סמנכ״ל פיתוח - מוטי שירי

סמנכ״ל פיתוח

מאגר רחלי ברזילי (ז"ל)


כתב: היימן סלאמה

מאגר רחלי בנפח 215 אלמ"ק, ממוקם בצמוד לצומת סומך. המאגר מוזן מקו אשכול סומך באורך של כ- 11 ק"מ וקוטר "60 המזין את המאגר ממי המוביל הארצי. הקו הופעל בסוף ינואר 2018 והחל לספק מים באופן סדיר.
המאגר ברום +100  מכוסה בכיסוי צף ויספק את המים בקווי חלוקה  גרביטציוניים בקוטר 64 " ו 60 " לכיוון בריכות שפרעם והעיר חיפה. קווים אלו נמצאים בשלב תכנון מפורט והוצאת היתרי בנייה. ביצועם יחל במהלך שנת 2018.
לשם ביצוע המאגר,  במקומו הייחודי,  בלב חורשת אלונים עתיקים ועצי זית בוגרים, ובשולי אתר עתיקות מוכרז, היה הצורך בביצוע עבודות מיוחדות בהיקף חסר תקדים.
ראשית נערך סקר צומח ע"י רשות הטבע והגנים במסגרתו הועתקו הגיאופיטים מהמאגר. לאחר מכן נערך סקר מורחב לממצאי עתיקות. חלק מהממצאים הועתקו לאתר מנהלת הפרויקט ויוחזרו כחלק מהשיקום הנופי של המאגר. כל זה מתוך כבוד ורצון לשמר את המורשת הקיימת בשטח.
את העצים העתיקה חברת "מקורות"  באמצעות מכרז מקיף וזוהי עבודת ההעתקה הגדולה במדינה בכל סדר גודל. העצים ניטעו מחדש מסביב לסוללת המאגר, מתוך מחשבה וראייה כוללת של שמירת הנוף הטבעי מסביב למאגר.
עבודות הקמת המאגר החלו בתחילת חודש פברואר 2018, לאחר עיכובים רבים בקבלת היתר הבניה.  עיריית קריית אתא הפעילה מאמצים רבים למנוע "ממקורות"  לקבל היתר בניה להקמת המאגר, אך חברת מקורות הצליחה בנחישותה לקבל היתר בניה ולהתחיל את עבודות העפר.
המאגר מתוכנן הנדסית לאיזון בנפח החפירה והמילוי.  לשם הקמת הסוללות לא נצטרך לייבא חומר חיצוני, למעט חומר החרסית לאיטום המאגר אותו נצטרך לאתר ולבדוק מבורות השאלה. המאגר בחלקו הצפוני יהיה חפור באדמה, עודפי החפירה ייגרסו ויעברו הידוק בצידו הדרומי של המאגר שם תתנשא הסוללה עד ל כ 10 מטרים מעל התחתית.
הפרוייקט נמצא בשטח מרחב הצפון, מנוהל ע"י איימן סלאמה כחלק ממנהלת אשכול סומך המנוהלת ע"י מוטי שירי,  סמנכל פיתוח.שטח תחתית המאגר. גריסת חומר מקומי לסוללות המאגר.

 

 

 


 

 

הערכות לביצוע קידוחים לעשור הקרוב

 

כתבה: שירלי אומיד

מקורות המים הטבעיים בישראל, לרבות מי תהום, היו ונותרו חשובים מאוד לאספקת המים הסדירה במדינה, ומהווים גם היום, בעידן ההתפלה, מקור מים חשוב. משק המים עומד בפני בעיה הולכת ומחריפה בכל הנוגע להקמת קידוחי מי שתייה ברחבי הארץ. בעיה זו צפויה להגיע למסה קריטית בשנים הבאות, באופן שישפיע קשות על האפשרות להבטיח את מקורות המים בישראל, ובכלל זאת יעילותם, אמינותם ואיכותם.
על מנת לסבר את האוזן נציין כי 64% מכלל הקידוחים הם בני שלושים שנה ויותר, ועד לשנת 2030 צפויים כ- 40% מהקידוחים לצאת מכלל שימוש, ונדרשים, עד לשנת 2030, כ- 447 קידוחים חדשים (מתוכם כ- 346 קידוחים חליפים) . 
תנופת הפיתוח הבאה לכדי ביטוי במתווה אסטרטגי  המתגבש  לתחום הדיור לשנת 2040, נסמכת על האפשרות לספק מים בזמינות ובאיכות, גם באמצעות קידוחי מים. גידול מתמיד בצריכת המים בישראל, כמו גם הקמה של שכונות חדשות ברחבי הארץ, מחייבים להגדיל את הפקת המים ממקורות שונים ולהכין תשתיות מים נאותות עבור השכונות החדשות, בפריסה רחבה לאורכה ולרוחבה של הארץ, במיוחד במקומות בהם אין חיבור למערכת הארצית וקידוחים הם האמצעי המרכזי לאספקת מים.
מנגד, התרחבות הבניה ברחבי הארץ לשטחים חדשים שבהם לא הייתה בניה קודם לכן, מצמצמת את השטחים שבהם ניתן להקים קידוחי מי שתייה חדשים, לאור מגבלות אזורי המגן. יתרה מכך, המעבר ההולך והגובר להשקיה במי קולחין מגביל ומצמצם אף הוא את השטחים בהם ניתן לאתר רדיוסי מגן חפים ממגבלות תוצאת הדברים תהיה, שלא ניתן יהיה לספק את תשתיות המים הדרושות לציבור בישראל בשנים הבאות, לרבות לכל אותן שכונות חדשות ואזורי מסחר ותעשיה חדשים בכל רחבי הארץ.
היקף העלויות השנתיות בעבור ביצוע הקידוחים החליפיים נעמד על כ- 100 מלש"ח בשנה.תוכנית לאספקת מים בציר חוצה שומרון, מקטע עוקף עזון-עטמה

 
כתב: מתן קריידלר, מנהל פרויקט, מרחב מרכז.
צילם: דור נדל, מהנדס ביצוע, שח"מ מקורות.

מפעלי אספקת המים ביהודה ושומרון נמצאים בקצה גבול יכולת האספקה ללא אמינות אספקה וללא גמישות תפעולית. בשנים האחרונות לא פותחה מערכת הולכה נוספת ליהודה ושומרון.
הקיטון במקורות המים והגידול בצריכת המים, כולל הצריכה החקלאית בהתיישבות הישראלית,  הביא לכך שיש מחסור במי שתייה לצרכנים ישראלים ופלשתינאים.
הבצורת המתמשכת של השנים האחרונות גרמה לייבוש מעיינות שהיו חלק מאספקת המים לישובים פלשתינאים ביו"ש, וכן לירידת מפלסי מי התהום וירידה בכושר ההפקה בקידוחים הישראלים והפלשתינאים.
בעקבות החלטת ממשלת ורשות המים, לתגבר את אספקת המים ליהודה ושומרון עבור שתי האוכלוסיות, החלה חברת מקורות בגיבוש תכנית כללית לשדרוג ותגבור אספקת המים במפעלים השונים, ובדגש על מפעל חוצה שומרון.
תחילתו של מפעל הקיים כיום לאספקת מים לחוצה שומרון הוא במוביל הארצי, בתחנת נווה ירק הסמוכה לצומת קסם במערב, מקביל לכביש 5 ושטח B בשליטה פלסטינית, דרך אלקנה, בידיה, ברקן ועד לעיר אריאל וצומת תפוח במזרח.
מפעל זה מצוי בקצה גבול יכולת האספקה, עקב קווי אספקה בעלי קוטר קטן ותחנות בעלות ספיקה נמוכה, שאינה עונה על דרישת המים עבור שתי האוכלוסיות.  כמו כן סובל המפעל מגניבות מים רבות, כיוון שחלקו הגדול עובר בשטחים בשליטה פלסטינית שלמקורות ויחידת הצפ"א של רשות המים אין גישה רציפה אליהם, כאשר חברת מקורות מעריכה את סך אספקת המים הלא חוקית (גניבות מים ) מעל 6 מלמ"ש.
 לאור האמור, הוחלט לתכנן ציר מים חדש מקביל, שיחליף למעשה את רוב הציר הישן, ישען בחלקו על תחנות קיימות שיוגדלו וקווי מים קיימים, ויעבור בשטחים בהם קיימת גישה רציפה למקורות כך שלמעשה יקטין ואף יבטל את נושא גניבות המים, כל זאת עד לשנת היעד 2025.
הציר החדש מתחיל בתחנה חדשה הנקראת אלישמע (כשם המושב בו היא מוקמת), אשר תשאב מים מהמוביל הארצי, ותסנוק אותם דרך קווי מים בקוטר "60 שחלקם יונחו בדחיקה של צינורות משולבים תחת מחלף חורשים וכביש 531, קווי "54 שיונחו בתוך יער חורשים במרכז, "48 דרך אורנית, "42 עד לאלקנה ומשם בקווים קיימים בעלי קוטר מספיק בשלב ראשון עד לאריאל וצומת תפוח. לאורך הציר מתוכננות 2 בריכות מים: 7500 מ"ק במחלף שער השומרון מערבית לאלקנה ברום 155+ ובריכת 10,000 מ"ק בישוב אלקנה ברום 280+, כמו כן מתוכננות באתרים אלו גם 2 תחנות שאיבה חדשות , והרחבת תחנת שאיבה קיימת בברקן.
משיקולי אספקת ומתן מענה מיידי כבר בקיץ 2018 התוכנית חולקה ל-4 שלבים:
שלב מיידי לקיץ 2018 : מתן מענה לגניבות המים בקטע הקו הקיים באיזור עזון-עטמה על ידי ביצוע מיידי של קו עוקף המורכב מקטע קו בקוטר "48 ובאורך 2.8 ק"מ שנקרא חוצה שומרון קטע ד' וקטע קו נוסף בקוטר "42 ובאורך 1.7 ק"מ שנקרא אלקנה - שער שומרון קטע א', אשר יחדיו מבטלים למעשה קטע קו קיים בקוטר "24 העובר כולו בשטח B וממנו מתבצעות מירב גניבות המים.
בימים אלה, חברת שח"מ החלה בהנחת שני קווים אלו, עבודה הכוללת חציבה בסלע קשה, גריסת הסלע, ביצוע 4 קידוחים אופקיים: 2 בקוטר "60 ו-2 בקוטר "30, עבודה במקביל לכביש 505 המהווה עורק תחבורה עיקרי באיזור והעתקת מרובות של עצי זית לאורך התוואי.
השלמת מקטעים ראשונים אלו של התוכנית, תחזיר למאזן המים במפעל כ-4000 מק"י אשר נגנבים מקו ה-"24 הקיים, ובכך תשופר אמינות אספקת המים באיזור ולו במעט, בקיץ הקרוב.
שלב א' עד לשנת 2020: מיצוי מערכות האספקה הקיימות והעברת עודפי מים מאזור אלפי מנשה על-ידי העברת מים מציר נווה ימין (כביש 55) מעומד אלפי מנשה, דרך קו חדש בקוטר "42 ובאורך 8 ק"מ שנקרא אורנית אלפי מנשה מקביל , דרך קו חדש בקוטר "48 ובאורך 1.8 ק"מ שנקרא חוצה שומרון קטע ג' אשר מתחבר לקטע ד' המבוצע כבר בימים אלה, כך שתיהיה אספקת מים עד אלקנה ללא תלות בבניית בריכת שער השומרון.
שלב ב' עד לשנת 2022: העברת מים מהמוביל הארצי על-ידי תחנת אלישמע, דרך קווים חדשים בקטרים "60 ו-"54 דרך בריכת שער השומרון שתוקם עד אז, ועד אלקנה. מאלקנה, דרך בריכה ותחנה חדשה, על בסיס קווי המים הקיימים עד לברקן, ומתחנת ברקן המוגדלת לאריאל ותחנת תפוח.
שלב ג' עד לשנת 2025: השלמת כל התוכנית, הכוללת חיזוק קווי הולכה קיימים ע"י הנחת קווים מקבילים, וחיזוק קווים ליישובים בציר חוצה שומרון.  שינוי ושיפור אספקת המים לכפר קאסם ע"י הקמת יחידת שאיבה ייעודית בשער השומרון, ושינוי הרכב תחנת ירק.תוואי הקו במקביל לכביש 5050 לאורנית                                     חציבת התוואי במקביל לכביש 505 לאלקנה

הכנת בור עבור 2 קידוחים אופקיים "60 ו-"30                       שימוש בטרנצ'ר לכריית התעלה וגריסת הסלע

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה