21 שנים להקמת מפעל "הקו השלישי לנגב"

 

ב-24 בנובמבר ציינה "מקורות" 21 שנים להקמת מפעל "הקו השלישי לנגב"

 

מפעל השפד"ן נחשב לגדול ולמשוכלל מסוגו במזרח התיכון.

לאחר הליך הטיפול בשפכים בשפד"ן, מועברים מי הקולחים לשדות החדרה של "מקורות". במהלך ההחדרה אל השכבות התת-קרקעיות עוברים השפכים המטופלים תהליכים שמשפרים באופן משמעותי את איכותם. בנוסף לטיהור התת-קרקעי משמש קטע זה של אקוות החוף גם כמקום אחסון עונתי ורב שנתי לכמויות הגדולות של המים המושבים. "מקורות" מעבירה את המים המושבים באמצעות "הקו השלישי לנגב" להשקיה בדרום הארץ. איכות המים שמופקים מבטן האדמה מתאימה להשקיית כל היבולים החקלאיים, ללא הגבלה, בהתאם לדרישות. "מקורות" הפכה את הנגב לאסם התבואה של מדינת ישראל באמצעות ההשקיה בקולחים שגם חוסכת מים שפירים.
 
המפעל החל לפעול במתכונת מצומצמת כבר בשנת 1977. בנובמבר 1989 הוא הופעל במלואו כמערכת משולבת של קווים (הקו הראשי באורך של כ-90 ק"מ ובקוטר 70 אינץ'), תחנות שאיבה ומאגרים. בשנת ההפעלה הראשונה הוליכה המערכת כ-80 מיליון מ"ק מים מושבים לנגב.  כיום מובילה המערכת עד כ-170 מיליון מ"ק מים מושבים ללקוחות, תחת מערך ניטור ובקרה נרחב. השבת הקולחים מאפשרת הפניית מים שפירים נוספים לשימושים עירוניים ובכך נותנת "מקורות" מענה לעלייה בצריכת המים בישראל.

למעלה