מ"מ סמנכ"ל כספים - מירי שדה

סמנכ״ל כספים

תיקון 27 לחוק המים והיערכות לביצוע חיובי 2016 למפיקים
 

כתב: שלומי קרוייזר, מנהל יחידת הצרכנים

תיקון 27 לחוק המים אושר במליאת הכנסת ביום 30.1.17 ונכנס לתוקף ב-30.4.17 וזאת לאחר הליך חקיקה ארוך במסגרת ועדה משותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה.
תיקון 27 הינו חלק מהרפורמה הכוללת בתעריפי המים במסגרתה נקבעו תעריפי מים המשקפים עלות ריאלית של אספקת השירותים.
תכליתו של התיקון הינה להגדיל את השוויון ברמה הארצית בין צרכני המים השונים למטרות חקלאות ולהסדיר את התעריפים שישלמו ספקי המים המפיקים הפקה עצמית מספקת לצרכניהם.
כמו כן, התיקון קובע כי כספים ששולמו עד כה כהיטל הפקה לאוצר המדינה, ישמשו את משק המים לצורך הפחתת תעריפי המים, ואכן, בהמשך לתיקון החוק, קבעה מועצת רשות המים כי תעריף הצריכה הביתית במדרגה הנמוכה יופחת ב-14.5%.
תיקון החוק קובע כי מקורות תרכוש מהמפיקים הפרטיים את המים המופקים על ידם ותמכור את המים לצרכנים (לרוב המפיק של המים הוא גם הצרכן שלהם), והכל בהתאם לתעריפים שתקבע מועצת רשות המים.
ההיערכות ליישום תיקון החוק והדיונים בכנסת ומול רשות המים מלווים על ידי נציגים ממטה החברה ומהמרחבים בתחומים שונים  : הנדסה, מערכות מידע, לשכה משפטית, כספים ועוד.
יחידת מערכות מידע נערכה מבעוד מועד לתת מענה לתיקונים בחוק. מערכת המים 103 וכן מערכת גביה ולקוחות שוכפלו והותאמו לדרישות החדשות עפ"י המידע הקיים היום בידינו. עם תחילת החיוב עפ"י קריאות בפועל, ידרשו תיקונים נוספים באלגוריתם החישוב והקמתם של ממשקים חדשים אל ומרשות המים. 
על בסיס נתונים שהעבירה רשות המים למקורות, החיובים עבור מים שהופקו בשנת 2016 בסכום  של למעלה מ-220 מליון ₪ נשלחו על ידי המרחבים למאות מפיקים עירוניים וחקלאיים בסוף חודש מאי 2017.
מועד התשלום של חיובים אלו הינו בחודש יולי 2017.
הפקת החיובים בגין שנת 2017 ואילך נבחנת בימים אלה מול רשות המים.                           

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה