מרחב הדרום

צומת מהילה אילות
 

מאת: שמעון שטרית - מהנדס מים, יורי קספרוק - מהנדס אספקת מים מרחבי
 
בתחילת שנת 2009 אושרה תכנית אב לאספקת מים לערבה הדרומית.
על פי התכנית יוגדל מתקן התפלת מי-ים באילת והמים המותפלים יסופקו, בנוסף לאספקתם כמי שתייה לעיר אילת, גם לחקלאות בערבה הדרומית.
על מנת להגדיל באופן מיידי את היצע המים לחקלאות באזור, תוגברה מערכת המים לחקלאות באזור אילות בתוספת של מים מותפלים ממתקן סבחה הקיים. זאת על ידיי מהילת מי הקידוחים שסופקו עד כה עם המים המותפלים.
לצורך אספקת התמהיל בוצעו הצלבות קווים, הוקם צומת מהילה והופעלו מערכות לפיקוד ובקרה של הצומת. השלמת הפרויקט תאפשר לספק מים באיכות גבוהה לחקלאות באזור אילות ותגדיל את מצאי המים המליחים באזורים הצפוניים בערבה דרומית בכ-700 אלמ"ק לשנה.צומת מיהול

צילום: אלי דגני

 


 

 

מערכת פיילוט לייצור אוזון לצורך חמצון סולפידים בקידוח נחושה 1א'

מאת: עודד אורגד - מהנדס איכות מים,  אפרים פרקש - מהנדס איכות מים מרחבי

בחודשים האחרונים הוקמה והופעלה במרחב הדרום, ביא"מ נגב צפוני, מערכת ניסיונית (פיילוט) לייצור אוזון בתפוקה של עד 50 גרם/שעה. מטרת המערכת -  חמצון סולפידים הקיימים במי קידוח נחושה 1א'. המערכת נרכשה מחברת דגרמונט, שוויץ, בעלות של כ-100,000 ₪. הקידוח, בספיקה של 600 מק"ש, ממוקם באזור לכיש ומספק מים לאזור ולמרחב המרכז. מי הקידוח מאופיינים בריכוז סולפידים של עד 1 מג"ל, אשר מורחקים כיום על ידי אוורור והכלרה
ייצור האוזון משפר את יעילות הטיפול באפשרותו לחמצן באופן מלא את הסולפידים ליון הסולפאט ללא צורך במתקני טיפול נוספים כגון איוורור, הכלרה וסינון, וללא יצירת מטרדי ריח. ריכוז הסולפאט שנוצר אינו מהווה בעיה באיכות המים המסופקים.


על מנת לבחון את יעילות שיטה זו נרכשה המערכת, מוקמה באתר הקידוח וחוברה במקביל לקו היציאה מן הקידוח. המערכת הוצבה בתוך מבנה יביל אשר יאפשר לנייד אותה לאתרים נוספים לאחר גמר הניסוי המתוכנן. במהלך תקופת הרצת המערכת יבוצעו ניסויים חוזרים, תוך שינוי תנאי הפעלת המערכת, דיגומי שדה ובדיקות מעבדה, למעקב אחר איכות המים ויעילות הטיפול. הפעלת מתקן הניסוי הינה במסגרת "סקרים ומחקרים", במסגרת תקציבית של 120,000 ₪ לשנת 2012. הפעלת המערכת, ביצוע הבדיקות ומעקב אחר תהליך הטיפול מבוצעים על ידי יא"מ נגב צפוני, הנדסת איכות מים של מרחב הדרום ויחידת  איכות מים במטה.


 

תמונה: מתקן הניסוי וקידוח נחושה 1א'

צילום: אלי דגני

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה