פרויקט הנקז המזרחי לבלימת תהליכי ההמלחה – יוזמה סביבתית של חברת "מקורות" ורשות המים

אקוות החוף (אקוויפר), שהיא אחת משלושת אגני המים הטבעיים העיקריים במדינה והמקור העיקרי למי תהום, מספקת כ-420 מיליון מ"ק מים בשנה בממוצע, כ-25% מכמות המים הנשאבים בארץ. איכות המים באקווה טובה עד בינונית, ומאופיינת בתהליכי הרעה (המלחה) הנגרמים עם השנים, שעלולים להביא להשבתת קידוחים.
חברת "מקורות", המשקיעה  מאמצים רבים בפיתוח, שימור וניהול מקורות המים,  יזמה יחד עם רשות המים מהלך סביבתי לשיקום ולשימור אקוות החוף, באמצעות פרויקט הנקז המזרחי.
עלות התכנית, שאישרה רשות המים במהלך פברואר 2010, עומדת על כ-450 מיליון ₪, והיא כוללת הקמה וביצוע של כ-40 קידוחי מים מליחים, קווי מי גלם מאספים, שני מתקני התפלה (להט וגרנות), קווי אספקת מים, מערך קידוחי ניטור ומתקנים נלווים נוספים. 
 
פרויקט קידוחי הנקז המזרחי שמובילה חברת "מקורות", הנו חלק מרכזי מהתכנית הכללית לשיקום חלקה הדרומי של אקוות החוף. אזור השיקום משתרע בין אשדוד בצפון לקיבוץ ניר עם בדרום, ובין קו החוף במערב למושב בני-עייש במזרח.
מטרות תכנית השיקום: ייצוב מפלס מי התהום ושמירה על גרדיינט בכיוון מערב, בלימת תהליכי ההמלחה באקווה ושימור האוגר התפעולי של האקווה.
 
במסגרת תכנית הנקז המזרחי ייקדחו 20 עד 26 קידוחים חדשים לאורך רצועת השטח שבין שדרות למושב בני-עייש. קידוחים אלו יצטרפו ל-15 הקידוחים הקיימים לאורך תוואי זה (קידוחי כוכב, משואות יצחק וברקה), ויחד ייצרו קו רציף של 35 עד 40 קידוחים לתפוקה של 35 עד 40 מיליון מ"ק מים לשנה.
קידוחים אלו יהוו חיץ הידרולוגי שימנע המשך חדירת המים המליחים מערבה אל האקווה. המים המליחים יותפלו במתקני ההתפלה להט וגרנות, ואילו רכז התמלחת יורחק מאזור השיקום לים דרך קו תמלחת גרנות-להט-קצא"א.
המים המותפלים יסופקו לצרכנים השונים באזור השיקום. כמות המלח שתורחק מהאקווה באמצעות הקידוחים ומתקני ההתפלה נאמדת ב-17,000 – 20,000 טון בשנה.
 
חלק אינטגרלי ממפעל זה הוא מערך להתפלת המים המליחים שיופקו באמצעותו, ואספקתם לשימוש. מפעל הנקז המזרחי מאגד בתוכו שתי מערכות התפלה: להט במרחב הדרום וגרנות במרחב המרכז.
באתר גרנות קיים מתפיל שהוקם לפני מספר שנים, המנצל את קידוחי שפיר ומשואות יצחק. המתפיל (יחידה מספר 1) פועל בספיקה של 9,000 מ"ק ליום (מק"י), ומזרים את מי המוצר אל מאגר גרנות א'. בימים אלו נמצא בביצוע השלב המיידי בפיתוח המתפיל, במסגרתו תוקם יחידה מספר 2, לתפוקה יומית של 10,000 מק"י, לספיקה מרבית של 11,300 מק"י.
 
מתפיל להט מוקם באתר שבו היו בטרם ביצוע הפרויקט ברֵכת להט למים שפירים (בנפח 5,500 מ"ק) ובוסטר להט, לשאיבת המים מהברֵכה, לאספקה ולהולכה אל חיבור ל"קו ירקון נגב". ביצוע מתפיל להט מתוכנן בשני שלבים: שלב מיידי לספיקה של 20,000 מק"י ובהמשך - שלב הכפלה ל-40,000 מק"י.
 
באמצעות פרויקט זה תורמת חברת "מקורות" רבות לבלימת תהליכי ההמלחה של האקווה ולשימור האוגר התפעולי. בתהליך הכנת התכנית הכללית לשיקום האקווה ולהכנת תכנית הנקז המזרחי נבחנו מספר חלופות שיקום אפשריות, כולל השארת המצב כפי שהוא כיום. מבחינת החלופות התברר שבהשארת המצב כפי שהוא, ללא נקיטת פעולות כלשהן, קיימת סכנה מוחשית להמלחה ולזיהום אוגר חשוב זה.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה