היועצת המשפטית - הילה תירוש

הלשכה המשפטית

לאחרונה נדחו בקשות לתביעות ייצוגיות כנגד "מקורות", כמפורט להלן:

 

1. נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית על סך 4 מיליארד ₪ נגד "מקורות" בנושא הפלרת מים


בשנת 2013 הוגשה כנגד "מקורות" תביעה ייצוגית על סך 4 מיליארד ₪ בגין נזקים וטעויות אשר נגרמו, כביכול, עקב פעולותיה להפלרת מי שתייה. בתביעה נטען כי "מקורות" מפלירה מים באמצעות חומצה פלואורוסיליצית (חומצה המכילה מתכות כבדות) מבלי שהיא מפקחת על הרכבה, ולכן מתנהגת ברשלנות, מפרה את החוק למניעת מפגעים ואת חוק הגנת הצרכן ופוגעת באוטונומיה של הצרכנים. בכתב ההגנה שללה "מקורות" מכול וכול את האשמות כנגדה וציינה כי פעולותיה להפלרת מים נעשו בהתאם לחוק, לתקנים המחייבים ולהנחיות משרד הבריאות, וכי לתובעים לא נגרם ולא יכול היה להיגרם כל נזק כתוצאה מפעולות אלה.

לאחרונה הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מהבקשה ולדחיית התביעה האישית.  בית המשפט אישר את הבקשה והתביעה כנגד "מקורות" הוסרה, גם בעקבות ההלכה החדשה של בית המשפט העליון לפיה תאושר תביעה ייצוגית רק אם יוכח כי הנזק הנטען פוגע באוטונומיה של הפרט. עקב כך סיכוייה של התביעה הייצוגית להתקבל היו נמוכים מאוד ועל כן, כאמור, סולקה התביעה על סך 4 מיליארד ₪ כנגד "מקורות".

2.  נדחו שלוש תביעות ייצוגיות נגד "מקורות", בסך 12.3 מיליון ₪ בגין גביית יתר
בתחילת השנה הוגשו 3 תביעות (שאוחדו) ייצוגיות כנגד תאגידי המים, בסך 12.3 מיליון ₪. התובעים ביקשו לצרף את "מקורות" ואת רשות המים כצד פורמאלי להליך. בהתאם לתביעות אלה תאגידי המים לא הפחיתו את מרכיב ההפלרה בתעריף מי השתייה במקומות בהם רמת הפלואור במים שסופקו הייתה נמוכה מן התקן, ואף גבו מן הצרכנים תעריף יתר.
בדיון מקדמי בבקשות קיבל בית המשפט את טענות המשיבים לפיהן התביעות תוקפות, הלכה למעשה, את תעריף המים המצוי בתחום סמכותה של מועצת רשות המים, כאשר על "מקורות" ועל שאר המשיבים חלה החובה לפעול על פי קביעה זו ללא שיקול דעת. בית המשפט ציין כי התביעה הייצוגית כנגד תאגידי המים ו"מקורות", אשר תוקפת את תעריף המים, אינה מצויה בסמכותו של בית המשפט המחוזי ולכן המליץ מהמבקשים למשוך את התביעה. המבקשים קיבלו את ההמלצה והתביעה הייצוגית בסך 12.3 מיליון ₪ נמחקה גם כן.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה