מ״מ מנהל מרחב המרכז - קרלוס פרסיה

מרחב המרכז

מתקן להרצת מדי מים
 

כתבה: סופי וטלמכר, מהנדסת אספקת מים בכירה
צילם: יהודה וחניש מנהל אזור גרנות

המים ש"מקורות" מוכרת לצרכניה מסופקים דרך חיבורי צרכן בהם מותקנים מדי מים המודדים את הספיקות העוברות בהם.
כיום, רוב מדי המים שבשימוש הם משני סוגים: מדי טורבו ומודדים אלקטרומגנטיים. והם מסופקים על ידי  שני ספקים, ארד דליה ומיינקה הגרמני (מדי ורד).
כעת ועדת מדי מים בין מרחבית פועלת ב"מקורות"  לאיתור סוגים נוספים של מדי מים כדי להכניסם למערכת המים.
עד לאחרונה, הוחלפו מדי המים  כל שנתיים בהתאם לתקנות מדידת מים של רשות המים. על מנת לנסות להאריך את משך השירות של מדי המים ובהמלצת וועדה בין מרחבית הוחלט להקים מתקן להרצת מדי המים מתקציב סקרים ומחקרים באתר הניסויים בגרנות של מרחב המרכז. מתווה הבדיקות סוכם עם רשות המים ובאישורה.
 
במתקן הותקנו 12 מדי מים מסוג מסוים בקטרים "4 ו"6 והופעלו בו זמנית למשך שלושה מחזורים של 1000 שעות כל מחזור. לפני ואחרי כל מחזור נבדקו מדי המים במבדקה.
הבדיקות בוצעו עפ"י הנחיות מדויקות של רשות המים בהתאם לתקן.

לאחר הרצת מדי המים ובדיקתם התברר שהמודדים מסוג מיינקה ומייסטרים עברו את הבדיקות בהצלחה וקבלו את אישור רשות המים להארכת תוקף שירותם.
מדי מיינקה "2, "3, "4 ו"6 אושרו לעבוד שלוש שנים עד להחלפתם ומדי מייסטרים באותם קטרים –ארבע שנים.
מדי המים מתוצרת ארד נבדקו ולא עמדו בדרישות הבדיקה.

המשמעות היא שמדי המים שהוחלפו בעבר מידי שנתיים יכולים לעבוד היום שלוש וארבע שנים ובכך מקטינים באופן משמעותי את העלויות הכרוכות ברכישת המודדים ובהחלפתם התכופה.

בימים אלה נבדקים גם מדי מים מתוצרת אלסטר "4 ובהמשך יבדקו סוגים נוספים של מדי מים.
עפ"י דרישות ההנהלה אנו מתכננים את הרחבת המתקן לבדיקות של מדי מים בקטרים של "8 ו"10. בדיקה של כל מדמים אורכת כחמישה חודשים. מתקן גדול יותר יאפשר בדיקה של כמה סוגי מודדים בו זמנית. בנוסף, המתקן המורחב יאפשר גם בדיקות של אביזרים נוספים.

תודות לעבודת "מקורות" עודכנו הנחיות  רשות המים לזמני ההחלפה של מדי המים (מסוגים אלו) עבור כלל המשק בארץ.

 

 

 


 

פרויקט פיתוח MEK-RPT –
ממסר תקשורת יעודי לשיפור קליטת מדים בחיבורי צרכן בפרויקט AMR

כתבו: יעל מלכה ודדי חמו

לפני למעלה מעשור בוצע פרויקט קר"מ במסגרתו חוברו מדי המים של הצרכנים למערכת קריאה מרחוק AMR לטובת העברת קריאת המדים למערכת מרכזית באופן אוטומטי.
אופן פעולת מערכת הקמ"מ -  המד משדר באלחוט ליחידה שנקראת DC שנמצאת במרחק של מטרים בודדים ממד המים,יחידת ה- DC  משדרת ברשת הסלולר את הקריאות למחשב המרכזי בתדירות מוגדרת מראש.

במרחב מרכז  יש למעלה מ 3700 חיבורי צרכן (כ 4400 מוני מים).  קיימים מדים רבים בתקלות נתק מיחידות ה-DC אשר אליהם הם אמורים לשדר או לחילופין יחידות DC בתקלות תקשורת.
תקלות אלו נובעות ממספר סיבות עיקריות כגון :

  • חוסר קליטה סלולארית באזורים בהם יחידת DC מותקנת כגון יו"ש ובקעת הירדן
  • ונדליזם, גניבות וחבלות ביחידות ה DC באזורים מסוימים


בנוסף, רגישות קליטת רדיו ((RF של יחידות ה DC  מוגבלת ולכן נדרש למקם את היחידה בצמוד למד המים וכך נוצר מצב שיחידת DC   שיכולה לקלוט עד 4 מדי מים מחוברת למד מים אחד בלבד דבר אשר יוצר ריבוי יחידות בשטח.


מרכיבי מערכת AMR – מצב קיים
מחלקת הנדסת אלקטרוניקה במרחב מרכז קיבלה משימה לגבש וליישם פיתרון טכנולוגי לבעיות הנ"ל שבין היתר גורמות להוצאות כספיות גבוהות ולתשומות כוח אדם שדרש לבצע קריאות ורישום ידני של כל אותם מדי מים אשר אינם מגיעים דרך מערכת הקר"מ.
כפיילוט נבחר אזור בקעת הירדן – האזור המאתגר ביותר מבחינת היקף הבעיות בתחום הנ"ל, הן מבחינת תופעות הוונדליזם והן מבחינת בעיות כיסוי סלולארי בחלקים נרחבים מאזור הבקעה.
לאחר בחינת מספר חלופות טכנולוגיות וביצוע פיילוטים בשטח – פותחה יחידת ממסר
יעודית  MEK-RPT אשר מאפשרת הגדלת טווח הקליטה של מדי המים ממספר מטרים למספר קילומטרים בודדים ובכך מספקת פתרון הולם למספר סוגיות :

מתן מענה לאזורים בהם אין כיסוי סלולארי ליחידת DC
צמצום מספר יחידות ה- DC  בשטח באמצעות הגדלת טווחי התקשורת וקליטת יחידות במיקומים מרכזיים ומוגנים אלקטרונית ופיזית (חיסכון כספי משמעותי)
צמצום כמות תקלות נתק אשר נובעות מוונדליזם ביחידות DC
חיבור יחידות DC בתצורת חיבור חשמל 220 – חיסכון בעלויות החלפת סוללות ומתן אפשרות להגברת תדירות שידור הנתונים למערכת המרכזית

מרכיבי מערכת AMR – מצב חדש עם מערכת MEK-RPT

  

יישום הפתרון:
פותח ממסר תקשורת יעודי בתחום התדר היעודי, בעל ספרת רעש והגבר אופטימאליים
אותרו מתקני "מקורות" באזורי הבקעה הרוויים בחיבורי צרכן
התקנת הממסר הייעודי במתקן "מקורות" על גבי התורן הקיים
חיבור הממסר ע"י מפצל RF למספר יחידות DC ע"פ מספר מדי המים שנקלטו
הגדרת מוני המים ביחידות ה-DC  המרכזות, במתקן "מקורות"
פירוק יחידות ה DC בשטח של מדי המים שנקלטו דרך הממסר
במתקן "מקורות" בוצעו התקנות DC חשמל והגדלת תדירות שידור נתונים למערכת המרכזית

מימוש הפתרון בבריכת תומר 165- בקעת הירדן :
הותקן ממסר MEK-RPT על גבי התורן הקיים במבנה החשמל מתקן תומר -165
דרך הממסר נקלטו 74 מדי מים ברדיוס של עד 8 ק"מ
MEK-RPT חובר ל-8  יחידות DC ודרכן נקלטו 29 מדי מים של "מקורות" (מגבלות יחידת הDC )
29 מדי מים הוגדרו במערכת והקריאות שלהם מגיעות למערכת המרכזית
יחידות הDC חוברו עם הזנת חשמל קבועה לטובת הגברת אמינות, יכולת הגדלת תדירות שידור מדי המים למרכז וחיסכון בהחלפת סוללות

תועלות ויתרונות בהתקנה:
 ניתן מענה הולם עבור המדים באזור עבורם לא היה כיסוי סלולארי ליחידת DC
צמצום מספר יחידות ה- DC  בשטח – סה"כ בהתקנה זו נחסכו 21 יחידות DC – חיסכון של עשרות אלש"ח בהתקנה בודדת
צמצום כמות תקלות נתק אשר נובעות מוונדליזם ביחידות DC ע"י התקנה מרכזית של יחידות DC בתוך מבנה מקורות
חיבור 8 יחידות DC עם חשמל 220 והגברת תדירות השידור

הפוטנציאל:
 למימוש פתרון ממסר MEK-RPT במתקנים נוספים פוטנציאל חיסכון של מאות יחידות DC בשטח – עלות כל יחידת DC שנחסכת כ- 2,000 ₪  (מעבר לחיסכון עקיף בהחלפות סוללות וצמצום ונדליזם ואחזקת שבר בחיבורים רבים)
הפתרון הנ"ל כאמור נותן מענה הולם לאזורים ללא כיסוי סלולארי ע"י הרחקת יחידות הDC עד לטווח של 8 ק"מ לנקודות בהן הכיסוי הסלולארי ברמה הנדרשת להוצאת תקשורת תקינה ורציפה כגון – אזור בקעת הירדן, אזור יו"ש, אזור המכתש, ערבה ומקומות רבים ונוספים בהם עד כה בוצעה קריאה ידנית


  

ממסר התקשורת MEK-RPT                                   חיבורי הצרכן בסגול נקלטו דרך הממסר ע"י יחידות DC בתומר

 


 

 

המערכת החמישית לירושלים

כתב: מנור לוטן
צילם: מיקי אלישע


בעת כריית מנהרת המים בקו החמישי לירושלים התגלתה מערכת מערות בנפח כולל של כ- 3,000 מ"ק. המערה נחשפה על ידי 'איזבל', מכונת ה-TBM (Tunnel Boring Machine), בעומק של כ-90 מטרים מתחת לפני הקרקע לאחר כרייה של 500 מטרים מאתר כיסלון לכיוון עין-כרם.
מערכת החללים שהתגלתה משתרעת על אורך מצטבר של כ-100 מ' וגובה מירבי של כ-22 מ'. המערה מורכבת בעיקרה מאולם גדול המתרומם בצורה ספיראלית ומחולק על-ידי סלעי מפולת ושינוי מפלסי למספר חללי משנה.
 
מייד לאחר התגלות המערה, בתאריך 27 בפברואר 2017, התכנסו צוותי קבלן המנהרה "זובלין-ייגר" וצוות "מקורות" כדי לבצע הערכת מצב ראשונית. בהמשך לפגישה, צוות הקבלן ביצע סקירה בסיסית של חלל המערה על-ידי שימוש במוט עם מצלמה תוך דגש על נושא הבטיחות.
 
בהמשך, צוותי מלח"ם (המרכז לחקר מערות), רט"ג (רשות הטבע והגנים) וגיאולוגים מטעמם של "מקורות" והקבלן נכנסו למערה כדי ללמוד ולחקור את החלל, התנאים הגיאולוגים ולבצע מיפוי. מטרת החקירה הינה איסוף אינפורמצייה אשר תקבע את אופן הפיתרון והמשך ביצוע הכרייה ,מאחר והחלל הנמוך משפיע באופן ישיר על יכולת הכרייה של ה-.TBM החלל ימולא בבטון נוזלי עד גובה כ-2 מ' מעל ראש הכריה. לאחר ייבוש הבטון ניתן יהיה להתקדם דרך המילוי המלאכותי של החלל. חלקו העליון של החלל, המשתרע מעל המנהרה שכבר נחצבה,יידרש לתמוך ולחזק את השכבה שנוצרה בין המפלס העליון של המנהרה לבין החלל הקיים.
       
רוחב ועומק המערה נעים בין 12-15 מטרים כאשר אורכה לאורך מסלול הכרייה נע בין 5-6 מטרים.
 
האתגר ההנדסי כעת הוא פיתוח מפרט טכני, עליו עובד קבלן המנהרה, למילוי חלל המערה תוך שמירה על בטיחות הצוות, יציבות המנהרה במהלך הביצוע וכן במהלך אספקת המים העתידית.
 
החלק המזרחי של פרויקט הקו החמישי לירושלים כולל בנייה של בריכות מים, תחנות שאיבה, מנהרה תת קרקעית ומנהרת צד באורך של 13 ו-1.2 קילומטר. סיום ביצוע הפרויקט מתוכנן לסוף 2020, בעלות כוללת של כ-1.2 מיליארד שקל.

 

 


 

 

תרומה למקלט לנשים נפגעות אלימות - ויצ"ו אשדוד

 

כתבה: שוש דבורה

מזה שנים רבות אוספים עובדי מרחב המרכז של "מקורות" תרומות של בגדים, משחקים , שמיכות לחורף, כלי מטבח וכל דבר שיכול לעזור לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות של ויצ"ו באשדוד.

עובדי מרחב המרכז מעבירים את התרומות לשוש דבורה שמרכזת אותן. פיני ליטמן וניסים עשור דואגים להעבירן לנשות המקלט. התרומות עוזרות לנשים בזמן שהייתן במקלט ובתחילת דרכן בחיים לאחר עזיבתן אותו.

אנו רוצים להודות לכולם על תרומתם למטרה חשובה זו.


לידיעתכם: "בישראל כ 200 אלף נשים מוכות.
ויצ"ו מפעילה בשיתוף עם משרד הרווחה שני מקלטים לנשים מוכות וילדיהן. המקלטים מספקים מסגרת מגינה לאישה המוכה וילדיה והכנתם לקראת חיים עצמאיים ללא אלימות. במקלטים עוברת האישה תהליך שיקומי בעזרת הצוות המקצועי הכולל עובדות סוציאליות ועובדים פארא-מקצועיים. כמו כן מקבלות הנשים סיוע משפטי בזמן שהותן במקלט."

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה