מ"מ מנהל חבל הירדן - אבי מלול

חבל הירדן

"תחנת צלמון" – שיפוץ יחידה א'

כתב וצילם: אלכסי פרץ, מהנדס מכונות


בחודש נובמבר 2014 החל ביצוע פרויקט לשיפוץ כללי של יחידת שאיבה א' ב"תחנת צלמון". העבודות בשטח התחנה נמצאות בעיצומן ומתוכננות להסתיים לקראת סוף מאי 2015. העבודות מבוצעות על ידי עובדי יחידת תחנות של חבל הירדן, בתגבור של צוותי "שח"מ מקורות ביצוע".
"תחנת צלמון" משמשת כמדרגה שנייה בשאיבת מי כינרת במערך "המוביל הארצי", ותפקידה להעלות את המים ממאגר ברום כ-30 מטר מעל פני הים אל תעלה ברום כ-150 מטר. בתחנה מותקן ציוד שאיבה כבד, בין הגדולים והמורכבים, אשר אין זהה לו באף מקום במדינת ישראל. ההספק הנומינלי של כל יחידת שאיבה הוא כ-10 Mw.
שיפוץ יחידת שאיבה הינו פרויקט רב-תחומי, אשר מחייב שיתוף פעולה בין הנדסת חבל הירדן לבין יחידת אספקת מים, חברת "שח"מ מקורות ביצוע" ויצרן יחידת השאיבה - תאגיד ANDRITZ האוסטרי. אומדן כללי לפרויקט הינו 7 מיליון ש"ח.
השיפוץ כולל פירוק מלא של יחידת השאיבה, החלפה וחידוש של החלקים הבלויים והמתכלים, טיפול בציוד החשמלי וחידוש והחלפה של מכשור. פעולות מסוימות, כגון ביצוע ניקוי גרגירים וצביעה, בוצעו בסנכרון עם עבודות הפסקת "המוביל הארצי" ב-2015.
ביצוע שיפוץ כללי בהיקף כה משמעותי לציוד שאיבה כבד, שאינו דומה לכל ציוד אחר הקיים בחברה, מציב אתגרים לא מעטים בפני סגל העובדים של חבל הירדן.
בהיעדר גורמים חיצוניים בארץ אשר מסוגלים לתרום לתכנון שלבי הפרויקט, כל התכנון נעשה על ידי גורמי הנדסת החבל, בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי יחידת תפעול ואחזקת תחנות.
עובדי יחידת תחנות, בתגבור צוות "שח"מ מקורות ביצוע", מבצעים גם בפועל את עבודות השטח במסגרת הפרויקט, כולל פירוק מלא והרכבת כל המכלולים של יחידת השאיבה.
הכנות לביצוע בשטח ארכו כשנה וכללו תכנון תקציב הפרויקט, בניית לוח זמנים מפורט לפעילות יומיומית במהלך הביצוע, הכנת רשימת חלקים וציוד לצורך הזמנת ייצורם במפעל יצרן ציוד שאיבה כבד - חברת ANDRITZ, אוסטריה.
משך ביצוע העבודה בפרויקט זה מתוחם על ידי מסגרת זמן קשיחה, אשר נובעת מדרישות התכנית לאספקת מים. לפיכך ארגון עבודה נכון ויעיל הינו אחד הגורמים החשובים אשר נלקחו בחשבון בעת ההכנות ביצוע הפרויקט.

בזכות תכנון קפדני וביצוע ניהול סיכונים שוטף, נכון להיום הפרויקט מתנהל בהצלחה ובמסגרת לוח הזמנים והתקציב המוגדרים.

 

 


 

סילוק האצה הכחולית מיקרוציסטיס ורעלניה ב"מוביל הארצי" ובמפעלי מי שתייה אחרים השואבים מהכנרת


מאת: גדי זעירא, ירון פיטקובסקי, תהילה אשרי, ד"ר בוני אזולאי, מרינה גולדשטיין, ד"ר ליליה סימחוביץ וד"ר רם פורת - יחידת המעבדה המרכזית ואגן ההיקוות, חבל הירדן
צלמים: ויקטוריה פאן יונג וגדי זעירא, אינטרנט

 

רקע

 האצה הכחולית מיקרוציסטיס (Microcystis aeruginosa) נפוצה בכנרת בעונות השנה השונות. ריכוז מושבות המיקרוציסטיס בכנרת יכול להגיע ל-2,000 ASU/מ"ל, אולם ב"מוביל הארצי" ובמפעלי המים טבריה ואלומות מסולקים המושבות והתאים באופן אבסולוטי בתהליכי החיטוי, ההפתתה, השיקוע והסינון. במחקרי שדה ובניסויי מעבדה שנעשו מאז שנות ה-90 נמצא שזני המיקרוציסטיס בכנרת מסוגלים לייצר רעלנים מיקרוציסטיניים. בניטור שערכנו בעשור האחרון הראינו שבמפעלי המים של "מקורות", הרעלן מנוטרל ומסולק לחלוטין בתהליכי ההכלרה והסינון.

רעילות האצה הכחולית מיקרוציסטיס
בריכוזים גבוהים, מולקולות מיקרוציסטין מסוגים שונים עלולות להיות בעלות רעילות אקוטית ליונקים השותים מים נגועים. ההרעלה כרוכה במנגנון הרס תאי כבד ודימום פנימי בכבד של החיה ששתתה את המים. בריכוזים נמוכים ולאורך שנים, למיקרוציסטינים רעילות כרונית ליונקים – עיכוב האנזים פרוטאין פוספטאז יכול לגרום לנזק מצטבר בתאי כבד, ולקדם סרטן כבד. ריכוז של 1 מק"ג מיקרוציסטין LR  לליטר אומץ לאחרונה כתקן הישראלי, ומקובל בעולם כסָף לשימוש יום יומי במים ללא סכנה של השפעות בריאותיות ארוכות טווח.

פריחות האצה מיקרוציסטיס בכנרת
בכנרת, ריכוזי הזרחן הכללי (החומר המזין המגביל בדרך כלל את כמות האצות באגם) מגיע לעיתים קרובות ל-40 ולפעמים אפילו ל-100 מיקרוגרם לליטר. לפי הספרות המדעית, ריכוז זה עשוי לתמוך בהתפתחות אצות כחוליות רעילות שייצרו רעלנים בריכוזים של עד עשרות מיקרוגרם לליטר. בפועל, הריכוזים של רעלנים מיקרוציסטיניים שנמדדו בעשור האחרון במי הכנרת, בתקופות פריחה של האצה מיקרוציסטיס, היו נמוכים יותר, עד כ-2.5 מיקרוגרם לליטר. ב"מוביל הארצי", במפעל סינון טבריה ובמפעל סינון אלומות לא נמצאו בתקופות הפריחה ריכוזים משמעותיים של רעלנים מיקרוציסטיניים לאחר טיפולי ההכלרה והסינון, אולם חברת "מקורות" נערכת, ליתר ביטחון, לאפשרות של פריחות חמורות יותר של מיקרוציסטיס ואצות כחוליות רעילות אחרות בכנרת.

ניטור רעלני אצות כחוליות במערכת אספקת המים הארצית
בעשור האחרון, "מקורות" מפעילה תוכנית ניטור של רעלני כחוליות במערכת אספקת המים הארצית בעת פריחות אצות כחוליות בכנרת. בתקנות החדשות לאיכותם התברואית של מי השתייה, שנכנסו לתוקפן באוגוסט 2013, נכלל תקן של 1 מיקרוגרם מיקרוציסטין LR לליטר, עם חובת ניטור לפי הנחיות משרד הבריאות. החל בשנת 2014, המעבדה המרכזית של "מקורות"-חבל הירדן, נערכת לעריכת סקרים נרחבים של ריכוזי רעלנים בכנרת ובמערכות אספקת המים מהאגם, על מנת להיות מוכנה למקרים אפשריים של התפתחות חריגה של פריחות אצות כחוליות בכנרת, כדוגמת פריחות שהיו בעשור האחרון באגמים שונים בעולם, המהווים מקור למפעלי מי שתייה. לדוגמה, ב"אירוע טולדו" באוגוסט 2014, הופסקה למשך ארבעה ימים אספקת מי השתייה לכחצי מיליון תושבים במחוז טולדו (אוהיו, ארה״ב) בגלל פריחה חריגה של מיקרוציסטיס באגם Erie, המשמש כמקור המים למחוז.

הטמעת שיטות אנליטיות לבדיקת רעלני אצות כחוליות במעבדה המרכזית של "מקורות"
בשנת 2013 נרכשה והוטמעה מערכת מיקרוסקופית חדשנית, FlowCAM, המאפשרת עריכת מספר רב של ספירות מיקרוסקופיות ביום, לאומדן פריחת אצות כחוליות רעילות בכנרת ובמאגרים. ניטור רעלני הכחוליות עצמם נעשה עד כה בבדיקות במכשיר HPLC במעבדת חיא"ל. השנה התחלנו להטמיע במעבדה המרכזית של "מקורות" שיטה חצי כמותית מהירה, העשויה לסייע בביצוע סקרים סביבתיים באירועים משמעותיים של פריחות כחוליות בכנרת. בשיטה זו, ELISA, הזיהוי והכימות של הרעלנים נעשה על ידי נוגדנים ספציפיים המסומנים בצבעים פלורוסנטיים זוהרים. ניתן לבצע בשיטה זו עשרות בדיקות במקביל, בפלאטת בארות דמוית זו שבתמונה למטה. בשנים הבאות נשקול להטמיע שיטות אנליטיות מתקדמות, המבוססות על כרומטוגרפיה (הפרדה) של סוגי הרעלנים השונים במכשיר ה- LC/MS/MS שנרכש לאחרונה והמופעל באופן שגרתי במעבדה המרכזית של מקורות לניטור מיקרומזהמים אורגניים במים.

צילום מיקרוסקופי של מושבות מיקרוציסטיס בקוטר כמה מאות מיקרון המכילות תאים בקוטר 2-3 מיקרון (1 מיקרון הינו אלפית המ"מ). משמאל, מכשיר ה-FlowCAM שנרכש לאחרונה למעבדה המרכזית של מקורות, והמאפשר עריכת מספר רב של ספירות מיקרוסקופיות ביום, לשם אומדן פריחת אצות כחוליות רעילות בכנרת ובמאגרים.

מכשיר ELISA עם "פלטת בארות" המאפשר עריכת עשרות מדידות של רעלני אצות כחוליות ביום עבודה באמצעות נוגדנים פלורוסנטיים ספציפיים. תמונה שמאלית - מכשיר LC/MS/MS (Liquid Chromatograph Mass Spectra) המשמש במעבדה המרכזית של "מקורות" בשגרה לגילוי מיקרומזהמים אורגניים במים. המכשיר מבוסס על טכנולוגיית הפרדה (כרומטוגרפיה) נוזלית, וזיהוי סוג המולקולות הרעילות באמצעות ספקטרוגרפיית מסות כפולה. בעתיד מתוכנן להשתמש במכשיר זה לזיהוי וכימות רעלני אצות כחוליות במים. 

פרויקט שדרוג צנרת ואביזרים ב"תחנת זאב"

מאת: נגה שפיר ואילן שניידר
צילום: נגה שפיר

 

"תחנת זאב", הממוקמת בראש העין, מהווה את קצהו הדרומי של "המוביל הארצי הסגור" ובכך משמשת גבול בין מרחב המרכז לחבל הירדן מבחינת אספקת המים. מהתחנה מתפצלים מי "המוביל הארצי" לשלושה קווים ראשיים;
א. קו מערבי - המספק מים לכיוון ת"א ודרומה
ב. קו דן - המספק מים במקביל לקו מערבי ונפגש עימו בצומת בר אילן
ג. קו מזרחי - המספק מים מזרחה ודרומה

 

 

לתפקוד מיטבי וחף מתקלות בתחנה קיימת חשיבות עליונה, על מנת לאפשר ויסות וניתוב מי "המוביל הארצי" תוך שמירה ובקרה על ערכי לחץ וספיקות, תוך אבטחת איכות המים הנדרשת במורד. מעצם היותה כזאת, כוללת התחנה צנרת ואביזרים רבים בקטרים גדולים ("108-"48), ובין היתר מגופים רגולטיביים (מגופי מחט), מדי מים, פורקי לחץ ומערכת הכלרה וניטור המצויים, הן באולם מגופים מרכזי והן בשוחות ומבנים יעודיים בתחנה.
עקב הגיל המתקדם של הציוד והאביזרים שהורכבו בתחנה - לפני יותר מ-40 שנה - ובהתייחס למצבם הפיזי (חרף פעולות אחזקה ושיפוץ תקופתיות), הוחלט להחליף את מרבית הצנרת, האביזרים ומערכת הפיקוד והבקרה בתחנה ולהתאימם לדרישות המערכת המתוכננות לקראת שנת 2040.
החלפת האביזרים בתחנה כללה מכרז לרכש מגופים רגולטיביים (מגופי מחט) בקטרים "48, "28, "24. המגופים הנ"ל הינם מגופים ייחודיים בחברת "מקורות", ומותקנים כמעט בבלעדיות ב"תחנת זאב" וב"תחנת מצר". ייחודם של המגופים הללו הוא ביכולתם המרשימה לבצע ויסות ספיקות בטווח רחב של לחצים, באופן המאפשר שליטה גבוהה ביותר על משטר אספקת המים העוברים בהם.
הפרויקט החל במסגרת הפסקת "המוביל הארצי" בשנת 2012, בה הוחלפו המגופים החוצצים באולם המגופים המרכזי כדי לאפשר עבודה ללא צורך בהפסקת "המוביל הארצי". בהמשך העבודה בוצעה בשלבים עוקבים, כאשר כל שלב כלל השבתת קו מסוים תוך המשך אספקת מים בשאר הקווים. עבודת שדרוג תחנה פעילה היוותה אתגר מקצועי - הן מבחינת מתן פתרונות לעמידה ביעדים ובצורכי אספקת המים באמינות מלאה, והן בעמידה קפדנית בלוחות זמנים אשר הוגדרו מול מרחב המרכז. בנוסף, ביצוע הפרויקט במסגרת תחנה קיימת חייב הקפדה יתרה על נהלי בטיחות בעבודה והימנעות מתקלה אשר עלולה הייתה לשבש את אספקת המים ב"מוביל הארצי".
העבודה בוצעה על ידי "שחם מקורות ביצוע", בעלות כוללת של כ-20 מלש"ח.

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה