מה חדש בחבל הירדן

דגל היופי למעבדה המרכזית באתר אשכול בתחרות "תעשייה יפה בישראל יפה"

 

כתב: ד"ר בני טלטש, מנהל יחידת המעבדה המרכזית ואגן ההיקוות

 

המעבדה המרכזית לאיכות מים ע"ש נסין, הממוקמת באתר אשכול שבחבל הירדן, זכתה ב"דגל היופי" לשנת 2010 בתחרות "תעשייה יפה בישראל יפה", שעורכת "המועצה לישראל יפה". התחרות שמה דגש מיוחד על פעילות בת-קיימא לשימור הסביבה ועל פעילות למען הקהילה. זאת במטרה לעודד טיפוח סביבתי ושיפור חזות הסביבה במגזר התעשייתי, לרווחת האדם והקהילה.
פעילותה הענפה של המעבדה המרכזית מתבססת בראש ובראשונה על עבודתם המקצועית והמסורה של עובדי המעבדה. המִכשור של המעבדה הוא חדיש ומתקדם ביותר, ונותן מענה לדרישות משרד הבריאות ולדרישות ביטחון מים.
המעבדה מלווה ומרכזת באופן רציף ושוטף את פעילות חמשת שלוחותיה: המעבדות (מצפון לדרום) באתר ספיר על חוף הכנרת, בראש העין, באשקלון, בשפד"ן ובאילת. הבדיקות - בתחומי הכימיה, הבקטריולוגיה והביולוגיה של מים ושפכים - מבוצעות ברמה מקצועית בין-לאומית. טווח שירותי המעבדה כולל בדיקות מים בשגרה ובאירועי חשד לזיהום מים, ביצוע דיגום ובדיקות שדה, ייעוץ למהנדסי איכות ואספקת מים, חקירות להתאמת טיפול במים ובקרת ביצוע בדיקות במעבדות אחרות. בדיקות המים המיועדים לשתייה מתבצעות בתדירות, בפרמטרים ובשיטות עבודה כנדרש על ידי משרד הבריאות הישראלי. המעבדה, כולל חמשת שלוחותיה, קיבלה הסמכה ל-ISO 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
המעבדה המרכזית משתתפת בתחרות "תעשייה יפה בישראל יפה" החל משנת 2004. בכל השנים זכתה המעבדה ב-5 כוכבי יופי - הציון המרבי האפשרי. 
טקס חלוקת הפרסים התקיים ב-26.12.2010 במעמד שר התעשייה, המסחר והתעסוקה הקודם - מר בנימין בו-אליעזר, נשיא "המועצה לישראל יפה" מר גדעון פת, יו"ר "המועצה לישראל יפה" מר אברהם כץ-עוז ומכובדים רבים נוספים. את המעבדה המרכזית ייצג ד"ר בני טלטש, מנהל יחידת המעבדה המרכזית ואגן ההיקוות, חבל הירדן.

 

 

צילום: גדי זעירא, ביולוג המאגרים

 


 

הפסקת "המוביל הארצי" לצורך פיתוח ותחזוקה
 

כתב: מררו נוריאל , מנהל הפרויקט

 

 

פרויקט הפסקת "המוביל הארצי", המתבצע מדי שנה, משלב עבודות אחזקה מונעת ומתוכננת אשר ביצוען מחייב השבתת המפא"ר. הפרויקט מתבצע תוך במאמץ מיוחד לעמוד בלו"ז קצר מוגדר ומאושר מראש. במהלך ההפסקה מבוצעות פעילויות רבות על ידי אנשי היחידות, בסיוע צוותי תגבור מ"שחמ מקורות ביצוע" ומקבלנים, והן מתואמות בין מחלקות האחזקה השונות. הפעם התקיים שיתוף פעולה גם עם מרחב הדרום, שבא לידי ביטוי בניקוי מאגר המים המסוננים של מפעל הסינון, שביצע צוות מיחידת אספקת מים נגב צפוני.  ההפסקה נמשכה כשישה שבועות, ובמהלכה בוצעו עשרות פרויקטים בהיקף תקציבי של מעל 22 מיליון ש"ח.
היערכות החבל להפסקה
תהליך גיבוש תוכנית העבודה החל מספר חודשים לפני תחילת הפרויקט,  והוא התבסס גם על מסקנות הדוח המסכם של ההפסקה הקודמת. שלבי ההיערכות כללו :
    •    מינוי מנהל פרויקט הפסקת מוביל 2011
    •    מפגשי הנדסה ויחידות אספקת מים לגיבוש הצרכים
    •    מיפוי פרויקטים המחייבים ביצוע בעת השבתה
    •    הכנת תוכנית עבודה
    •    שיפוט ואישור תכנית העבודה ברמת מהנדס החבל
    •    בניית תקציב
    •    מינוי רפרנט מקצועי ומנהל פרויקט לכל פעילות
    •    התארגנות מול "שחמ מקורות ביצוע" ומול קבלנים חיצוניים
    •    בניית לו"ז כולל לפרויקט ולו"ז מפורט לכל פעילות
    •    תיאום ואישור מועדי ההפסקה מול יחידת משאבי מים ורשות המים
    •    שיפוט ואישור ברמת מנהל החבל
    •    הצגה להנהלת החברה
במהלך ההפסקה בוצעו שני פרויקטים מרכזיים שהשפעתם על לוח הזמנים וחידוש אספקת המים היתה קריטית
    •    חיזוק מובלי מי גלם של מפעל סינון - היקף תקציבי 12,300 אלף ש"ח.
עקב הלו"ז הקצר ומורכבות הפרויקט, העבודה התבצעה ברצף, 24 שעות ביממה, במשך 30 ימי עבודה תוך עמידה בלו"ז המקורי. העבודה כללה חיזוקים נגד רעידות אדמה, טיפולי אחזקה, חידוש וציפוי..
    •    חיבור צפוני למגוף מצר מקו תחנת חדרה - היקף תקציבי שלב א' 2,000 אלף ש"ח
ביצוע החיבור יאפשר לראשונה בהיסטוריה במערכת המפא"ר , הזרמת מים ממתפיל חדרה צפונה. 
במסגרת הפרויקט תוכננה הפסקת קליטת מים ממתפיל חדרה במשך 6 ימי עבודה. בפועל בוצעה הפסקה של יומיים בלבד.
הפרויקט היה מוצלח ובוצע תוך עמידה ביעדים, בלו"ז ובתקציב.


בתמונה: התאמת קו מתקן ההתפלה לפתח בצינור המוביל

בתמונה: פתח בצינור "המוביל הארצי" לקראת חיבור מתקן התפלה חדרה
צילום: עמרי הרץ, מנהל פרויקט חיבור צפוני מצר

 

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה