מרחב הצפון


ניקוי המאגר הצפוני במאגר מעלה קישון
"תשלובת הקישון", מפעל ההשבה השני בגודלו בישראל, משיב את מי הקולחים של העיר חיפה, הקריות והעיר עפולה. המים המטוהרים במכון טיהור שפכים (מט"ש) חיפה ובמט"ש עפולה מסופקים לצורכי השקיה חקלאית בלתי מוגבלת בעמק יזרעאל. כן קולט המפעל את מי השיטפונות המגיעים מנחל קישון ומנחל מזרע אל אגם הקישון.
התשלובת כוללת: תחנת שאיבה בסמוך למט"ש חיפה, צינור הולכה באורך של כ-39 ק"מ, מאגרי מעלה הקישון הקולטים את מי הקולחים, מאגר כפר ברוך וארבעה מאגרי הפריפריה באזור התענכים והתבור. סך נפח האיגום - 27.5 מיליון מ"ק. הנפח הכולל של מאגר "תשלובת הקישון" הוא 12.8 מיליון מ"ק. המאגר מחולק למעשה לשני מאגרים – הצפוני והדרומי.
 
בעקבות אילוצים שונים נוצר הצורך לרוקן את המאגר הצפוני.
ריקון המאגר חייב מציאת פתרון לקליטת הקולחים ממט"ש חיפה ולאספקת המים לצרכנים. הפתרון שגובש ביחידת העמקים כלל את סגירת המאגר הדרומי לקבלת קולחים, ריקון המאגר הצפוני למאגרי הפריפריה ולצרכנים והסטת השאיבה ממט"ש חיפה למאגר הצד בכפר ברוך. את העבודות צריך היה לבצע בתקופה בה הצריכה החקלאית נמוכה יחסית ומאגרי הפריפריה נמצאים במפלסים נמוכים. כמו כן נדרש תיאום מוקדם עם מט"ש חיפה, רשות ניקוז קישון ואיכות הסביבה.
לאחר הכנות שנמשכו כחודש וחצי החלו עבודות האחזקה במאגר, שכללו פינוי של 35 טון שפמנונים מהמאגר, החלפת מגוף היציאה מהמאגר בקוטר "48, טיפול בשערי ויסות המים במגדל המאגר ועוד.
לאחר סיום העבודות הוחזר תפעול מפעל התשלובת למתכונתו הרגילה.
על אף כל השינויים בתפעול המערכת הסתיים הפרויקט ללא שיבושים באספקת המים לצרכנים.

כל העבודות בוצעו על ידי עובדי היחידה.

 


לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה