשים על פי היתר ההזרמה לים (כלומר, נמוך מ- 5 מג"ל כ-N).

 

צילום: צור שן ("אקוויז") 

 מפעל גאולת הירקון
 

מאת: שמוליק זסלבסקי

מפעל "גאולת הירקון" מבוצע במסגרת תכנית כללית לשיקום נחל הירקון, לאור החלטת הממשלה מינואר 2003.
מטרת הפרויקט: לגרום לכך שבירקון יזרמו כל השנה מים בכמות ובאיכות ראויה.
מקור המים הוא קולחי המט"שים (מכונים לטיפול בשפכים) כפר סבא, הוד השרון, רמת השרון והרצליה. הקולחים - לאחר טיפול שלישוני ושדרוג נוסף, לאחר שזרמו בירקון ולפני גלישתם לים - ייתפסו באתר "שבע טחנות" ויועברו למתקן טיפול "יער בראשית" (ליד המימדיון), שבו יותאמו להשקיה חקלאית ולגינון עירוני. הפרויקט מתוכנן על ידי "לביא נטיף" ומבוצע בשיתוף עם "רשות נחל הירקון" ועיריית תל-אביב.
כיום מבוצע שלב א' של המפעל לאורך הירקון ונחל קנה, בקטע שבין שבע טחנות ומט"ש כפר סבא.
שלב זה כולל הנחת קווים בקטרים "24-"36, הקמת תחנות שאיבה וברֵכות.
הפרויקט יבוצע תוך 3 שנים ותקציבו כ–160 מיליון שקלים.
מפעל זה הוא מודל לשימוש מושכל במים, כאשר באותה טיפת מים משתמשים שלוש פעמים: פעם ראשונה בבית, פעם שנייה בירקון ובפעם השלישית בגינון העירוני או בחקלאות.

 

צילום: שמוליק זסלבסקי 

 


 

הגדלת חיבור "מקורות" במכון גלבוע מ–"8 ל-"12

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה