מרחב המרכז

הצלת שחפים באתר החדרה יבנה 4

מרחב המרכז פועל להצלתם של שחפים שחורים בחולות יבנה. השחפים הם עופות מוגנים, הן על פי החוק הישראלי והן על פי אמנות בין לאומיות, עליהן חתומה מדינת ישראל. בחודשים האחרונים נמצאו באתר זה שחפים מתים, שעל פי הסימנים נפגעו כתוצאה מהתנגשות עם כבלים על קו מתח עליון. עיקר הפגיעה מתרחשת בלילה, בעת תעופת השחפים בין אתר האשפה לאגני ההחדרה, בקטע הסמוך לקידוח 314.
בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים ועם חברת החשמל, התקין המרחב תאורה על קידוח "מקורות", אשר מאירה את כבלי החשמל בלילה. זאת כדי למנוע התנגשות השחפים בהם.

 

"צועדים אל המקורות"
פרויקט "צועדים אל המקורות" החל בעקבות הקורסים להעצמת נשים, שהתקיימו בשנת 2006 במסגרת הפעילות בנושא מעמד האישה בחברה. עובדות מרחב המרכז מנהלות את הפרויקט זו השנה השנייה ברציפות. מטרת הפרויקט - הרחבת אופקים, הכרת סביבת העבודה של העובדים ושל חבריהם וחיזוק הקשר והזיקה בין העובדים לחברה/למרחב.
מרחב המרכז היה הראשון שהחל בפרויקט במטרה לשמש פיילוט לשאר המרחבים ויחידות החברה. לצורך קידום הפרויקט במרחב נבחרה ועדה שכללה ארבע נשים. הוועדה בחרה בשם "צועדים אל המקורות" עבור הפרויקט, שמשתתפים בו כל עובדי המרחב. הפעילויות והסיורים מותאמים לקבוצת עובדים הומוגנית, ומבוססים על עיסוקם של העובדים ועל רמת חשיפתם לנושאי הפעילות השונים של החברה.
בשלב הראשון של הפרויקט, שהחל ביוני 2008, התקיימו שני מחזורי סיור של עובדי המשרד מיחידות מטה המרחב, הנדסת המרחב והשפד"ן.
בחודשים נובמבר-דצמבר 2008 התקיימו שני מחזורי סיור לעובדי יחידת אספקת מים צפון ירקון, ובחודש מרץ 2009 התקיימו שני מחזורי סיור של עובדי יחידת השפד"ן .
בסיום הפעילות ממלאים העובדים שאלוני משוב על המיזם, לצורך הפקת לקחים עתידית.
שנת הפעילות הראשונה, שהוקדשה להכרת סביבת העבודה במרחב, עברה בהצלחה רבה. העובדים הביעו את התפעלותם ואת תמיכתם המלאה בביצוע הפרויקט וביקשו שהוא יימשך גם בשנים הבאות.
השנה "צועד" הפרויקט קדימה: הוקמה ועדה מרכזת, בוצעו שני סיורים והתקיימו פגישות עם מנהל המרחב, עם מנהלי יחידות ועם חברות הוועדה, לצורך שימור וקידום הפרויקט.

 

קו מחבר ירקון מערבי למאגר חפץ חיים
במסגרת פרויקט מפעל חפץ חיים מתוכנן "קו מחבר ירקון מערבי",  הכולל מאגר ותחנה בכניסה לחפץ חיים, וקו סניקה למערכת החמישית לירושלים.
קוטר הקו "100 ואורכו כ-8 ק"מ, מתוכו הונחו כ-760 מטר בקטע א', וכיום מבוצעת עבודת הנחה בקטע ד', שתחילתו בכביש 3922 בכניסה לבני עייש, וסיומו בסמוך לכביש 40. אורכו כ-650 מטר.
קטע קו זה מאופיין בחפירה עמוקה - 10 מ' בממוצע - ועבודה בסמוך למבני מגורים, דבר שהצריך פתרון שכלל קיר כלונסאות.
העבודה תואמה עם "החברה הלאומית לדרכים", מאחר שהקו מונח בתחום זכות הדרך של כביש 7 העתידי. במסגרת התיאומים נדרשה "מקורות" לבצע הידוקים מבוקרים במילוי החוזר.
בימים אלה אנו נערכים לכניסה לעבודה בקטע ב', שאורכו כ-4 ק"מ ,תחילתו בגשר החקלאי של קבוצת יבנה וסיומו בכניסה לבית הספר כנות, לאורך כביש 41.

 

מערכת המים החמישית לירושלים
בימים אלה נמצא חלקו המערבי של הפרויקט "מערכת המים החמישית לירושלים" בתנופה אדירה של ביצוע: הונחו קווים גדולי קוטר ("80) – כ-8 ק"מ מתוך כ-17 ק"מ. חלק גדול מהקווים הונחו באזורים בעלי רגישות נופית וסביבתית גבוהה, ו"מקורות" מקפידה לשמור על ערכי הטבע והנוף. הנחת הקווים מתבצעת בליווי קבוע של הארגונים הירוקים (רט"ג,קק"ל).
בקטע זה מתוכננות שתי תחנות שאיבה גדולות:
תחנת חולדה - נמצאת בשלבי ביצוע מתקדמים. הפעלה ראשונית מתוכננת באפריל 2011.
תחנת כפר אוריה - הביצוע החל בימים אלה, הפעלת התחנה מתוכננת עם השלמת מתקני ההתפלה, בסוף 2012.
חלקו המזרחי של הפרויקט, הכולל ביצוע מנהרה באורך 14 ק"מ והקמה של תחנות שאיבה גדולות בתוך גן לאומי הרי יהודה, נמצא בשלבי האחרונים של אישור סטטוטורי בוועדה לתשתיות לאומיות.

פרויקט המנהור נמצא בשלב הכנת מסמכים למכרז בין-לאומי, הצפוי להתפרסם בתחילת 2011.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה