מנהל יחידת מערכות מידע - צביקה גליכמן

יחידת מערכות מידע

תכנית עבודה תלת שנתית לאבטחת מידע והגנת סייבר

 

כתב: אודי רוט, מנהל מחלקת אבטחת מידע


כחברת תשתית לאומית מהווה "מקורות" יעד אטרקטיבי ויוקרתי לתקיפה.
תקיפת סייבר של מערכות מחשוב תפעוליות של חברת תשתית לאומית כדוגמת "מקורות" עלולה לאפשר לתוקפים לשבש את אספקת המים ובתנאים מסוימים אף לפגוע באיכותם.
תקיפת סייבר ופגיעה ב"מקורות" עלולה לגרום לפגיעה מורלית במדינת ישראל ולהביא לגל תקיפות נוסף כחלק מרכיבה על גל ההצלחה.

בשנים האחרונות אנו רואים גידול חד באיומי הסייבר על אירגונים, חברות ואזרחים פרטיים. ככל שחולף הזמן משתכללים התוקפים ומשתכללות שיטות התקיפה. התפתחות האיום מחד, וכניסה לפרויקטים חדשים תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות מאידך, מחייבים התאמה שוטפת של מערך אבטחת המידע והגנת הסייבר.

כמענה לסיכונים, הוכנה תכנית עבודה לאבטחת מידע והגנת סייבר לשלוש השנים הבאות. התכנית תאפשר לחברה להיערך לסיכוני אבטחת מידע וסייבר קיימים עתידיים, וכן תאפשר לעמוד בדרישות והנחיות הרגולציה בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר.

מטרת התוכנית לאפשר התמודדות נכונה עם מתאר האיומים ולהקטין למינימום את הסיכונים הכרוכים בתפעול שוטף של המערכות הניהוליות ומערכות אספקת המים,להכין תשתית איתנה ומאובטחת, הן טכנולוגית והן אנושית, לפיתוח עתידי של מערכות ממוחשבות ולהכין את מערך המחשוב והתקשורת לעידן החדש, תוך מתן מענה לקישוריות המוגברת,  אל ומ-רשתות החברה,  והכל באופן מאובטח.

ה"אני מאמין" של אבטחת מידע והגנת הסייבר ב"מקורות" הוא לאפשר לעבוד באופן מאובטח במקום לעצור ולמנוע. אנו מאמינים ופועלים עפ"י התפיסה, שאבטחת מידע והגנת סייבר לא צריכה לבוא על חשבון יכולת קישור ועבודה יעילים ולא יכולה לעצור את הקידמה. תפיסה זו התוותה את דרכנו ותמשיך גם לשנים הבאות.

 

 


 


פרויקט מערכות שכר ומשאבי אנוש


כתב: רונן פלד – מנהל מחלקת יישומים ניהוליים


בתחילת שנת 2018 הופעלו בהצלחה פרויקטים להחלפת מערכת שכר והטמעת מודל משאבי אנוש מבוסס מערכת SAP (SAP HCM).
בשלהי שנת 2016, התקבל אישור ליישום הפרויקטים והם הושלמו בלו"ז קצר ומאתגר.

SAP HCM - הפרויקט יושם עפ"י מתודולוגיה הנהוגה בפרויקטים עתירי נתונים וחסיונם תוך שילוב מלא של גורמי המטה והמרחבים.
בתוך כך, התנהל תת פרויקט חשוב ומאתגר של טיוב נתוני עובדים. לראשונה בחברה בוצע איסוף נתוני עובדים, בדיקות נתונים קיימים והשלמת נתונים חסרים לכלל אוכלוסיית עובדי החברה על ידי צוותי משאבי אנוש במרחבים ובמטה וכיום ניתן לקבל תמונה מלאה על כל עובד באשר הוא.
כמהלך מקביל, בוצעו הדרכות למשתמשי המערכת ובוצע  עדכון בנושא הרשאות גישה לנתוני המערכת.

המערכת כוללת תהליכים מובנים בתחום ניהול משאבי אנוש, כגון: קליטת עובדים, ניהול אוכלוסיות, ניהול שיבוצים ומעברי עובדים, תהליכי קידום עובדים, ניהול תקן מצבה ועוד.

הטמעת מודול משאבי אנוש ב-SAP יוצרת אינטגרטיביות המשרתת את כלל המודולים הקיימים בארגון ומאפשרת הצגת תמונת מצב מלאה ומקיפה מכל ההיבטים העסקיים של ניהול המשאב האנושי בארגון.


החלפת מערכת שכר: בסוף שנת 2017 הסתיים ההסכם עם חברת מל"מ, שניהלה את מערכת שכר העובדים במשך 10 שנים. לאחר ביצוע הליך מכרזי,  נבחרה חברת חילן כספק השירות ל"מקורות" בשנים הבאות.
הפרויקט הוגדר כפרויקט מורכב בעל רמת קושי גבוהה בשל  2 סיבות עיקריות:

  1. לו"ז קצר מאוד ליישום והטמעת הפרויקט (תאריך בחירת הספק - 07.17 יישום ועלייה לאוויר 01.18)
  2. חוקת שכר ייחודית - הסכם קיבוצי.


מערכת השכר החדשה משמשת כמנוע לחישוב שכר בלבד (בשונה ממערכת מל"מ, ששימשה גם כמערכת לניהול משאבי אנוש).
הקישור בין מערכת משאבי אנוש לבין מערכת השכר מאפשר העברת  נתוני עובדים המשפיעים שכרית ובאים לידי ביטוי בשכר העובד.

לאחר עבודה מאומצת יושמו הפרויקטים בהצלחה רבה, בלו"ז ובתקציב הנדרש. הצלחה זו הינה פרי של שיתוף פעולה מלא עם  גורמי מש"א ושכר במטה ובמרחבים, ובכלל זה זמינות גבוהה מאד, קבלת החלטות מהירה ונכונות לביצוע מיידי של כל משימה שעלתה במהלך הפרוייקטים.

בימים אלו התאפשר שימוש באפליקציית השכר של "חילן" , המאפשרת צפייה בתלושי השכר ובנתונים נוספים במכשירי טלפון חכמים ובמחשבים האישיים.

במהלך שנת 2018, יורחבו יכולות המערכות ויתווספו שיפורים בייעול תהליכים, פיתוח דו"חות ומתן כלים נוחים יותר לניהול המשאב האנושי בחברה. בנוסף, מתוכננת החלפת מערכת ניהול הנוכחות (לביא) במערכת של חברת "חילן".

 

 


 


פרויקט הקמת מערכת "תיאום תשתיות"

 
פיליפ מדניק – מנהל מחלקת מערכות מים

תהליך "תיאום תשתיות" ב"מקורות" נועד להגן על נכסים ואינטרסים עתידיים של החברה ולמנוע חשיפה לנזקים כספיים בעת ביצוע פרויקטים של גורמים חיצונים.
מדי שנה מגיעות ל"מקורות"  כ–10,000 פניות לצורך תיאום תשתיות ותיאום סטטוטורי. פעילות בתחום תיאום תשתיות וסטטוטוריקה מתבצעת במקורות ע"י ממונים סטטוטוריים, ממוני מקרקעין, מתאמי תשתיות, מהנדסי קווים, מהנדסי איכות סביבה, אנשי מל"ח וגורמים אחרים והכל על פי  צורך.
עם הכניסה לתוקף של תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה ("חוק בין המרפסות"), בהעתקות הקשורות בתאום תשתיות והפשרת שטחים פתוחים לטובת בינוי, נוצר מצב בו כמות הפניות המתקבלות ב"מקורות"  הולכת וגדלה,  בעוד זמן הטיפול בפניה הוגבל ל – 14 ימי עסקים. לפי תקנות הרישוי החדשות כל פניה שלא תענה במועד הנקוב תחשב להסכמה, כלומר העתקת התשתיות עשויה להתבצע על חשבון "מקורות".
נכון להיום, במרחבים, בחבל ובמטה מתבצעים תיאומי תשתיות מול גופי תשתית ארציים ומקומיים, קבלנים ויזמיים פרטים, כחלק מתהליכי אישור תב"עות (תוכניות בניין עיר), הוצאת היתרי בניה, הרשאות והיתרי חפירה. הדבר מבוצע בהתאם לפניות שמתקבלות במרחבים ומטופל בכלים ממוחשבים שונים. עם עלייתה לאוויר של מערכת רישוי זמין במנהל התכנון של משרד האוצר, מתנהלים תיאומים גם במטה החברה, באמצעות מערכת הקיימת ביחידת התכנון.
היות ולא קיים מענה אחיד כנדרש  במערכת רישוי זמין, האחראים הסטטוטוריים במקורות מתמודדים עם עבודה מסורבלת (בעת שימוש  במערכת מקוונת להגשת תכניות.

 

 

בעת ביצוע בדיקת הצרכים והאפיון, עלה הצורך בניהול וריכוז ההיסטוריה של תהליך תיאום תשתיות החל ממענה בשלב התב"ע, דרך המענה בשלב היתר הבניה וכלה בשלבי הביצוע והתפעול. לפיכך הוגדר  צורך אמיתי לתעד בכל שלב את היסטוריית השתלשלות הפנייה ולוודא כי הדרישות, בשלב התב"ע, יושמו בשלב בהיתר ובשלב הביצוע  כמו גם  יישום  הנחיות,  שניתנו בשלב ההיתר  וכן הלאה.
מסיבות אלו נולד הצורך בייעול תהליכי העבודה ובדיקת ואישור פניות לתיאום תשתיות ותיאום סטטוטורי.

יחידת מערכות מידע תפתח, כמענה, מערכת ארגונית שצפויה להחליף חמש מערכות מקומיות הפועלות  כיום במרחבים ובמטה ותנהל את תהליך הפנייה משלב קבלתה ועד מתן תשובה לפונה דרך כל שלבי הבדיקות והאישורים הנדרשים. המערכת תרכז את כל המידע הקשור לפניות שמתקבלות, לתאום תשתיות ולתאומים סטטוטוריים ותשפר את יכולת התיאום, תוך מתן מענה אחיד המשקף את מדיניות החברה, כל זאת תוך התממשקות למערכות חיצוניות בהן- מבא"ת, רישוי זמין ומערכת תיאום התשתיות של מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) הנמצאת בשלבי אפיון.
המערכת תכלול כלים מבוסס GIS שיעזרו למשתמשים לקבל החלטה לגבי מידת הסיכון לתשתית ולנכסי "מקורות" כתוצאה מתשתיות המתוכננות בקרבה לתשתיות "מקורות" (קיימות או מתוכננות). 
המערכת תכיל מגוון יכולות תשאול שיאפשרו תחקור והפקת מידע בקלות ויעילות ותכלול ממשק אינטרנטי, שיאפשר לגורמי חוץ לצפות במיקום (סכמתי) של תשתיות מקורות על רקע מפה טופוגרפית. בנוסף, תאפשר להעלות תכניות על רקע שכבת האינטרסים של " מקורות", לקבל הנחיות להגשת בקשה, לשלוח בקשה מובנית לתיאום תשתיות ולעקוב אחרי סטטוס טיפול בפניה. ממשק זה יסייע למתכננים חיצוניים לצמצם את נקודות החיכוך עם "מקורות" , עוד לפני הגשת בקשה להיתר דרך רישוי זמין. 

המערכת עתידה לעלות לאוויר בשנת 2019.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה