סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה – אברום בן יוסף

סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה

מי מאיים על קווי אספקת המים?

ערך: שרון חסיד - שירותי הנדסה

פיצוצים ונזילות, המתרחשים באופן יום-יומי בקווי אספקת המים של מקורות, מהווים איום מתמיד על אמינות אספקת המים, על איכות המים ועל איכות הסביבה. במקרים אחדים אף נגרם נזק כלכלי ניכר הנובע מפגיעה ברכוש הסמוך לקו. הגורם העיקרי לתקלות הוא  הידרדרות מצבו הפיזי של הצינור לאורך השנים. תהליך ההידרדרות הוא תהליך טבעי שאמור להתרחש בקצב אטי ואחיד לאורך כל הקו. אבל ניסיון העבר מלמד כי לא פעם קצב ההידרדרות אינו אחיד לכל אורך הקו. במקרים רבים מתרחשות בקו תקלות נקודתיות, הנובעות מהידרדרות מואצת עקב פגמים שנוצרו עוד בזמן הנחת הצינור (פגיעה בציפוי הפנימי או החיצוני, ריתוך לא תקין ועוד). במקרים אחרים יכול להיות שההידרדרות תואץ בגלל תנאים חיצוניים שאינם מתאימים לצינור שהונח (קרקע קורוזיבית, עבודה בלחצים גבוהים מהמתוכנן, פגיעה ע"י גורם חיצוני ועוד).

הדרך המקובלת לצמצום התקלות היא החלפת קטעי קווים במקומות בעייתיים. יתרונות השיטה ברורים, אך החיסרון הגדול שלה הוא ההוצאות הגבוהות הכרוכות בה. הוצאות כאלה מחייבות את המרחבים לתעדף בדייקנות את המיקום וההיקף של עבודות אלו. הבסיס הזמין ביותר לתעדוף הוא מידע על התקלות שאירעו בפועל ברשת המים. מקורות מתעדת את התקלות שנים רבות במערכות המידע שלה, אך התיעוד היה תמיד ברמת קו מים. מאחר שאורכו של קו מים ממוצע במקורות הוא כשלושה ק"מ, ברור שקשה להסתמך על תיעוד זה כדי לאתר את המקטע הבעייתי.

במהלך השנים האחרונות פותחו במקורות אמצעים מיחשוביים שיאפשרו למרחבים להזין למערכת ה-SAP את המיקום המדויק של התקלות בקווים. בשנה החולפת נעשה מאמץ להרחיב ולשפר אמצעים אלה, וכיום יש ארסנל של שבעה כלים שונים שמאפשרים הזנה ועדכון של מיקום התקלה. כלים אלה ניתנים להפעלה באמצעות המסופון של עובדי השדה, באמצעות תוכנת ה SAP ובאמצעות תוכנת הגר (GIS). הכלים פותחו במשולב על ידי שלושה צוותים שונים ביחידת מערכות מידע והתוצאה שהתקבלה היא ברמת חדשנות גבוהה. ככל שיורחב וישופר הדיווח המדויק על מיקום התקלות  ישתפר האיתור של מקטעים בעייתיים ובד בבד תשתפר ותתייעל המתכונת להחלפת קווים ישנים. שימוש נוסף לנושא הוא בבדיקת אפשרות קיום של תשתיות טמונות של חברות אחרות שאנו עלולים לפגוע בהן בעת תיקון תקלה בקו. בתמונה משמאל, שנלקחה ממערכת הגר, מוצג פיצוץ (הסימון האדום) שהתרחש בקו מי שפירים (צבע כחול) בסמוך לקו בזק (צבע שחור).

לאחרונה נקבע כי מחודש יוני 2016 חובה לציין את מיקום התקלה בכל הודעות התקלה של קווים. היא"מים, המבצעים את הרוב הגדול של תיקוני השבר בקווים, נערכו להזנת נתוני המיקום. בד בבד פותחה במערכת הגר יכולת לבדיקת התאמת הקואורדינטות המדווחות לתוואי הקו שאליו שויכה ההודעה. בשלושת החודשים שחלפו מאז ניתן לראות מגמה עקבית של שיפור באיכות הנתונים של מיקום התקלות שנקלטים במערכת.
מדובר בעוד צעד לקראת ניהול מתקדם של התשתיות הקוויות של מקורות, שיביא בסופו של דבר לייעול בתחזוקת קווי מקורות ולצמצום מספר הפיצוצים הגדול שעמו אנו מתמודדים כיום.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה