סמנכ"ל כספים - יוחאי שוחט

סמנכ"ל כספים

יוזמת "מקורות" לפתרון סוגיית תעריף המים לצריכה חקלאית

מאת: חגי עידו, מנהל יחידה כלכלית ותקציבים

סוגיית תעריף המים לצריכה חקלאית מלווה את משק המים מזה מספר שנים, כאשר מחד עולות הטענות כי אין הצדקה לסבסוד הצריכה החקלאית על ידי מגזרי הבית והתעשייה, ומאידך, כי ישנו קושי להמשיך ולקיים חקלאות בהינתן תעריפי מים הולכים ועולים.

"מקורות" יזמה והציגה בפני גורמים שונים (רשות המים, משרד האוצר, משרד החקלאות, נציגי החקלאים ועוד) מתווה פתרון תחת הכותרת "אמבטיית תעריפים בחקלאות". מהות ה"אמבטיה" הינה הפחתה משמעותית במחיר המים למרבית חקלאי ישראל על ידי יצירת תעריף ארצי אחיד, אותו יראו לנגד עיניהם כלל צרכני המים לחקלאות (בהתחשב בדיפרנציאציה בין איכויות מים שונות).

יוזמה זו של "מקורות" יצרה הד נרחב ונדונה בפורומים שונים - הן על ידי מקבלי ההחלטות והן על ידי החקלאים. לצד הסכמה מצד מרבית הגורמים, ישנה גם התנגדות חלקית ליישום פתרון "אמבטיית התעריפים", בעיקר מצד החקלאים אשר נהנו עד כה ממים זולים מאוד, ובעקבות יישום הפתרון תושווה עלות המים שלהם לזו של יתר החקלאים.

במסגרת הפתרון המוצע ייושם מנגנון קנייה–מכירה, כך ש"מקורות" תרכוש את המים מהמפיקים הפרטיים בתעריף המשקף את עלות ההפקה הנורמטיבית שלהם, לרבות תשואה נאותה, ובאותו מעמד תמכור להם את המים בחזרה בתעריפי התקנות האחידים שייקבעו.

יישום "אמבטיית התעריפים" יאפשר להפחית את תעריף התקנות הנוכחי למים שפירים לחקלאות בכ-1 ₪ למ"ק - הפחתה של כ-40%! (ככל שרשות המים תקבע תעריף יעד הגבוה מהתעריף הנוכחי, הרי שההפחתה עשויה להגיע אף לכ-1.5 ₪ למ"ק מתעריף היעד), וזאת לצד תועלות נוספות:

  • יישום משק כספי סגור של משק המים – סכומים בגין היטלי הפקה שמועברים כיום לקופת המדינה יועברו למשק המים וישמשו להפחתת התעריף.
  • הפחתה, או אף ביטול הדרגתי של הסבסוד של המגזר החקלאי על ידי תעריף המים לבית ותעשייה, תוך מזעור הפגיעה במגזר החקלאי.
  • החלת שיווין בין צרכני המים החקלאיים, כמו זה המיושם במגזרי הבית והתעשייה, וביטול הפערים בין עלויות המים בהפקה עצמית לבין תעריפי התקנות.
  • ריקון מתוכן של יוזמת רשות המים להקים ספקי מים אזוריים לחקלאות, מהלך שלדעת החברה הינו שגוי ונושא בחובו השפעות שליליות רבות על משק המים.
לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה