מנכ״ל שח״מ - אהוד..

שח״מ מקורות ביצוע

תכנון וביצוע מתקני סינון להרחקת מנגן בטכנולוגיית "MNM"
 

 

כתב: איל אורלי, מנהל מדור הנדסת תהליך, שח"מ מקורות ביצוע

רקע
יסוד המנגן ( Mn) נמצא באופן טבעי במצב מוצק בקרקע המרכיבה את אקוויפר השפד"ן. עם היווצרות תנאים דלים בחמצן בתת הקרקע, המנגן מתחזר, מומס במי התהום ונשאב אל מערכת אספקת המים.   המנגן מתחמצן  בקווי ההולכה וחוזר למצב צבירה מוצק. משקעי המנגן גורמים לבעיות איכות מים- בעיקר סתימת מסננים-  לצרכנים במערכת השפד"ן.
בעיית המנגן ממוקדת ב- 27 קידוחים, מתוך 150 קידוחי הפקה במערכת השפד"ן. בשלב א'  הוחלט  על הקמת 10 מתקני טיפול בחצר הקידוחים בהם ריכוז המנגן גבוה. עם השלמת שלב א' כמות המנגן בקו השלישי תפחת בכ- 70 אחוז. המתקנים יוקמו בשיטה של " תכנון ביצוע " על ידי שח"מ.

טכנולוגיית הטיפול  ורכיבי המערכת העיקריים
" MNM " הינה טכנולוגיית הטיפול להרחקת המנגן שפותחה על ידי מהנדסי השפד"ן . התהליך מבוסס על חמצון קטליטי וספיחה של המנגן במסנני חול עם מצע אנטרציט בו מעורבב חומר ייחודי, מוגן פטנט הקרוי " MNM". לטכנולוגיה יתרונות  בהשוואה לתהליכים קונבנציונליים לחמצון והרחקת מנגן, בניהם : קינטיקה מהירה, אין צורך בשימוש בכימיקלים להעלאת  pH וחמצון  מי הגלם, תדירות שטיפות נגדיות נמוכה ועוד.
רכיבי המערכת העיקריים הינם:
מערכת לחמצון  מי הגלם: מטרת המערכת – החדרת אוויר למי הגלם, לקבלת ריכוז חמצן 6 מג"ל, לצורך חמצון אופטימלי של  מנגן על פני מצע הסינון. המערכת מורכבת ממשאבת הגברת לחץ ומיחידות אינג'קטורים בהם מתבצעת יניקה של אוויר מהאטמוספרה.

מסנני חול אנכיים, בקוטר 3 מ', מתוצרת  שח"מ. במסנן מצע מסוג אנטרציט בעומק 1.5 מ'. כל מסנן מטפל בספיקה של כ- 78 מ"ק.
בצמוד לכל מסנן מערך צנרת עם  מערכת  מגופים  מפוקדים פניאומאטית לביצוע  שטיפה נגדית באוטומציה.  בתוך המתקנים מוטמעת לראשונה, טכנולוגיה חדשנית שפותחה בשח"מ בהנדסת תהליך,  המייתרת 2 מתוך 6 מגופים מפוקדים המותקנים בצמוד לכל מסנן. הדבר מתאפשר באמצעות ניצול מגוף כניסת מי השטיפה הנגדית גם  לכניסת אוויר ויציאת שטיפה ישרה.

מערכת שטיפה נגדית הכוללת מפוח (  לביצוע שטיפה באוויר )  ומיכל איסוף תשטיפים בנפח 28 מ"ק.  התצליל מהמיכל יוחזר לקו מי הגלם באמצעות משאבה ייעודית.


תכנון והקמת מתקני הטיפול
תהליך ה-MNM: מהירות הזרימה במסננים, עומק מצע האנטרציט וריכוז החמצן הנדרש בכניסה למסננים. על בסיס הפרמטרים הנ"ל, שח"מ ( מדור הנדסת תהליך ) מבצעת תכנון כללי ומפורט למתקנים. התכנון המפורט מתבצע בתוכנה המאפשרת הדמייה תלת מימד של המערכת ( ראו איורים 1, 2 )  המקלה על  בקרת התכנון מצד הלקוח והפקת שרטוטי ייצור הנדרשים לקבלן המבצע.   בנוסף מתבצע תכנון חשמל למתקנים ע"י הנדסת חשמל שח"מ.

איור מס' 1:איור מס' 2:  

בפרויקט יעשה  שימוש ב- 14 מסננים קיימים ממתקני סינון מושבתים בתחנות עין זיו וחרדלית, מרחב צפון. המסננים עוברים שיפוץ הכולל החלפת דיזות ( אביזר האוסף את מי התסנין ומפזר מי השטיפה הנגדית-  בכל מסנן מותקנים 1500 דיזות על גבי פלטה מחוררת ), שינוי גובה פתח היציאה על מנת לאפשר הגבהת  המצע מ- 1.0 מ'  ל- 1.5 מ' , ניקוי חול וצביעה מחדש.  שיפוץ המסננים יביא לחסכון של 1.7 מלש"ח בפרויקט ( בהשוואה לחלופה של ייצור  מסננים חדשים).

נכון להיום, הושלם תכנון מפורט לשני מתקנים:
יבנה 207:  240 מק"ש , 3 מסננים.
יבנה 231: 150 מק"ש, 2 מסננים.
במתקנים הנ"ל עבודות ההקמה בשטח יחלו מייד עם קבלת היתר הבנייה, כאשר שיפוץ המסננים בבית מלאכה שח"מ מתבצע בימים אלו.
על מנת לייעל את תהליך התכנון וקבלת היתרי הבנייה, תכנון שמונת המתקנים הנוספים יתבסס על אלמנטים תכנונים מהמתקנים הנ"ל.


                      

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה