סמנכ"ל חטיבת כספים, יוחאי שוחט

חטיבת כספים

הנפקת אג"ח מקורות חברת מים לגופים מוסדיים – ספטמבר 2018

כתבה: לינה לוי-דרגוצקי, מנהלת יחידת הגזברות

החל משנת 2003, חברת "מקורות"  פונה לשוק ההון הישראלי לגיוס מקורות מימון לפיתוח משק המים ולפירעון חוב שוטף.

"מקורות חברת מים" מדורגת מזה 16 שנים ברציפות על ידי חברת מעלות  S&P בדירוג אשראי מקסימאלי ilAAA.

החל משנת 2003 החברה הנפיקה למשקיעים מוסדיים (כגון קרנות פנסיה, קופות גמל, חברות ביטוח ועוד)  11 סדרות אג"ח לא סחירות וגייסה סך מצטבר של כ-10 מיליארד ₪.
משקיעים גדולים באג"ח מקורות, בסכום  הגבוה מ 500 מלש"ח : עמיתים קרונות פנסיה, כלל ביטוח פנסיה וגמל, מגדל חברה לביטוח  , מנורה ביטוח, הראל חברה לביטוח ואלטשולר – שחם.

נכון לימים אלו היתרה המשוערכת של אגרות החוב הינה כ- 7  מיליארד ₪. אגרות החוב של החברה צמודות למדד ובעלות תקופות ארוכות לפדיון. לדוגמא: אג"ח "מקורות" סדרה 8 שהונפקה לראשונה ביולי 2011 והורחבה מאז מספר פעמים , תפרע עד שנת 2048.

החברה רואה סינרגיה בין הצורך שלה למקורות מימון ארוכי טווח לבין הביקוש מצד משקיעים מוסדיים לאפיקי השקעה ארוכים וסולידיים.

העובדה ש"מקורות" שומרת מזה 16 שנים ברציפות על דירוג האשראי המכסימלי -   ilAAA/Stable- על ידי חברת "מעלות S&P", מהווה אבן יסוד בביקושים הגבוהים ובריביות האטרקטיביות בהנפקות אגרות החוב של החברה שהיו במרוצת שנים.

בשנת 2018 דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בהיקף של 700-900 מלש"ח , בספטמבר 2018  מקורות יצאה להנפקה .

ההנפקה זכתה לביקושם גבוהים בהיקף של כ 1.3 מיליארד ₪. מקורות גייסה 900 מיליון ₪ באמצעות הרחבת סדרה  8 שהונפקה לראשונה בשנת 2011 , נפרעת החל משנת 2016 ועד לשנת 2048 , בריבית אטרקטיבית של 2.45% (צמוד למדד).

ביקושי היתר לעומת היקף הגיוס שתוכנן מהווים ביטוי לאמון בו זוכה החברה בשוק ההון הישראלי.

המשקיעים הבולטים השתתפו באמצעות  קופות הפנסיה, גמל והשתלמות של : מגדל חברה לביטוח, אלטשולר שחם, הראל חברה לביטוח, הלמן אלדובי, מנורה מבטחים, ברק קפיטל, ילין לפידות ומיטב דש.

את ההנפקה הובילו סמנכ"ל לכספים יוחאי שוחט ומנהלת יחידת הגזברות לינה לוי-דרגוצקי בסיוע קבוצת חתמים : דיסקונט קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל ורוסאריו קפיטל חיתום.

הנהלת החברה מייחסת חשיבות רבה לשמירה על דירוג האשראי הקיים (ilAAA) המהווה יעד אסטרטגי באיתנות הפיננסית של החברה, ומאפשר לחברה להמשיך ולזכות באמון המשקיעים לאורך זמן.

ההון שגויס יושקע בהמשך פיתוח משק המים ובקידום פרויקטי מים בעלי חשיבות לאומית, כדוגמת "מערכת המים החמישית לירושלים, פתרון ארוך טווח למשבר המים ביהודה ושומרון ופיתוח הבניה וההתיישבות בארץ באמצעות חיבור שכונות ויישובים חדשים למערכת המים הארצית, כדוגמת היישוב חריש.

בנוסף, יושקע ההון בהתחלת ביצוע פרויקטים  חדשים שאושרו בממשלה כחלק מהתמודדות עם הבצורת -  תגבור אספקת המים ממרכז הארץ צפונה, העברת מים לכנרת, חיבור מתקן ההתפלה בגליל המערבי למערכת המים הארצית, חיבור מתקן ההתפלה שורק 2 למערכת המים הארצית, שדרוג וביצוע של 500 קידוחים, שדרוג תשתיות בגליל המערבי.


 

 

הטמעת תוכנית האכיפה למניעת מעילות והונאות, שוחד ושחיתות
 

 

כתבה: ברטה טנצר-מלמן, מנהלת סיכונים וציות

 

סיכוני מעילות והונאות חושפים את החברה לסיכונים שונים, לרבות: סיכונים משפטיים, פגיעה באמון הלקוחות ונזקים כלכליים ותדמיתיים. לפיכך, דירקטוריון והנהלת החברה רואים חשיבות רבה במניעת סיכון זה. במסגרת תכנית האכיפה, מוסדרת מדיניות החברה בנושא לרבות קביעת דרכי הדיווח והטיפול בקרות אירוע.
בימים אלה החברה פועלת להטמעת לומדה בנושאים מניעת מעילות והונאות, שוחד ושחיתות וזיהוי ומניעת ניגודי עניינים אשר תהיה נגישה לכלל עובדי החברה ותהווה היכרות עם עיקרי תכנית האכיפה של החברה בנושא מעילות והונאות , שוחד ושחיתות.
הלומדה נבנתה תוך שיתוף פעולה וידע של יחידת ניהול סיכונים וציות, יחידת הדרכה ופיתוח ארגוני ויחידת מערכות מידע וצפויה להתפרסם לעובדי החברה במהלך השבועות הקרובים.
הלומדה כוללת היכרות ראשונית עם נושא מעילות, הונאות, שוחד ושחיתות וניגוד עניינים . להיכרות מעמיקה בנושאים, יש לעיין בתכנית האכיפה המלאה של החברה ובנהלי החברה הרלוונטיים - ראה לינק

 
הלומדה מפרטת את דרכי התקשורת ואת הגורמים אליהם ניתן לפנות כאשר מתעורר חשש לאירוע מעילות והונאות, שוחד ושחיתות או ניגוד עניינים.
הלומדה כוללת את  התכנים הבאים:

  1. מדיניות ההנהלה בנוגע למעילות והונאות
  2. עיקרי תכנית האכיפה של החברה
  3. מושגי יסוד: מעילות, הונאות, שוחד ושחיתות
  4. היכרות עם מאפייני אירועי מעילות והונאות, שוחד ושחיתות
  5. הצגת דרכי תקשורת וגורמים אליהם ניתן לפנות כאשר מתעורר חשש לאירוע מעילות והונאות, שוחד ושחיתות
  6. אחריות העובד לדיווח במקרה של גילוי או חשד לאירועי מעילות, הונאות, שוחד ושחיתות
  7. הגנה לחושפי מעילות, הונאות, שוחד ושחיתות
  8. היכרות עם הוראות החברה בנושא ניגוד עניינים, לרבות זיהוי מצבים העשויים להעיד על ניגוד עניינים

 

איור: אופן דיווח בפורטל החברה

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה